ALAAS

ALAAS skrējienu ,,Atkritumiem pa pēdām!’’ izskrien 13 jauniešu komandas

Trešo gadu pēc kārtas SIA ,,ALAAS’’, sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas Domi, organizē  skrējienu jauniešiem  – ,,Atkritumiem pa pēdām!’’. Šogad skrējiens tika organizēts sadarbībā ar akciju sabiedrību „Latvijas Zaļais Elektrons’’. Akciju Sabiedrība „Latvijas Zaļais Elektrons” ir viens no vadošajiem videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekotājiem Latvijā, kas darbojas kopš 2004.gada.

Šī pasākuma galvenie uzdevumi ir padziļināt jauniešu  izpratni par atkritumiem, atkritumu vēsturi, pārstrādei izmantojamajiem atkritumiem, atkritumu šķirošanu, elektroprecēm, baterijām un rosināt jauniešus uz aktīvu līdzdalību vides saglabāšanas procesos.

Skrējienā piedalījās 13 jauniešu komandas:

Kārsavas novada, Mežvidu pamatskolas komanda;

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas komanda;

Rēzeknes 5. vidusskolas  komanda 'Rozā zelts';

Rēzeknes  3. vidusskolas komanda;

Kārsavas vidusskolas 11.a klases komanda ,,Baltie citroni’’;

Kārsavas vidusskolas 11.a klases komanda ,,Mango’’;

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas komanda ,,Ašās meitenes’’;

Kārsavas vidusskolas 10.a klases komanda "Melnie kaktusiņi";

Kārsavas vidusskolas 10.a klases komanda "M.I.E.R.S.";

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas komanda „Mēs to varam un zinām!”;

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas komanda „Frikadeļu zupa”;

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas komanda „Hello, Poland on the phone?”;

Ciblas vidusskolas komanda ,,Optimisti’’.

 Jaunieši  ieskandināja  Lielās Talkas nedēļu Rēzeknē, jo sestdien 22.aprīlī visā Latvijā norisināsies Lielā  talka, kuras  sauklis arī šogad ir -  “Latvijai BŪT zaļai!”.

Uzrunājot jauniešus, SIA ALAAS valdes loceklis A.Metlāns uzsvēra, ka jādomā par Latvijas tīrību ne tikai Lielās talkas laikā, bet gan katru dienu, jārīkojas atbildīgi un jādomā par mūsu visu rītdienu!

Skrējiena sākumā jauniešiem tika prezentēta AS  „Latvijas Zaļais Elektrons’’ prezentācija par elektroprecēm un baterijām, lai jaunieši saprastu, kā pareizi rīkoties ar izlietotām elektroprecēm un baterijām.

Pēc tam jauniešu komandas piedalījās 2 stundu skrējienā, kura laikā orientējās Rēzeknes pilsētas teritorijā, pēc īpašas ORIENTĒŠANĀS LAPAS norādēm meklējas 6 kontrolpunktus, kontrolpunktos rakstiski atbildēja uz  jautājumiem  par atkritumiem, atkritumu vēsturi, pārstrādei izmantojamajiem atkritumiem, atkritumu šķirošanu, baterijām un elektroprecēm.

Šogad skrējienā tika ietverts kāds īpašs uzdevums - visai komandai bija jānofotografējas šķirošanas laukumā (Rīgas iela 21B)  pie konteinera, kas paredzēts elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem.

Apkopojot komandu atbildes uz jautājumiem, tika noskaidroti uzvarētāji. Visas trīs godalgotās vietas ieguva Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas komandas.

1.vietu ar 35 punktiem ieguva Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas komanda „Frikadeļu zupa”.

2.vietu ar 34 punktiem ieguva Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas komanda „Ašās meitenes’’.

3.vietu ar 32 punktiem ieguva Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas komanda „Mēs to varam un zinām!’’.

Paldies visiem sadarbības partneriem  - Rēzeknes pilsētas Domei, AS „Latvijas Zaļais Elektrons’’, DAP Rēzeknes nodaļai, Rēzeknes internātpamatskolai – attīstības centram, Rēzeknes pilsētas tūrisma attīstības centram, Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskolai, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijai.

Paldies jauniešiem par dalību izglītojošajā skrējiena! Rīkosimies videi draudzīgi, apdomīgi izmantosim dabas resursus, atbalstīsim zaļu dzīvesveidu un  rūpēsimies par vidi, kurā dzīvojam.

Noslēdzies SIA ,,ALAAS’’ konkurss ,,Sāc ar sevi!’’ – 2017!

Šogad jau otro gadu pēc kārtas SIA ,,ALAAS’’ izsludināja konkursu otrreizējo materiālu vākšanā ,,Sāc ar sevi!’’. Šī konkursa mērķis ir  iesaistīt izglītības iestāžu skolēnus aktīvā atkritumu šķirošanā, jo tas veicina dabas resursu saglabāšanu. Konkursanti līdz 5.aprīlim vāca tukšas, saplacinātas PET pudeles.

PET pudeļu dzīve ir mūžīga – vispirms tās nonāk pie patērētājiem, pēc tam pie atkritumu apsaimniekotājiem, un, ja ir pareizi sašķirotas, tad otrreizējās pārstrādes uzņēmumos PET pudeles atdzimst jaunai dzīvei, un cikls sākas no jauna. No otrreiz pārstrādātajām PET pudelēm var saražot visdažādākos produktus, tai skaitā arī jaunas PET pudeles!

Šogad konkursā piedalījās 13 konkursanti:

 • Rēzeknes sākumskola;
 • Rēzeknes novada Rēznas pamatskola;
 • Rēzeknes novada Liepu pamatskola;
 • Rēzeknes novada Tiskādu vidusskola;
 • Rēzeknes novada Čornajas PII ,,Brīnumzeme";
 • Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra ,,Zeimuļs’’ vides izglītības  programma ,,4H’’;
 • Ludzas 2.vidusskola;
 • Rēzeknes novada Audriņu pamatskola;
 • Rēzeknes novada Kruķu pamatskola;
 • Rēzeknes 3.vidusskola;
 • Kārsavas pilsētas PII;
 • Rēzeknes novada Dricānu vidusskola;
 • Rēzeknes novada Griškānu PII.

1.vietu konkursā ieguva Rēzeknes sākumskola, skolēni savāca 920 kilogramus PET pudeļu. Viņi bija konkursa uzvarētāji arī pagājušajā gadā!

2.vietaLudzas 2. vidusskolas kolektīvam, viņi savāca 440 kilogramus PET pudeļu.

3.vieta – Rēzeknes novada Griškānu PII, nodoti 280 kilogrami PET pudeļu.

Arī pārējie konkursanti savāca lielu daudzumu PET pudeļu, ko varēs pārstrādāt un pagatavot daudz jaunu lietu. Visi kopā mēs  esam izdarījuši labu darbu – savācām 3200kg PET pudeļu.

Konkursa uzvarētāji un dalībnieki tiks sveikti 26.maijā, vides pasākuma ,,BŪT ZAĻIEM!’’ ietvaros.

Esiet aktīvi, šķirojiet atkritumus, saudzējiet vidi un resursus ik dienu!

Vides svētki ,,Būt zaļiem!’’

Šī gada 26.maijā SIA ALAAS  kopā ar sadarbības partneriem pirmo reizi  organizē vides svētkus ,,Būt zaļiem!’’.

Pasākums notiks Lūznavas muižā, no plkst.11.00 līdz plkst.16.00.

Pasākuma ideja ir caur dažādām piedāvātajām aktivitātēm palīdzēt aizdomāties par vides  saudzēšanas iespējām ikdienā!

Pasākuma mērķgrupa ir SIA ALAAS darbības reģiona izglītības iestāžu skolēni.

Vides svētku laikā visiem pasākuma dalībniekiem būs iespēja piedalīties radošajās darbnīcās un izspēlēt dažādas vides izglītojošas spēles. Šīs aktivitātes piedāvās ALAAS sadarbības partneri – Dabas aizsardzības pārvalde, biedrība ,,Latvijas Mazpulki’’, AS ,,Latvijas Zaļais punkts’’, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Zaļā grupa ,,Dūma’’.

Visiem pasākuma dalībniekiem būs ekskluzīva iespēja pirmo reizi izspēlēt jauno Lūznavas muižas vides orientēšanās spēli ,,Muižas sikspārņa Mūža misija!’’, kuras laikābūs jāpalīdz sikspārnim Mūzim atrast kādu īpašu vietu. Lai to varētu izdarīt, nepieciešams saorganizēt komandu 5 cilvēku sastāvā un nodrošināt vienu mobilo tālruni, kurš ir  nodrošināts ar internet pieslēgumu un nolasīšanas programmatūru – QR Code Reader. Spēli izspēlēt aicinām 3. – 12. klases skolēnus, skolotājus, vecākus un vecvecākus. Pirmo trīs vietu ieguvējiem  būs pārsteiguma balvas no SIA ALAAS, Lūznavas muižas un īpaša balva no piedzīvojumu organizācijas „Lūzumpunkts”. Komandas piesaka savu dalību spēlei līdz 19. maijam, atsūtot pieteikumu  brīvā formā SIA ,,ALAAS” sabiedrisko attiecību speciālistei vides komunikācijas jomā Edītei Čepulei uz e-pastu editecep@inbox.lv. Izveidot komandu, lai izspēlētu  spēli, varēs arī pasākuma dienā.

Vides svētku laikā tiks apbalvoti ALAAS konkursa ,,Sāc  ar sevi!’’ uzvarētāji, kas visa mācību gada laikā aktīvi vāca PET pudeles. Tāpat tiks pasniegtas pateicības visiem ALAAS sadarbības partneriem, kuri gada laikā ir aktīvi piedalījušies dažādās  ALAAS vides aktivitātēs un snieguši nozīmīgu ieguldījumu tīrākas vides veidošanā.

Visas dienas garumā pasākuma dalībniekiem būs iespēja apskatīt Lūznavas muižu, muižā esošās izstādes,  izstaigāt muižas parka teritoriju.

Darbosies Zaļais tirdziņš, kur varēs iegādāties gan  pārtikas produkciju, gan brīnišķīgus rokdarbu darinājumus, ko piedāvās Rēzeknes novada skolēnu mācību uzņēmumi un vietējie amatnieki, uzņēmumi.

Pasākuma noslēgumā visi pasākuma dalībnieki vienosies kopīgā zib akcijā ,,Būt zaļiem!’’. Esi šajā dienā kopā ar mums!

Šķirot atkritumus mācās Nagļu pagastā!

4.aprīlī SIA ALAAS darbinieki mācīja šķirot atkritumus Nagļu pagasta iedzīvotājus.

Lai ikdienā iedzīvotājiem būtu vieglāk sašķirot atkritumus, bija  izzinoša lekcija, īsfilma par pareizu atkritumu šķirošanu. Iedzīvotājus mācīja pareizi šķirot dažādus līdz paņemtos iepakojuma atkritumus.

Atkritumu šķirošana sekmē resursu taupīšanu un veido pareizu sabiedrības izpratni par pārstrādei piemērotiem atkritumiem.

19.aprīlī SIA ,,ALAAS’’ aicina jauniešus skriet ,,Atkritumiem pa pēdām’’!

Tuvojas aprīlis un ,,Lielā Talka’’. Valsts prezidents Raimonds Vējonis uzskata, ka ,,Lielā talka’’ ir nozīmīga sabiedriskā iniciatīva, kas veicina ne tikai apkārtējās vides sakopšanu, bet arī sabiedrības saliedēšanos, kad visus saista viena ideja - tīrāka, sakoptāka un zaļāka Latvija!

SIA ,, ALAAS’’, sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas Domi  jau trešo gadu aicina jauniešus ieskandināt Lielās Talkas nedēļu un piedalīties izglītojošā skrējienā ,,Atkritumiem pa pēdām!’’. Šogad pasākuma sadarbības partneris ir arī AS „Latvijas Zaļais Elektrons’’.

Skrējiens – orientēšanās notiks 19. aprīlī. Pasākuma galvenie uzdevumi ir padziļināt jauniešu  izpratni par atkritumiem, atkritumu vēsturi, pārstrādei izmantojamajiem atkritumiem, atkritumu šķirošanu, baterijām un elektroprecēm un rosināt jauniešus uz aktīvu līdzdalību vides saglabāšanas procesos.

Skrējienā aicinātas piedalīties Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes novada,  Viļānu novada, Ciblas novada un Kārsavas novada  9. – 12. klašu skolēnu komandas (komanda 5 cilvēku sastāvā).

Viena uzdevuma veikšanai komandai ir nepieciešams fotoaparāts vai telefons ar foto kameru  ar ko var vizuāli nofiksēt kontrolpunkta apmeklējumu.

Dalībniekiem jāpiesakās līdz 7.aprīlim, atsūtot pieteikumu  brīvā formā SIA ,,ALAAS” sabiedrisko attiecību speciālistei vides komunikācijas jomā Edītei Čepulei uz e-pastu editecep@inbox.lv.

Pilnīgs pasākuma nolikums atrodams šeit

Jauniešu apmācības ,,Uzzini un rīkojies!’’

Pavasara brīvdienu laikā – 14.un 15.martā SIA ALAAS sadarbībā ar  DAP un AS „Latvijas Zaļais Elektrons’’ pirmo reizi organizēja 2 dienu vides apmācības jauniešiem ,,Uzzini un rīkojies!’’. Apmācībās piedalījās 20 jaunieši no Rēzeknes novada Dricānu vidusskolas, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas un Maltas bērnu un jauniešu centra. Jaunieši semināra laikā apguva tēmas:

 1. Atkritumi, to iedalījums. Atkritumu šķirošana, šķirošanas nozīme un ieguvumi. Pārstrādei izmantojamie atkritumi - papīrs, plastmasa, stikls. Atkritumu otrā dzīve. Atkritumi kā resurss.
 2. Iepakojums. Baterijas un elektropreces.
 3. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un sugas - ko un kāpēc sargājam.
 4. Ekosistēmas un ekosistēmu sniegtie pakalpojumi.
 5. Praktiskā daļa - izzinošas spēles bērnu un vienaudžu izglītošanai vides izglītībā.

Prieks , ka jaunieši ļoti aktīvi piedalījās apmācībās, izspēlēja daudzas izzinošas spēlēs, apguva jaunas prasmes. Iegūtās zināšanas jaunieši varēs izmantot gan izglītojot vienaudžus, gan pieaugušos. Šie jaunieši būs arī  brīvprātīgie palīgi vides svētkos ,,Būt zaļiem!’’, ko SIA ALAAS šogad pirmo reizi organizēs 26. maijā Lūznavas muižā.

Pēc apmācībām jaunieši saņēma sertifikātus, kas apstiprina viņu iegūtās zināšanas un prasmes.

 Lai darītu labas un pareizas lietas, galvenais ir sākt!

Šķirot atkritumus mācās Lūznavas pagastā

28.februārī SIA ALAAS darbinieki apmeklēja Lūznavas pagastu un mācīja iedzīvotājus pareizi šķirot atkritumus.

Lai vieglāk būtu visu apgūt, bija gan izzinoša lekcija, gan īsfilma par pareizu atkritumu šķirošanu. Iedzīvotājus mācīja pareizi šķirot dažādus līdz paņemtos iepakojuma atkritumus, kā arī pamācīja, kā rīkoties, lai atkritumu šķirošana ienāktu katrā ģimenē.

 Apmācībās tika uzsvērts, ka, šķirotie atkritumi nonāk otrreizējā pārstrādē, tādējādi samazinot vidē noglabājamo atkritumu daudzumu. Fotogrāfijas skatīt šeit

Būtiskākais ir šķirot atkritumus godprātīgi un nelikt šķiroto atkritumu konteinerā nešķirotos atkritumus.

Jauniešu apmācības ,,Uzzini un rīkojies!’’

Pavasara brīvdienu laikā – 14.un 15.martā SIA ALAAS sadarbībā ar  DAP un AS „Latvijas Zaļais Elektrons’’ pirmo reizi organizē 2 dienu vides apmācību jauniešiem ,,Uzzini un rīkojies!’’. Jaunieši semināra laikā apgūs tēmas:

 1. Atkritumi, to iedalījums. Atkritumu šķirošana, šķirošanas nozīme un ieguvumi. Pārstrādei izmantojamie atkritumi - papīrs, plastmasa, stikls. Atkritumu otrā dzīve. Atkritumi kā resurss.
 2. Iepakojums. Baterijas un elektropreces.
 3. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un sugas - ko un kāpēc sargājam.
 4. Ekosistēmas un ekosistēmu sniegtie pakalpojumi.
 5. Praktiskā daļa - izzinošas spēles bērnu un vienaudžu izglītošanai.

Pēc apmācībām jaunieši varēs izglītot vienaudžus un kā brīvprātīgie palīgi piepalīdzēt vides pasākumos.

Šogad piedalīties apmācību seminārā uzrunāti jaunieši no Rēzeknes novada Dricānu vidusskolas, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas un Maltas bērnu un jauniešu centra.

Semināra programmu skatīt šeit

Seminārs Rēzeknes pilsētas PII metodiķiem

21. februārī ALAAS birojā notika seminārs vides izglītībā Rēzeknes pilsētas PII metodiķiem. Semināra laikā ALAAS darbinieki informēja par mūsdienīgu atkritumu apsaimniekošanu, SIA ALAAS darbību, atkritumu šķirošanu.

Interaktīvas lekcijas laikā metodiķes uzzināja visu par pareizu atkritumu šķirošanu, pārbaudīja savas zināšanas, izspēlējot izglītojošu spēli ,,Sašķiro atkritumus!’’.

SIA ALAAS izpilddirektors J. Petkevičs pastāstīja, kā ir iespējams šķirot atkritumus katrā izglītības iestādē. Fotogrāfijas skatīt šeit

Bērni šajā jomā ir jāizglīto jau no mazām dienām, lai atkritumu šķirošana un vides saudzēšana kļūst viņiem par ikdienas paradumu.

ALAAS konteinerītis!

SIA ALAAS ir izveidojis savu konteinerīti. Lelle – konteineris būs ciemiņš ALAAS organizētajos pasākumos, mācīs bērniem pareizi šķirot atkritumus un rūpēties par vidi! Foto skatīt šeit

Šķirot atkritumus mācās Čornajas pagastā!

9. februārī ALAAS darbinieki apmeklēja Rēzeknes novada Čornajas pagastu, lai izskaidrotu iedzīvotājiem visu par atkritumu šķirošanu. Iedzīvotāji saprata, ko drīkst šķirot, ko ne, kas vēl jāievēro, lai atkritumu šķirošana tiktu veikta pareizi. Fotogrāfijas skatīt šeit

Šķirojot atkritumus, mēs darām daudz laba:

 • atkritumus pārvēršam par vērtīgām otrreizējām izejvielām, kas ir izmantojamas atkārtoti jau izstrādājumu pagatavošanā;
 • taupām dabas resursus, saglabājot naftas produktus, koksni un citus resursus nākamajām paaudzēm, kā arī ievērojami samazinot ūdens un energoresursu patēriņu;
 • ietaupām vietu atkritumu poligonos – lai noglabāt varētu tikai tos atkritumus, kurus tiešām vairs nav iespējams pārstrādāt atkārtoti;
 • ietaupām savu naudu, jo šķirotos atkritumus savāc un pārstrādā bez maksas, savukārt nešķiroto sadzīves atkritumu izvešanas un apglabāšanas tarifs ar katru gadu pieaug;
 • saudzējam vidi un ekoloģiju, jo atkritumi, nonākot dabā vai tiekot nepareizi utilizēti (piemēram, sadedzinot ugunskurā), rada nozīmīgu piesārņojumu un draudus cilvēka veselībai;
 • parādām savu attieksmi, iestājoties par planētas nākotni – lai zaļi un veselīgi varētu dzīvot ne tikai mēs paši, bet arī mūsu bērni un mazbērni.

ALAAS birojā ciemojas Rēzeknes 4.vidusskolas skolēni

8.februārī ALAAS birojā ciemojās Rēzeknes 4.vidusskolas skolēni, kuri projekta nedēļas laikā pētīja ar vidi saistītus jautājumus.

Skolēni uzzināja interesējošos jautājumus par SIA ALAAS, tad klausījās interaktīvu lekciju par pareizu atkritumu šķirošanu. Viņi uzzināja, kāpēc atkritumi jāšķiro, cik ilgi sadalās dažādas lietas, mācījās atkritumus sašķirot pa konteineriem. Foto skatīt šeit

Skolēni saprata, ka atkritumu šķirošana ir vienkāršs process, kas neprasa nedz daudz laika, nedz arī kādus speciālus resursus. Šķirojot atkritumus, galvenais ir no sadzīves atkritumiem atdalīt tos atkritumu veidus, kurus iespējams nodot otrreizējai pārstrādei.

Mazais erudīts ,,Pareiza atkritumu šķirošana. Iepakojums.’’

7.februārī jau otro gadu pēc kārtas notika mazais erudīts Rēzeknes pilsētas 4.klašu skolēniem vides izglītībā ,,Pareiza atkritumu šķirošana. Iepakojums.’’. Konkursa galvenais uzdevums ir pilnveidot 4.klašu skolēnu zināšanas par pareizu atkritumu šķirošanu, iepakojumu. Konkursa organizatori -  SIA ,,ALAAS’’, sadarbībā ar  AS ,,Latvijas Zaļais Elektrons’’ un Rēzeknes sākumskolas metodisko apvienību.

Konkursa dalībnieki - Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu  4. klašu skolēnu komandas. Konkursa laikā sacentās 6 komandas, kuru uzdevums bija pareizi atbildēt uz visiem uzdotajiem jautājumiem. Katrā komandā  darbojās dalībnieki no dažādām izglītības iestādēm.

Konkursa tematika - atkritumi, atkritumu vēsture, pārstrādei izmantojamie atkritumi, atkritumu šķirošana, šķirošanas nozīme un ieguvumi, iepakojums.

Konkursa laikā komandas atbildēja uz dažāda veida jautājumiem, noklausījās AS ,,Latvijas Zaļais Elektrons’’ prezentāciju par iepakojumu, skatījās filmu ,,Plastmasas maisiņa ceļš’’.

1.vietu ieguva komanda ,,Saudzē Latviju!’’, 2.vietu komanda ,,Gudrie šķirotāji!’’, 3.vietu komandas ,,Šķirotāji!’’ un ,,Zaļā Latvija!’’.

Visi konkursa dalībnieki ieguva piemiņas balvas no AS ,,Latvijas Zaļais Elektrons’’ un SIA ALAAS. Bet galvenais , ka skolēni pārbaudīja savas zināšanas, ieguva jaunas un tagad mācīs šķirot atkritumus arī visus līdzcilvēkus!

Fotogrāfijas skatīt šeit

Atkritumus šķirot mācas Uļjanovas ciema iedzīvotāji

2.februārī Sakstagala pagasta Uļjanovas ciemā bija ieradušies SIA ,,ALAAS’’ darbinieki, lai izglītotu iedzīvotājus par atkritumu šķirošanu.

Iedzīvotāji uzzināja, kāpēc vispār atkritumi jāšķiro un kā tas pareizi jādara. Saprata, ka izmantojot šķirošanas iespējas, var uz pusi samazināt sadzīves atkritumu konteineru piepildīšanos, tādā veidā ietaupot savu naudu, jo šķirotos atkritumus izved  bez maksas. Fotogrāfijas skatīt šeit

Iedzīvotājiem ir reāla iespēja ikdienā atkritumus šķirot, jo Uļjanovā  ir atkritumu šķirošanas punkts, kur var nodot sašķirotos materiālus.

Jo ātrāk katrs no mums sāks šķirot atkritumus, jo ātrāk veidosies stabila atkritumu šķirošanas sistēma. Sāc šķirot arī tu!

Iespēja šķirot atkritumus ir 24 Rēzeknes novada pagastos!

Atkritumu šķirošana ir pārstrādājamu materiālu atdalīšana no tiem atkritumiem, kas vairs nav izmantojami un tiek nogādāti atkritumu poligonā apglabāšanai. Šķirojot atkritumus mēs saglabājam tīru vidi un saudzējam dabas  resursus.

2017. gadā šķirot atkritumus var 24 Rēzeknes novada pagastos, jo ir ierīkoti atkritumu šķirošanas punkti. Šajos punktos iedzīvotāji var nodot sašķiroto materiālu – papīru, kartonu, plastmasu, stiklu. Atkritumu šķirošanas punktu darba laikus Rēzeknes novada pagastos skatīt šeit

Precīza informācija par to, kas konkrēti šķirojams, atrodama uz  konteineru uzlīmēm.

Ikdienā šķirot atkritumus ir vienkārši! Vajag tikai sākt to darīt, lai tas kļūtu par labu ikdienas ieradumu.

Vizuālās mākslas konkursa PII ,,Kā mēs šķirojam atkritumus!’’ apbalvošanas pasākums

Septembrī SIA ALAAS izsludināja vizuālās mākslas konkursu PII audzēkņiem ,,Kā mēs šķirojam atkritumus!’’

5.decembrī konkurss noslēdzās. Tika iesniegts 41 darbs. Apskatot šos darbus, ļoti labi var saprast, ko bērni domā par atkritumu šķirošanu.

27. janvārī Rēzeknes PII ,,Varavīksne’’ notika konkursa uzvarētāju apbalvošanas pasākums. Pasākuma laikā bērni noskatījās multfilmu ,,Dāvana!’’, kas māca nepiesārņot dabu, bet vienmēr izmest atkritumus tiem paredzētajā vietā. SIA ALAAS izpilddirektors Jurijs Petkevičs mācīja bērniem šķirot atkritumus, rādīja un stāstīja, kā pareizi placināt PET pudeles. Pēc tam tika sveikti konkursa 1.- 3.vietas ieguvēji. Fotogrāfijas skatīt šeit

Paldies visiem par dalību konkursā! Paldies skolotājiem, vecākiem, kas atbalstīja un palīdzēja bērniem!

Ir ļoti svarīgi attīstīt bērnos izpratni, ka katrs no mums ar pareizu rīcību ikdienā var samazināt vides piesārņošanu ar pašu radītiem atkritumiem un taupīt dabas resursus!

Vienkāršākais, kā mēs katrs to varam izdarīt ir - šķirot atkritumus!

Regulators apstiprina jaunu sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome 2017. gada 19.janvārī apstiprinājusi jaunu sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifu SIA „ALAAS” (Regulatora lēmumu Nr.8 (prot. Nr. 3,  1.p.) “Par SIA “ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu” skatīt Regulatora mājas lapā https://www.sprk.gov.lv/uploads/doc/LemumsN008D19012017.pdf vai 2017.gada 20.janvāra Latvijas Vēstneša Nr.17 (5844) publikācijā). Sākot ar šī gada 22.februāri sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs poligonā „Križevņiki” būs 28,48 eiro par tonnu. Apstiprinātajā tarifā nav ietverts pievienotās vērtības nodoklis (PVN) un dabas resursu nodoklis (DRN).

Nepieciešamība apstiprināt jaunu tarifu saistīta ar to, ka SIA „ALAAS” poligona teritorijā 2016.gada aprīlī ir uzsākta nešķiroto sadzīves atkritumu sagatavošana apglabāšanai, kā to paredz ES normatīvie akti, kuros noteikts, ka no nešķirotiem sadzīves atkritumiem pirms apglabāšanas ir jāatdala bioloģiski noārdāmie atkritumi un citi materiāli, kurus var izmantot otrreizējai pārstrādei. Jauno tehnoloģiju ieviešana būtiski mainīja izmaksu apjomu.

Šķirot atkritumus mācās pulciņa ,,Rūķis – daiļdārznieks!’’ audzēkņi

18. janvārī SIA ALAAS sabiedrisko attiecību speciāliste E.Čepule ciemojās Rēzeknes sākumskolā, lai pulciņa ,,Rūķis – daiļdārznieks!’’ pašiem jaunākajiem audzēkņiem stāstītu par atkritumu šķirošanu.

Lai bērniem būtu vieglāk saprast pietiekami nopietno tēmu, par galveno varoni tika izvēlēts Ezītis. Ezītis pats mācījās šķirot atkritumus un mācīja to arī bērniem.

Mūsdienu pasaulē ražo un patērē arvien jaunas lietas, tāpēc atkritumu kļūst arvien vairāk. Bet dabas resursi ir tik, cik bijis Zemes radīšanas sākumā. Ir veidi, kā mēs varam taupīt dabas resursus, viens  no tiem - atkritumu šķirošana. Visiem ir jāapzinās, ka daļa atkritumu ir labs otrreizējais materiāls, lai radītu jaunas lietas.

Bērnos jāveicina izpratni par to, ka no mūsu visu rīcības šodien ir atkarīgs kā mēs dzīvosim rīt. Bet vēl labāk ir rādīt bērniem pareizu piemēru un palīdzēt, lai pareiza rīcība kļūst par ikdienas paradumu.

Fotogrāfijas skatīt šeit

Par dabas resursu nodokļa likmes izmaiņām no 2017.gada 1.janvāra

No 2017.gada 1.janvāra stājās spēkā grozījumi Dabas resursa nodokļa likumā, kas nosaka, ka nodoklis par sadzīves atkritumu un ražošanas atkritumu, kas nav uzskatāmi par bīstamiem atkritumiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus apglabāšanu likme ir 25,00 EUR/t. Turpmāk Dabas resursa nodokļa likmes mainīsies katru gadu saskaņā ar Dabas resursa nodokļa likuma  3.pielikumu.

Sakarā ar dabas resursu nodokļa likmes izmaiņām, ar 2017.gada 1.janvāri par atkritumu pieņemšanu apglabāšanai sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā "Križevņiki" izcenojumi ir sekojoši:

Atkritumu veidsPoligona Tarifs
EUR/t
Darba resursu nodoklis
EUR/t
Kopā
EUR/t
PVN
EUR
Kopā ar PVN
EUR
Būvniecības atkritumi tikai betons, ķieģeļi 7.04 25.00 32.04 6.73 38.77
Citi būvniecības atkritumi 18.43 25.00 43.43 9.12 52.55
Azbesta atkritumi (šīferis) 18.43 45.00 63.43 13.32 76.75
Citi atkritumu veidi, saskaņā ar A kategorijas atļauju, tai skaitā ražošanas atkritumi 18.43 25.00 43.43 9.12 52.55
Sadzīves atkritumi 18.43 25.00 43,43 9.12 52.55

 Papildus informējam, ka saskaņā ar aprēķinu Dabas resursa nodoklim tiek piemērots koeficients 72%. Dabas resursa nodoklis par sadzīves atkritumu apglabāšanu sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā “Križevņiki” - 18 EUR apmērā par tonnu (bez PVN). Kārtība tiek piemērota no 2017.gada 1.februāra līdz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 41.panta 1.4 daļā minētā tarifa apstiprināšanas brīdim.

ALAAS īsteno licencētu vides izglītības programmu

Lai padziļinātu jaunās paaudzes izpratni par vidi, par pareizu atkritumu šķirošanu un dabas resursu saglabāšanu, uzņēmums SIA ,,ALAAS” no 2017.gada īsteno licencētu interešu izglītības programmu vides izglītībā.

Programmas mērķauditorija - ikviens bērns un jaunietis, kurš vēlas attīstīt savas spējas un prasmes vides izglītības jomā.

Programmas īstenošanas tēmas:

 • mūsdienīga atkritumu apsaimniekošana;
 • atkritumi, to iedalījums;
 • atkritumu šķirošana, šķirošanas nozīme un ieguvumi;
 • pārstrādei izmantojamie atkritumi - papīrs, plastmasa, stikls,  metāls;
 • iepakojums;
 • baterijas un elektropreces;
 • atkritumu otrā dzīve, atkritumi kā resurss;
 • atkritumu radītāja pienākumi un atbildība.

Izglītības iestāde pēc saviem ieskatiem var izvēlēties kādu no tēmām. Vides programmas kopējais mācību stundu skaits – 8 mācību stundas. Vides programmas nodarbības bez maksas  tiek piedāvātas SIA ,,ALAAS’’ darbības reģiona izglītības iestādēm, iepriekš sazinoties par nodarbību laiku, vietu un tēmu izvēli ar ALAAS sabiedrisko attiecību speciālisti vides izglītības jautājumos  E. Čepuli, t: 29168011.

Licenci skatīt šeit

ALAAS vizuālās mākslas konkursa PII ,,Kā mēs šķirojam atkritumus!’’ apbalvošanas pasākums

5.decembrī noslēdzās SIA ALAAS izsludinātais vizuālās mākslas konkurss PII ,,Kā mēs šķirojam atkritumus!’’. Konkursa dalībnieki izveidoja vizuālās mākslas darbus atbilstoši konkursa tēmai. Tika iesniegts 41 darbs. Apskatot šos darbus, ļoti labi var saprast, ko bērni domā par atkritumu šķirošanu. Paldies visiem par dalību konkursā! Konkursa uzvarētāju apbalvošanas pasākums notiks 27. janvārī plkst.10.00 Rēzeknes pilsētas PII ,,Varavīksne’’. Šī pasākuma laikā tiks apbalvoti 1. - 3. vietas ieguvēji un atklāta  konkursa darbu izstāde.

PAR ŠĶIROTO ATKRITUMU SAVĀKŠANAS LAUKUMU DARBA KARTĪBU 2017.GADĀ

SIA ,,ALAAS’’ aicina iedzīvotājus rīkoties pareizi -  ikdienā šķirot atkritumus! Sašķirotos atkritumus var izmest atkritumu šķirošanas konteineros vai nodot divos šķiroto atkritumu savākšanas laukumos Rēzeknē – Zilupes ielā 50 un Rīgas ielā 21B. Šajos laukumos bez maksas var nodot papīru un kartonu, plastmasu, stiklu, metālu, nolietotas automašīnu riepas, polietilēna plēvi, PET pudeles, liela izmēra koka atkritumus (vecas mēbeles), elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi neizjauktā veidā ( piem. TV, fēni, datori u.t.t.). Šķirotos atkritumus šajos laukumos pieņem no Rēzeknes pilsētas iedzīvotājiem. No 2017.gada ir mainījies laukumu darba laiks, precizētais darba laiks skatāms tabulā.

ŠĶIROTO ATKRITUMU SAVĀKŠANAS LAUKUMU DARBA LAIKS

 

RĒZEKNE

RĪGAS IELA 21B

RĒZEKNE

ZILUPES IELA 50

Pirmdiena

Brīvdiena

Brīvdiena

Otrdiena

---

10.00-19.00

Trešdiena

09.00-13.00

14.00-19.00

---

Ceturtdiena

---

08.00-12.00

12.30-16.30

Piektdiena

08.00-12.00

12.30-16.30

---

Sestdiena

12.00-15.00

08.00-11.00

Svētdiena

Brīvdiena

Brīvdiena

Pirmssvētku dienās darba laiks tiek saīsināts par divām stundām.

Kopš 2008. gada Rēzeknes novadā ir izveidots laukums šķirotu atkritumu pieņemšanai, kas atrodas sadzīves atkritumu poligona ,,Križevniki’’teritorijā pēc adreses : ,,Križevņiki 2’’, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.Šajā laukumā pieņem sašķirotos atkritumus - papīru un kartonu, plastmasu, stiklu, metālu, vieglo automašīnu riepas, liela izmēra koka atkritumus un elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi neizjauktā veidā ( piem. TV, fēni, datori u.t.t.). Šie atkritumi tiek pieņemti bezmaksas. Šķirotos atkritumus šajā laukumā pieņem no visiem Austrumlatgales reģiona iedzīvotājiem.

Laukuma darba laiks poligonā: darba dienās no plkst.10.00 līdz plkst. 19.00, brīvdienās no plkst.10.00 līdz plkst.16.00.

Pareizi sašķiroti atkritumi ir labs otrreizējs materiāls, ko var izmantot jaunu lietu radīšanai. Nozīmīgs ir arī fakts, ka šķirojot tiek taupīti dabas resursi, netiek piesārņota apkārtējā vide, līdz ar to netiek radīti draudi cilvēku veselībai.

Ir jāsaprot, ka tikai mēs paši varam samazināt radīto atkritumu apjomu. Atbalstīsim videi un mums pašiem draudzīgu rīcību! Lai atkritumu šķirošana kļūst par ikviena ikdienas paradumu!

Mazais erudīts ,,Pareiza atkritumu šķirošana. Iepakojums.’’

2017.gada 7.februārī SIA ,,ALAAS’’, sadarbībā ar AS  „Latvijas Zaļais Elektrons’’ un Rēzeknes sākumskolas MA organizē mazo erudītu Rēzeknes pilsētas 4.klašu skolēniem vides izglītībā ,,Pareiza atkritumu šķirošana. Iepakojums’’.

Konkursa tematika: atkritumi, atkritumu vēsture, pārstrādei izmantojamie atkritumi, atkritumu šķirošana, šķirošanas nozīme un ieguvumi, iepakojums.

Konkursa uzdevums - pilnveidot 4.klašu skolēnu zināšanas par pareizu atkritumu šķirošanu, iepakojumu.

Konkursa nolikumu skatīt šeit

Paziņojums par tarifa projektu

SIA „ALAAS” informē, ka ir iesniegusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona „Križevņiki” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu ar aktualizētām izmaksām.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt pa pastu „Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts Rēzeknes novads LV-4633, e-pasts austrumlatgale2@inbox.lv un faksa nr. 64667440 kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē) e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.

Sīkāk skatīt šeit

Noslēdzies vizuālās mākslas konkurss PII ,,Kā mēs šķirojam atkritumus!’’

5.decembrī noslēdzās SIA ALAAS izsludinātais vizuālās mākslas konkurss PII ,,Kā mēs šķirojam atkritumus!’’. Konkursa dalībnieki izveidoja vizuālās mākslas darbus atbilstoši konkursa tēmai. Tika iesniegts 41darbs.Apskatot šos darbus, ļoti labi var saprast, ko bērni domā par atkritumu šķirošanu. Paldies visiem par dalību konkursā! Konkursa uzvarētāju apbalvošanas pasākums tiks organizēts janvārī ( datums tiks precizēts) Rēzeknes pilsētas PII ,,Varavīksne’’. Šī pasākuma laikā tiks atklāta arī konkursa darbu izstāde.

Ir ļoti svarīgi attīstīt bērnos izpratni, ka katrs no mums ar pareizu rīcību ikdienā var samazināt vides piesārņošanu ar pašu radītiem atkritumiem, veicinot dažādu resursu efektīvu lietošanu un pārstrādi kā izglītības iestādē, tā ģimenē.

Konkursa rezultātus skatīt šeit

Video konkurss jauniešiem ,,Kāpēc jāšķiro atkritumi?’’

SIA ALAAS izsludina video konkursu jauniešiem ,,Kāpēc jāšķiro atkritumi?’’

Konkursa uzdevums - izveidot video, kurā ir parādīts, kāpēc ikdienā jāšķiro atkritumi.

Konkursa laiks 2016.gada 6.decembris - 2017.gada 6.marts.

Konkursa nolikumu skatīt šeit

,,Pasaka, ko stāsta PET pudele!’’ PII ,,Varavīksne’’

Novembrī un decembrī izstāde ,,Pasaka, ko stāsta PET pudele!’’ skatāma Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestādē ,,Varavīksne!’’ Izstādi veido dalībnieku darbi, kas piedalījās SIA ,,ALAAS’’ konkursā pirmsskolas izglītības iestādēm - ,,Pasaka, ko stāsta PET pudele!’’.
Konkursa dalībnieku uzdevums bija izveidot pasakas varoni vai varoņus , par pamata materiālu izmantojot izlietotas PET pudeles. 
Izstādē var redzēt, par ko ir pārtapušas vienkāršas PET pudeles!

ZIBAKCIJA ,,ŠĶIRO!’’

8.novembrī SIA ,,ALAAS’’ kopā ar Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas jauniešiem organizēja zibakciju ,,Šķiro!’’. Jaunieši pie Rēzeknes lielveikaliem iedzīvotājiem dalīja informatīvas lapas ,,Atkritumu šķirošana sākas tieši ar Tevi!’’. Šajās lapās ir info par šķiroto atkritumu savākšanas laukumiem Rēzeknes pilsētā un Rēzeknes novadā. Šajos laukumos bezmaksas var nodot sašķirotos atkritumus -  papīru, kartonu, plastmasu, stiklu, metālu, vieglo automašīnu riepas, liela izmēra atkritumus ( vecas mēbeles u.t.t.), neizjauktas elektropreces. Informatīvajā lapā ir noderīga  informācija par pareizu atkritumu šķirošanu. Liels paldies jauniešiem un viņu skolotājai Anitai Vaivodei par sadarbību!

Fotogrāfijas skatīt šeit

Rezultatīvi noslēgusies akcija ,,Mana grāmata Tev!’’

SIA ,,ALAAS’’,  sadarbībā ar  Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēku no 19.septembra līdz 5.novembrim organizēja akcijas ,,Mana grāmata Tev!’’ 1.posmu. Šī akcija, kas norisināsies vairākos posmos, ir veltījums Latvijas simtgadei.

Organizatori aicināja ikvienu iesaistīties šajā akcijā, dodot savām grāmatām iespēju nokļūt jaunu lasītāju rokās.

Grāmatas ir bijušas vērtība vienmēr.  Arī mūsdienu tehnoloģiju laikmetā grāmatas tiek lasītas. Labām un vērtīgām grāmatām lemts pastāvēt cauri laiku laikiem. Grāmatas apkopo sevī tik daudz – informāciju, zināšanas, izglītību, inteliģenci, attīstību, radošumu, emocijas un sajūtas.

Akcijas laikā uz Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēku tika atnestas 193 grāmatas. Šīs grāmatas lieliski papildinās Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēkas  fondu, lasītāji varēs atrast tās grāmatu plauktos  jau decembrī. Fotogrāfijas skatīt šeit

Organizatoru vārdā vēlamies pateikt lielu paldies visiem akcijas dalībniekiem. Kopā Jūs esat paveikuši skaistu, labu darbu - savu īpašo dāvanu Rēzeknei mūsu valsts dzimšanas dienā!

Paldies akcijas dalībniekiem – Regīnai Ārmanei, Žanim Marduhajevam, Megijai Mednei, Vijai Grišinai, Edītei Čepulei, Dmitrijam Vasjkovam, Osvaldam Zvejsalniekam, Gatim Apīnim, Mihailam Fjodorovam, Maksimam Skangalam, Angelinai Verseckai, Sofijai Anosovai, Marijai Leikumai, Teplovu ģimenei, Brokānu ģimenei, Elīnai Pavro, Olgai Orlovai, Jevģenijam Smirnovam, Gundaram Sprancmanim, Tatjanai Brokānei, Anželikai Krištopānei, Ksenijai Kušanovai, Vladislavam Beņkanovičam, Jegoram Aitovam, Katrīnai Barkānei, Jeļenai Viļumai, Olgai Strodei ar ģimeni.

,,Gūt var dodot, gūt var ņemot. Dodot, gūtais - neatņemams...’’Rainis

Vides pasākums ,,Zinu, gribu, rīkojos!’’ ieskandina patriotisko novembra mēnesi!

3.novembrī SIA ,,ALAAS’’, sadarbībā ar AS  „Latvijas Zaļais Elektrons’’, Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas dabas izglītības centru ,,Rāzna’’ un  Rēzeknes valsts poļu ģimnāziju organizēja izglītojošu vides pasākumu ,,Zinu, gribu, rīkojos!’’. Pasākums tika organizēts Latgales EKO izglītības iestāžu 6. – 8. klašu skolēniem. Prieks, ka pasākumā piedalījās skolēni no Balvu novada Stacijas pamatskolas, Rēzeknes novada Tiskādu vidusskolas, Kārsavas novada Mežvidu pamatskolas, Rēzeknes novada Dricānu vidusskolas, Rugāju novada vidusskolas un Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas.

Visiem pasākuma dalībniekiem bija iespēja iegūt jaunas zināšanas un prasmes izspēlējot izzinošas un interesantas vides spēles - ,,Sašķiro atkritumus!’’, ,,Cik ilgi dabā sadalās šīs vielas?’’, ,,Zilzīlītes gads’’, ,,Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas", ,,Lielā šķirošanas mīkla’’.

AS  Latvijas Zaļais Elektrons bija sagatavojis interesantas prezentācijas par elektronikas atkritumiem, baterijām un iepakojumu.

Kad spēles bija izspēlētas, visi vienojās zibakcijā ,,Es mīlu Latviju!’’. Sekoja kopīga sadancošanās, pasākuma izvērtēšana, tējas dzeršana un svētku pīrāgu baudīšana. Fotogrāfijas skatīt šeit

Paldies visiem par labajām, zaļajām,  ATBILDĪGAJĀM IDEJĀM! Ir tik daudz lietu ko mēs varam darīt, lai pierādītu, ka rīkojamies tik tiešām gudri un domājam par vidi un savu Latviju!

Apmācību seminārs jauniešiem,, Pievienojies! Šķiro!’’

26.oktobrī sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā ,,Križevņiki’’ ciemojās Rēzeknes jauniešu Domes jaunieši un nometnes ,, 5 dienās apkārt Eiropai!’’ dalībnieki.

SIA ,,ALAAS’’ organizēja apmācību semināru ,,Pievienojies! Šķiro!’’.  Visiem semināra dalībniekiem bija iespēja piedalīties interaktīvā lekcijā, kurā tika gūtas zināšanas par atkritumu šķirošanas nozīmīgumu. Pēc tam, darbojoties grupās, katrs varēja pārbaudīt savas zināšanas atkritumu šķirošanas jomā, izspēlējot izzinošu spēli – ,,Sašķiro atkritumus!’. Tad visi devās ekskursijā pa poligonu, lai saprastu kā tiek organizēta mūsdienīga atkritumu apsaimniekošana.

 Semināra otrajā daļā jaunieši piedalījās diskusijā – ,,Atkritumu apsaimniekošana Rēzeknē un Latvijā. Sabiedrības iesaiste aktīvā atkritumu šķirošanā’’. Semināra dalībnieki izteica savus priekšlikumus par atkritumu šķirošanas  paraduma attīstīšanu iedzīvotājos. Pēc jauniešu domām ir jāturpina visu iedzīvotāju izglītošana par atkritumu šķirošanu, jānodrošina šķirošanas konteineru pieejamība, jāorganizē dažādi pasākumi, kuros tiek izskaidrots ļaunums, ko cilvēki ar neapdomīgu rīcību nodara dabai. SIA ,,ALAAS’’ ņems vērā jauniešu ieteikumus, organizējot darbu ar sabiedrību par atkritumu šķirošanu.

Fotogrāfijas skatīt šeit

Tikšanās ar Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes pārstāvjiem

21.oktobrī ALAAS birojā ciemojās Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes pārstāvji – Izglītības pārvaldes vadītājs Guntars Skudra un interešu izglītības speciāliste Anita Rudziša. Kopīgā sanāksmē SIA ,,ALAAS’’ darbinieki un Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes pārstāvji vienojās par sadarbību turpmāko pasākumu organizēšanā vides izglītības jomā. ALAAS darbinieki pastāstīja un parādīja kā darbojas šķiroto atkritumu savākšanas laukumi.

Pasākuma noslēgumā Izglītības pārvaldes darbinieki izspēlēja SIA ,,ALAAS’’ izveidoto spēli ,,Sašķiro atkritumus!’’. Fotogrāfijas skatīt šeit

Rēzeknes novada izglītības iestādes ļoti aktīvi piedalās SIA ,,ALAAS’’ piedāvātajās aktivitātēs, cerams, ka šī sadarbība kļūs arvien rezultatīvāka. Kopā mēs varam panākt to, ka  mūsu rīcība un dzīvesveids kļūst videi aizvien  draudzīgāks!

,,Zinu, gribu, rīkojos!’’

3.novembrī  SIA ,,ALAAS’’, sadarbībā ar AS  „Latvijas Zaļais Elektrons’’, Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas dabas izglītības centru ,,Rāzna’’, Rēzeknes valsts poļu ģimnāziju organizē izglītojošu vides pasākumu Latgales EKO izglītības iestāžu 6. – 8. klašu skolēniem ,,Zinu, gribu, rīkojos!’’.

Pasākums  tiek organizēts Latvijas Ekoskolu Globālās rīcības dienu ietvaros. Ar šo pasākumu tiks  ieskandināts arī Latvijas svētku mēnesis. Pasākuma dalībniekiem būs iespēja iegūt jaunas zināšanas un prasmes, izspēlējot izzinošas un interesantas vides spēles, lai ikdienā iepazītu un saudzētu Latvijas vidi, rīkotos pareizi un atbildīgi.

Pieteikšanās pasākumam līdz 26. oktobrim uz e- pastu editecep@inbox.lv ,norādot dalībniekus skaitu, kas piedalīsies pasākumā!

Lasīt vairāk šeit

ALAAS konkursā ,,Sāc ar sevi’’ piedalīsies 14 konkursanti !

Otro gadu pēc kārtas SIA ,,ALAAS’’ izsludināja konkursu otrreizējo materiālu vākšanā ,,Sāc ar sevi!’’. Konkursa laikā konkursantiem jāorganizē otrreizējo materiālu -  PET pudeļu vākšanu. Pēc konkursa noteikumiem , konkursanti,  kas savāc  visvairāk PET pudeļu daudzumu kilogramos, iegūst godalgotās vietas. Šogad konkursā kā sadarbības partneri ir AS ,,Latvijas Zaļais punkts’’. Tāpēc 1.vietas  ieguvēji iegūs ne tikai balvas no SIA ,,ALAAS’’, bet arī AS ,,Latvijas Zaļais punkts’’ apmaksātu ekskursiju uz plastmasas pudeļu pārstrādes rūpnīcu AS ,,PET Baltija’’.

PET pudeļu vākšana tiek organizēta līdz 2017.gada 5.aprīlim.

Ir prieks, ka šogad konkursam ir pieteikušies 14 konkursanti:

 1. Rēzeknes sākumskola;
 2. Rēzeknes novada Audriņu pamatskola;
 3. Rēzeknes novada Rēznas pamatskola;
 4. Rēzeknes novada Tiskādu vidusskola;
 5. Rēzeknes novada Čornajas PII ,,Brīnumzeme’’;
 6. Rēzeknes novada Liepu pamatskola;
 7. Rēzeknes novada Kruķu pamatskola;
 8. Kārsavas pilsētas PII;
 9. Rēzeknes novada Dricānu vidusskola;
 10. Ludzas 2.vidusskola;
 11. Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija;
 12. Rēzeknes 3.vidusskola;
 13. Rēzeknes novada Griškānu PII;
 14. Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra „Zeimuļs“ vides izglītības programma „4H‘‘.

Piedaloties konkursā, šo izglītības iestāžu skolēni un audzēkņi, iesaistās aktīvā atkritumu šķirošanā. No pārstrādātajām PET pudelēm varēs saražot jaunas lietas - lietussargus, paklājus, telefona vāciņus, kā arī  jaunas PET pudeles!

Ieguvumi, šķirojot atkritumus, ir lieli. Tā ir tīrāka vide mums apkārt, tie ir  ietaupīti tik vērtīgie dabas resursi – ūdens, elektroenerģija, naftas produkti, tā ir sajūta, ka tieši Tu esi pielicis roku zaļākas Latvijas radīšanā!

Poligonā ,,Križevņiki’’ ciemojas 5.vidusskolas skolēni

23.septembrī poligonā ,,Križevņiki’’ ciemojās 5.vidusskolas 3.klases skolēni.

Skolēni mācījās šķirot atkritumus, pārbaudīja iegūtās zināšanas, iepazina poligona darbību, saņēma atbildes uz interesējošiem jautājumiem un uzzināja, kā notiek atkritumu apsaimniekošana Rēzeknē.

Fotogrāfijas skatīt šeit

Akcija ,,Mana grāmata Tev!’’

,,Gūt var dodot, gūt var ņemot. Dodot, gūtais - neatņemams...’’Rainis

 

SIA ,,ALAAS’’,  sadarbībā ar  Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēku no 19.septembra līdz 5.novembrim organizē akcijas ,,Mana grāmata Tev!’’ 1.posmu.

Šī akcija, kas norisināsies vairākos posmos, ir veltījums Latvijas simtgadei. Gatavojoties šiem lielajiem svētkiem ir izskanējis līdzdarbības motīvs „Es radu Latviju. Es daru Latviju.”, rosinot ikvienu Latvijas iedzīvotāju  pievienot savas iniciatīvas un labos darbus kā savu īpašo dāvanu mūsu valsts dzimšanas dienā. Akcijas organizatori aicina ikvienu iesaistīties šajā akcijā, dodot savām grāmatām iespēju nokļūt jaunu lasītāju rokās. Tādā veidā ar vērtīgām grāmatām mēs visi kopā papildināsim Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēkas un citu bibliotēku fondu, dosim iespēju grāmatām uzsākt jaunu dzīvi un iepriecināt daudzus lasītājus! Protams, ka šādā veidā mēs taupīsim mūsu Latvijas dabas resursus, jo visi zina, ka papīra ražošanai tiek izmantoti koki. Lai katra grāmata vērtīgi ,,izdzīvo savu dzīvi’’, pirms pārtop jaunā papīrā!

Akcijas noteikumi.

Ja jūsu mājās atrodas vērtīga, interesanta, bet jums vairs neaktuāla bērnu vai jauniešu grāmata, tad piedalieties akcijā :

 1. Pārbaudiet vai grāmata ir tīra, akurāta, ar visām lapām.
 2. Grāmatu /as (maksimālais grāmatu skaits, ar ko piedalīties akcijā  - 10) līdz 5.novembrim nododiet Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēkā – Dārzu ielā 37.

Grāmatas var nodot ik darbdienu no pulksten 10.00 līdz 18.00, kā arī sestdienās no pulksten 10.00 līdz 16.00.,15.datumā bibliotēka slēgta!

Ja ir jautājumi par grāmatām – zvaniet tel. 64623069.

Piedalies! Mums ir svarīga Tava līdzdalība!

ALAAS Jaunstrūžānu pamatskolā

13.septembrī SIA ,,ALAAS’’ sabiedrisko attiecību speciāliste E. Čepule apmeklēja Jaunstrūžānu pamatskolu un mācīja visus skolas skolēnus šķirot atkritumus.

Sākumskolas skolēni klausījās interaktīvu lekciju, skatījās multiplikācijas filmu ,,Draudzēsimies’’, pārrunās noskaidroja, kāpēc atkritumus drīkst izmest tikai tiem paredzētajos konteineros, nevis dabā. Skolēni mācījās kā pareizi atkritumus šķirot, kā pareizi placināt plastmasas pudeles, uzzināja, kas notiek ar sašķirotajiem atkritumiem.  Iegūtās zināšanas skolēni pārbaudīja izspēlējot dažādas ALAAS izgatavotās spēles.

Vecāko klašu skolēni apguva teorētiskās zināšanas, pēc tam pārbaudīja tās, grupās izspēlējot spēli ,,Sašķiro dotos atkritumus!’’. Atcerēsimies, ka pats vienkāršākais, taču arī pats svarīgākais darbs, ko ikdienā ikviens no mums var paveikt, ir atkritumu šķirošana! Sāc šķirot arī tu!

Fotogrāfijas skatīt šeit

ALAAS konkurss ,,Sāc ar sevi!’’

 

 

ALAAS izsludina konkursu otrreizējo materiālu vākšanā ,,Sāc ar sevi!’’. Konkurss tiek organizēts otro gadu, konkursa mērķis ir iesaistīt izglītības iestāžu skolēnus aktīvā atkritumu šķirošanā, veicināt dabas resursu saglabāšanu.

Konkursa laikā izglītības iestāde organizē otrreizējo materiālu -  PET pudeļu vākšanu.  PET pudeles var pārstrādāt un atkārtoti izmantot līdz pat 30 reizēm. Plastmasas pudeļu pārstrādes rūpnīcā AS ,,PET Baltija’’ pudeles atdzimst jaunai dzīvei, un pudeles dzīves cikls sākas no jauna.

Pēc konkursa noteikumiem , konkursanti,  kas savāc  visvairāk PET pudeļu daudzumu kilogramos, iegūst godalgotās vietas. Šogad konkursā kā sadarbības partneri ir AS ,,Latvijas Zaļais punkts’’. Tāpēc 1.vietas  ieguvēji iegūs ne tikai balvas no SIA ,,ALAAS’’, bet arī AS ,,Latvijas Zaļais punkts’’ apmaksātu ekskursiju uz plastmasas pudeļu pārstrādes rūpnīcu AS ,,PET Baltija’’.

Konkursam jāpiesakās līdz 22.septembrim, bet PET pudeļu vākšana tiek organizēta līdz 5.aprīlim.

Konkursa nolikumu skatīt šeit

Vizuālās mākslas konkurss PII ,,Kā mēs šķirojam atkritumus!’’

Sācies jauns mācību gads. SIA ,,ALAAS’’ turpina dažādas aktivitātes, akcijas, konkursus, lai aktualizētu pareizas atkritumu šķirošanas tēmu.

Pirmais konkurss šajā mācību gadā tiek izsludināts pirmsskolu izglītības iestāžu audzēkņiem – vizuālās mākslas konkurss  ,,Kā mēs šķirojam atkritumus!’’.

Konkursa dalībniekiem jāveido vizuālās mākslas darbi atbilstoši konkursa tēmai. Darba izpildīšanas tehnika un izmēri nav ierobežoti.

Konkursa norises laiks - 2016.gada septembris – 5. decembris.

Konkursa nolikumu skatīt šeit

Pirmais ,,Šķirošanas skrējiens Rēzeknē’’ izskriets!

31.jūlijā Rēzeknē, pilsētas svētku ietvaros, notika foto orientēšanās sacensības „Šķirošanas skrējiens Rēzeknē”. Sacensības organizēja AS „Latvijas Zaļais punkts” sadarbībā ar pasākuma atbalstītājiem - veikaliem “Rimi”, sulu ražotāju “Cido”, un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu SIA “ALAAS”. 

„Šķirošanas skrējiena Rēzeknē” noteikumi paredzēja, ka dalībniekiem divu stundu laikā bija jānofotografējas vismaz pie desmit kontrolpunktiem – numurētiem atkritumu šķirošanas konteineriem Rēzeknes pilsētā. Distanci drīkstēja veikt skrienot vai braucot ar velosipēdu.

Skrējiena „Dalības maksa” bija plastmasas (PET) pudele no katra komandas dalībnieka, kas bija jāiemet šķirošanas konteinerā pie reģistrēšanās punkta.

Prieks, ka skrējienā piedalījās 21 komanda.

Komanda, kura atnesa visvairāk plastmasas pudeļu, saņēma dāvanu grozu no veikala ,,Rimi” 50 eiro vērtībā, tā bija komanda ,, Zaļī uobuļi’’, viņi atnesa 851 PET pudeli!

Speciālbalvu no SIA ,,ALAAS” par noformējumu saņēma komanda ,,JODA’’.

Galveno balvu - dāvanu karti 100 eiro vērtībā no veikala “Rimi”  izlozēja starp komandām, kas bija izpildījušas „Šķirošanas skrējiena” noteikumus. Veiksminieki izrādījās komanda ,,JODA’’, jo viņiem tika arī šī balva. Fotogrāfijas skatīt šeit

Paldies visām komandām par dalību pasākumā! Šķirosim atkritumus, rīkosimies videi draudzīgi, apdomīgi izmantosim dabas resursus un  rūpēsimies par vidi, kurā dzīvojam!

ALAAS ciemojas pie bērniem nometnē ,,Mūzikas planēta!’’

28.jūlijā SIA ,,ALAAS’’ izpilddirektors Jurijs Petkevičš un sabiedrisko attiecību speciāliste vides komunikācijas jomā Edīte Čepule ciemojās Rēzeknes novada bērnu nometnē ,,Mūzikas planēta’’, lai izglītotu par atkritumu šķirošanu.

Nometnes dalībnieki uzzināja, kāpēc ir svarīgi  šķirot atkritumus, kā to pareizi darīt. Izspēlējot dažādas ALAAS izveidotas izglītojošas spēles, bērni nostiprināja iegūtās zināšanas. Fotogrāfijas skatīt šeit

Nometnes dalībnieki apsolīja šķirot atkritumus un  saudzēt Latvijas vidi!

ALAAS tiekas ar nometnes ,,Zeimuļa zemē!’’ dalībniekiem

29. jūnijā SIA ,,ALAAS’’ darbinieki tikās ar nometnes ,,Zeimuļa zemē!’’ dalībniekiem, lai izglītotu par PET pudeļu šķirošanu, otrreizējo pārstrādi un iespējām dāvāt PET pudelēm otru dzīvi citā veidolā.

Bērni uzzināja, ka  sašķirotās PET pudeles sapresē ķīpās un ved uz rūpnīcu „PET Baltija” Jelgavā, kur tās pārtop vērtīgā Latvijas eksport produktā – dažādas krāsas PET pārslās. Nometnes dalībnieki varēja apskatīt, aptaustīt šīs pārslas, uzzināja, ko no tām var ražot tālāk.

Darbojoties 6 komandās, nometnes dalībnieki izspēlēja jauno ALAAS izveidoto spēli ,,Cik ilgi dabā sadalās šīs vielas?’’. Pirms izmest dabā kādu lietu, padomājiet, cik ilgi tā tur vēl būs!

Pēc tam nometnes dalībnieki  no PET pudelēm paši veidoja pasaku varoņus, tā dāvājot pudelēm jau citu dzīvi jaunā veidolā! Fotogrāfijas skatīt šeit

PET pudeles ir otrreiz vislabāk izmantojamie plastmasas izstrādājumi, tāpēc šķirosim tos savā ikdienā un saudzēsim vidi visi kopā!

ALAAS aicina piedalīties foto orientēšanās sacensībās „Šķirošanas skrējiens Rēzeknē”!

31.jūlijā Rēzeknē, pilsētas svētku ietvaros, notiks foto orientēšanās sacensības „Šķirošanas skrējiens Rēzeknē”. Sacensības organizē AS „Latvijas Zaļais punkts” sadarbībā ar pasākuma atbalstītājiem - veikaliem “Rimi”, sulu ražotāju “Cido”, un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu SIA “ALAAS”. 

Foto orientēšanās sacensības Rēzeknē notiks pirmo reizi, lai pilsētnieku un pilsētas viesu vidū popularizētu atkritumu šķirošanu un atbildīgu attieksmi pret vidi.

Foto orientēšanās sacensībās ir aicināts piedalīties ikviens - ģimenes, bērni, jaunieši, darba kolēģi un arī pilsētas viesi.  Šīs sacensības ir lieliska iespēja ikvienam dalībniekam apvienot lietderīgo, veselīgo un patīkamo – sportiskā noskaņojumā, svaigā gaisā praksē uzzināt šķirošanas konteineru atrašanās vietas Rēzeknes pilsētā. Komandai būs jāapmeklē sacensību kontrolpunkti, kas atzīmēti kartē un visai komandai kopīgi ir jānofotografējas pie katra kontrolpunkta.

Kaspars Zakulis, AS “Latvijas Zaļais punkts” direktors: “Šogad mēs – Latvijas Zaļais punkts, kopā ar “Rimi Latvia” esam apvienojušies zem viena saukļa - “Mēs šķirojam. Pievienojies mums!”. “Šķirošanas skrējiens Rēzeknē” ir šķirošanas veicināšanas foto orientēšanās sacensības un šajā vasarā kopumā norisinās piecpadsmit Latvijas pilsētās. Aicinu visus iesaistīties un piedalīties šajās sacensībās, jo tas ir lielisks veids gan pavadīt labi laiku svaigā gaisā, aktīvi izkustoties, gan iepazīt savu pilsētu un iespējas šķirot, gan arī pacīnīties par lieliskām balvām.”

Inga Bite, „Rimi Latvia” sabiedrisko attiecību vadītāja: ““Rimi” vienmēr interesējušas idejas, kas rosina saudzēt dabu. Esam priecīgi atbalstīt “Šķirošanas skrējienu”, sagādājot svētkus rēzekniešiem un pilsētas viesiem, reizē rūpējoties par tīrāku apkārtējo vidi un iestājoties par veselīgu dzīvesveidu. Aicinām iedzīvotājus šķirot atkritumus un “domāt zaļi” ne tikai “Šķirošanas skrējienā”, bet arī ikdienā – nākt uz “Rimi” ar savu auduma maisiņu vai izvēlēties kādu no veikalospiedāvātajiem pārstrādāto materiālu iepakojumiem, lietot uzturā vairāk ekoloģisko produktu un izmantot dabai draudzīgus tīrīšanas līdzekļus – kopīgi padarot Latviju par zaļāku valsti”.

Aigars Metlāns, SIA “ALAAS” valdes loceklis: “SIA ,,ALAAS’’ jau otro gadu ļoti aktīvi nodarbojas ar dažādu vides  pasākumu organizēšanu, kuru mērķis ir izglītot gan bērnus, gan jauniešus, gan pieaugušos iedzīvotājus, lai ikviens rīkotos videi draudzīgi, apdomīgi izmantotu dabas resursus, atbalstītu zaļu dzīvesveidu un  rūpētos par vidi, kurā dzīvo.

Prieks, ka sadarbojoties ar AS ,,Latvijas zaļais punkts’’, varam piedāvāt Rēzeknes iedzīvotājiem pasākumu, kura laikā varēs atrast un iepazīt šķirošanas vietas Rēzeknē, lai atkritumu šķirošana kļūtu par reālu rīcību ikvienam! Atceries, atkritumu šķirošana sākas tieši ar Tevi!’’

Skrējiena „Dalības maksa” ir plastmasas (PET) pudele no katra komandas dalībnieka, kas būs jāiemet šķirošanas konteinerā pie reģistrēšanās punkta.

„Šķirošanas skrējiena Rēzeknē” noteikumi paredz, ka dalībniekiem divu stundu laikā ir jānofotografējas vismaz pie desmit kontrolpunktiem – numurētiem atkritumu šķirošanas konteineriem Rēzeknes pilsētā. Distanci drīkst veikt skrienot vai braucot ar velosipēdu.

Reģistrēšanās un skrējiena starts tiks dots Rēzeknes Festivāla parkā, kur atradīsies AS “Latvijas Zaļais punkts” telts. Pasākuma laikā šeit varēs uzzināt gan par atkritumu šķirošanu, gan par videi draudzīgu dzīvesveidu. 

Reģistrācija foto orientēšanās sacensībām sāksies plkst. 9.30 un „Šķirošanas skrējiena Rēzeknē” starts tiks dots plkst. 10.30 un sacensības ilgs divas stundas.

Par balvām rūpējas AS “Latvijas Zaļais punkts” uzticamais sadarbības partneris “Rimi Latvia”. Galvenā balva – dāvanu karte 100 eiro vērtībā no veikala “Rimi” tiks izlozēta starp komandām, kas būs izpildījušas „Šķirošanas skrējiena” noteikumus – divu stundu laikā nofotografējušās vismaz pie desmit šķirošanas konteineriem. Savukārt komanda, kura būs atnesusi visvairāk plastmasas pudeļu, saņems dāvanu grozu no veikala “Rimi” 50 eiro vērtībā, kā arī atraktīvākā komanda ( tiks vērtēts komandas noformējums, nosaukums) saņems speciālbalvu no SIA “ALAAS”.

Foto orientēšanās sacensību nolikums un pieteikšanās - AS “Latvijas Zaļais punkts” mājas lapāwww.zalais.lv.

Piesakieties, piedalieties skrējienā, atbalstiet atkritumu šķirošanu mūsu pilsētā!

,,Pasaka, ko stāsta PET pudele!’’ Stoļerovas saietu namā

Visus interesentus aicinām apmeklēt izstādi ,,Pasaka, ko stāsta PET pudele!’’, ko visu jūniju var redzēt Stoļerovas saietu namā. Izstādi veido dalībnieku darbi, kas piedalījās SIA ,,ALAAS’’ konkursā pirmsskolas izglītības iestādēm - ,,Pasaka, ko stāsta PET pudele!’’.

Konkursa dalībnieku uzdevums  bija izveidot pasakas varoni vai varoņus , par pamata materiālu izmantojot izlietotas PET pudeles.

Izstādē var redzēt, par ko ir pārtapušas vienkāršas PET pudeles!

Konkursa darbi ir interesanti, radoši, ļoti skaisti!

Nāciet un apskatiet!

Poligonu apmeklē 2.vidusskolas skolēni!

20. maijā sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu „Križevņiki” apmeklēja 2.vidusskolas 6.klašu skolēni.

Poligons „Križevņiki” ir iežogota un apsargāta teritorija, kurā notiek atkritumu apstrāde un kontrolēta apglabāšana atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas likumdošanas prasībām.

Skolēniem bija iespēja iepazīt poligona darbību, saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem, apskatīt atkritumu apglabāšanas šūnu, dalītās atkritumu savākšanas laukumu, svaru tiltu atkritumu svēršanai un reģistrācijai.

Skolēni redzēja kā poligonā darbojas atkritumu šķirošanas līnija, kā izskatās sašķirotie atkritumi. Fotogrāfijas skatīt šeit

Ir jāsaprot, ka tikai mēs varam samazināt pašu radīto atkritumu apjomu, tāpēc atbalstīsim videi un mums pašiem draudzīgu rīcību!

ALAAS apmeklē pulciņu ,,Rūķis – daiļdārznieks!’’

13. maijā šķirot atkritumus mācījās Rēzeknes sākumskolas skolēni, kas darbojas pulciņā ,,Rūķis – daiļdārznieks!’’.

Skolēni uzzināja, kas notiek ar atkritumiem , ja tos šķiro, kā atkritumi ir jāšķiro, cik ilgi dabā sadalās izmesta papīra salvete, plastmasas maisiņš, PET pudele.

Skolēni uzzināja, ka plastmasai ir 30 dzīvības, ka PET pudeles Latvijā pārstrādā rūpnīca ,,PET Baltija’’.

Lai pārbaudītu iegūtās zināšanas, pulciņa dalībnieki izspēlēja ALAAS spēli,, Sašķiro atkritumus!’’. Fotogrāfijas skatīt šeit

Sākumskolas skolēni ikdienā var šķirot atkritumus, jo pie skolas ir uzstādīti konteineri plastmasai un papīram.

Šķirosim atkritumus un taupīsim dabas resursus!

ALAAS Audriņu pamatskolā!

11.maijā skolēni mācījās šķirot atkritumus Audriņu pamatskolā! Skolēni uzzināja, kāpēc atkritumi ir jāšķiro, iemācījās kā to pareizi darīt. Pie skolas ir 2 konteineri atkritumu šķirošanai, tāpēc skolēni var iegūtās zināšanas pielietot praktiski. Jaunāko klašu skolēni mācījās placināt PET pudeles un šķiroja līdzi atnestos atkritumus.

Vecāko klašu skolēni skatījās īsfilmas ,,Kāpēc šķirot atkritumus ir nozīmīgi!’’ un ,,Šķirosim plastmasas pudeles!’’. Iegūtās zināšanas šķirošanā pārbaudīja izspēlējot ALAAS izglītojošo spēli ,,Sašķiro atkritumus!’’.

 SIA ,,ALAAS’’ arī turpmāk mācīs gan bērnus, gan pieaugušos par vides saudzēšanu, kurā pašiem jādzīvo.

Fotogrāfijas skatīt šeit

,,Pasaka, ko stāsta PET pudele!’’ Rēzeknes sākumskolā!

Maijā izstāde ,,Pasaka, ko stāsta PET pudele!’’ ir skatāma Rēzeknes sākumskolā. Izstādi veido dalībnieku darbi, kas piedalījās SIA ,,ALAAS’’ konkursā pirmsskolas izglītības iestādēm un ieguva godalgotās vietas.

Konkursa dalībnieku uzdevums  bija izveidot pasakas varoni vai varoņus , par pamata materiālu izmantojot izlietotas PET pudeles.

Izstādē var redzēt, par ko ir pārtapušas vienkāršas PET pudeles!

Konkursa darbi ir interesanti, radoši, ļoti skaisti! Fotogrāfijas skatīt šeit

Apskatiet un smeliet iedvesmu jauniem ALAAS konkursiem!

Šķirot atkritumus mācās Tiskādu vidusskolas skolēni!

26.aprīlī SIA ,,ALAAS’’ ciemojās Tiskādu vidusskolā un mācīja šķirot atkritumus 3. – 6.klases skolēnus.

Interaktīvu lekciju laikā skolēni uzzināja kāpēc un kā jāšķiro atkritumi. Mācījās pareizi un interesanti placināt PET pudeles un kartona kastes. Skatījās īsfilmas ,,Kāpēc šķirot atkritumus ir nozīmīgi?’’, ,,Šķirosim papīru!’’ un  ,,Šķirosim plastmasas pudeles!’’. Fotogrāfijas skatīt šeit

Skolēni pārbaudīja savas iegūtās zināšanas, izspēlējot kustību spēli ,,Uzmani atkritumus!’’ un galda spēli ,,Sašķiro atkritumus!’’. Skolēnu zināšanas ir ļoti labi. Tagad šķirot atkritumus jāsāk praktiski. No septembra skola plāno  ieviest šķiroto atkritumu konteinerus, lai ikkatrs skolēns praktiski ikdienā varētu šķirot atkritumus!

Tikai mēs paši varam veidot šo pasauli labāku, tīrāku un skaistāku!

Ir tikai jāsāk!

Poligonu ,,Križevņiki’’ apmeklē projekta ,,EcoMission’’ dalībnieki

21.aprīlī  sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu „Križevņiki” apmeklēja 42 jaunieši no 6 Eiropas valstīm. Jaunieši Rēzeknē ir apmaiņas projekta "EcoMission" ietvaros. Projekta mērķis ir : caur starptautisku sadarbību, veicināt jauniešos Eiropas pilsonības apziņu, attīstītot ekoloģisko zināšanu līmeni, kā arī attieksmi un rīcību dabas vidē.

Jauniešiem bija iespēja iepazīt poligona darbību, saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem un saprast, kā notiek atkritumu apsaimniekošana Latvijā.

Fotogrāfijas skatīt šeit

,,Atkritumiem pa pēdām!’’

19.aprīlī jau otro gadu pēc kārtas SIA ,,ALAAS’’, sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas Domi, organizēja  skrējienu jauniešiem  – ,,Atkritumiem pa pēdām!’’. Pasākuma galvenie uzdevumi :

 • ieskandināt Lielās Talkas nedēļu;
 • padziļināt jauniešu  izpratni par atkritumiem, atkritumu vēsturi, pārstrādei izmantojamajiem atkritumiem, atkritumu šķirošanu;
 •  rosināt jauniešus uz aktīvu līdzdalību vides saglabāšanas procesos.

Skrējienā piedalījās 7 jauniešu komandas:

o   Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas komanda;

o   Rēzeknes 5.vidusskolas 9.klašu komanda ,,Lamas”;

o   Rēzeknes 2.vidusskolas komanda;

o   Ilzeskalna pagasta komanda ,,Ilžukolna jaunatņa!’’;

o   Ilzeskalna pagasta komanda ,,Ausekleiši!’’;

o   Rēzeknes valsts 1.ģimnāzijas komanda;

o   Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas komanda.

Jauniešu uzdevums bija piedalīties 2 stundu skrējienā, kura laikā jāorientējas  Rēzeknes pilsētas teritorijā - pēc īpašām norādēm jāsameklē 6 kontrolpunkti. Kontrolpunktos jauniešiem  rakstiski bija jāatbild uz  jautājumiem  par atkritumiem, atkritumu vēsturi, pārstrādei izmantojamajiem atkritumiem, atkritumu šķirošanu.

Skrējienā uzvar komanda, kura vispareizāk atbild uz jautājumiem kontrolpunktos un iegūst vislielāko punktu skaitu.

Pirms skrējiena visus pasākuma dalībniekus apsveica un skrējienam iedvesmoja SIA ,,ALAAS’’ valdes loceklis Aigars Metlāns. Viņš uzsvēra, ka jādomā par Latvijas tīrību ne tikai Lielās Talkas laikā, bet gan katru dienu, jārīkojas atbildīgi, jādomā par mūsu visu rītdienu!

Pirms skrējiena jaunieši noskatījās „Zaļās jostas" izstrādāto jauno izglītojošo īsfilmu „Kāpēc šķirot atkritumus ir nozīmīgi?", kurā uzskatāmi redzami visi ieguvumi no atkritumu šķirošanas.

SIA ALAAS izpilddirektors Jurijs Petkevičs izskaidroja visus skrējiena noteikumus, drošības noteikumus un novēlēja veiksmi visām komandām.

Skrējiena ,,Atkritumiem pa pēdām – 2016’’ uzvarētāji ir:

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas komanda – 1.vieta;

          Ilzeskalna pagasta komanda ,,Ausekleiši!’’ – 1.vieta;

          Rēzeknes valsts 1.ģimnāzijas komanda – 2.vieta;

           Rēzeknes 5.vidusskolas 9.klašu komanda ,,Lamas’’ – 3.vieta.

Paldies visām komandām par dalību skrējiena, ceram, ka uzzinājāt daudz jauna par atkritumiem un to šķirošanu.

Paldies visiem sadarbības partneriem – Rēzeknes pilsētas Domei,  Rēzeknes Bērnu bibliotēkai, ARPC ,,Zeimuļs’’, J.Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolai, Latgales vēstniecībai Gors, Rēzeknes pilsētas Nacionālo biedrību kultūras namam. Tikai kopā mēs varam panākt, lai mūsu Rēzekne ir zaļa, lai mūsu Latvija ir zaļa!

Fotogrāfijas skatīt šeit

Noslēdzies SIA ,,ALAAS’’ konkurss ,,Sāc ar sevi!’’

Šogad pirmo reizi SIA ,,ALAAS’’ izsludināja konkursu otrreizējo materiālu vākšanā ,,Sāc ar sevi!’’. Šī konkursa mērķis bija iesaistīt izglītības iestāžu skolēnus aktīvā atkritumu šķirošanā, jo tas veicina dabas resursu saglabāšanu.

Konkursā piedalījās :

 • Rēzeknes sākumskola;
 • Rēzeknes novada Rēznas pamatskola;
 • Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija;
 • Rēzeknes novada Tiskādu vidusskola;
 • Rēzeknes novada Čornajas PII ,,Brīnumzeme";
 • Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra ,,Zeimuļs’’ vides izglītības  programma ,,4H’’.

Konkursanti līdz 12.aprīlim vāca tukšas, saplacinātas PET pudeles.

15.aprīlī sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Križevņiki” notika svinīgs pasākums, kura laikā tiks paziņoti un sveikti konkursa uzvarētāji.

1.vietu konkursā ieguva Rēzeknes sākumskola, skolēni savāca 220 kilogramus PET pudeļu.

2.vieta - Rēzeknes novada Čornajas PII ,,Brīnumzeme’’, tika savākti 180 kilogrami PET pudeļu.

3.vieta - Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra ,,Zeimuļs’’ vides izglītības  programmai ,,4H’’, programmas audzēkņi savāca 120 kilogramus PET pudeļu.

Arī pārējie konkursanti savāca lielu daudzumu PET pudeļu, ko varēs pārstrādāt un pagatavot daudz jaunu lietu.

Pēc apbalvošanas, visi pasākuma dalībnieki devās nelielā ekskursijā pa poligonu, lai saprastu poligona darbības būtību un apskatītos lielo  PET pudeļu kalnu, ko visi kopā ir savākuši.

PET pudeļu dzīve ir mūžīga – vispirms tās nonāk pie patērētājiem, pēc tam – pie atkritumu apsaimniekotajiem, un, ja ir pareizi sašķirotas, tad otrreizējās pārstrādes uzņēmumos PET pudeles atdzimst jaunai dzīvei, un cikls sākas no jauna.

Esiet aktīvi, šķirojiet atkritumus, saudzējiet vidi un resursus!

Fotogrāfijas skatīt šeit

Apskatiet izstādi ,,Pasaka, ko stāsta PET pudele!’’

Visus interesentus aicinām apmeklēt izstādi ,,Pasaka, ko stāsta PET pudele!’’. Izstādi līdz 6.maijam var apskatīties Rēzeknes Bērnu bibliotēkā.

Izstādi veido 45 darbi, kas tika izveidoti  SIA ,,ALAAS’’ konkursam pirmsskolas izglītības iestādēm - ,,Pasaka, ko stāsta PET pudele!’’.

Konkursa dalībnieku uzdevums  bija izveidot pasakas varoni vai varoņus , par pamata materiālu izmantojot izlietotas PET pudeles.

Izstādē var redzēt, par ko ir pārtapušas vienkāršas PET pudeles.  Ir izveidots Zīļuks, ziloņi, neskaitāmas  Zelta zivtiņas un pat Zelta zirgs, Šreki, jēriņš Šons,  zaļš pūķis, bitīte un daudz citu pasakas varoņu!

Konkursa darbi ir interesanti, radoši, ļoti skaisti!

Nāciet un apskatiet!

15.aprīlī ALAAS sveiks konkursa ,,Sāc ar sevi!’’ uzvarētājus!

 

 

 

Tuvojas noslēgumam SIA ,,ALAAS’’ izsludinātais konkurss otrreizējo materiālu vākšanā ,,Sāc ar sevi!’’. Konkursā piedalās 6 konkursanti:

 • Rēzeknes sākumskola;
 • Rēzeknes novada Rēznas pamatskola;
 • Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija;
 • Rēzeknes novada Tiskādu vidusskola;
 • Rēzeknes novada Čornajas PII "Brīnumzeme";
 • Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra ,,Zeimuļs’’ vides izglītības  programma ,,4H’’.

 Konkursa dalībnieki līdz 12.aprīlim vāc tukšas, saplacinātas PET pudeles, konkursanti,  kas savāks visvairāk PET pudeļu daudzumu kilogramos, iegūs godalgotās vietas.

  15. aprīlī plkst.  13.00 sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Križevņiki” notiks svinīgs pasākums, kura laikā tiks paziņoti un sveikti konkursa uzvarētāji!

 

Noslēdzies video konkurss ,,Kāpēc jāšķiro atkritumi?’’

11.martā noslēdzās SIA ,,ALAAS’’ izsludinātais video  konkurss jauniešiem ,, Kāpēc jāšķiro atkritumi?’’

Konkursa dalībnieku  uzdevums bija izveidot video, kurā ir parādīts, kāpēc ikdienā ir jāšķiro atkritumi.

 1. vietu žūrija piešķīra Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas skolēnu parlamenta veidotajam video.
 2. vietu - ARPC ,,Zeimuļs’’ multimēdiju pulciņa dalībnieka Riharda Puisāna veidotajam video.

 Paldies jauniešiem par darbu!

 SIA ,,ALAAS’’ aicina konkursantus 31. martā plkst. 15.30 ierasties SIA ,,ALAAS’’ birojā – Zilupes ielā 50, lai saņemtu pārsteiguma balvas!

SIA ,,ALAAS’’ aicina jauniešus skriet ,,Atkritumiem pa pēdām’’!

Tuvojas Lielā Talka, kuras sauklis šajā gadā ir ļoti skanīgs ,,Latvijai BŪT zaļai!’’. SIA ,, ALAAS’’, sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas Domi, jau otro gadu pēc kārtas aicina jauniešus ieskandināt Lielās Talkas nedēļu un piedalīties izglītojošā skrējienā ,,Atkritumiem pa pēdām!’’.

Skrējiens – orientēšanās notiks 19. aprīlī. Pasākuma galvenie uzdevumi ir padziļināt jauniešu izpratni par atkritumiem, atkritumu vēsturi, pārstrādei izmantojamajiem atkritumiem, atkritumu šķirošanu un rosināt jauniešus uz aktīvu līdzdalību vides saglabāšanas procesos.

Skrējienā aicinātas piedalīties Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada 9. – 12. klašu skolēnu komandas (komanda 5 cilvēku sastāvā).

Dalībniekiem jāpiesakās līdz 8.aprīlim, atsūtot pieteikumu brīvā formā SIA ,,ALAAS” sabiedrisko attiecību speciālistei vides komunikācijas jomā Edītei Čepulei uz e-pastu editecep@inbox.lv.

Pilnīgs pasākuma nolikums atrodams šeit

Pasaka, ko stāsta PET pudele!

17. martā SIA ,,ALAAS’’ Rēzeknes bērnu bibliotēkā organizēja svinīgu pasākumu, kura laikā apbalvoja konkursa ,,Pasaka, ko stāsta PET pudele!’’ uzvarētājus.

Konkursam tika iesniegti 45 radoši, ļoti skaisti, brīnišķīgi darbi! Prieks, ka tukšās PET pudeles tika nevis izmestas sadzīves atkritumu konteinerā, bet gan ieguva otru dzīvi – pārtapa pasaku varoņos! Sadarbojoties bērniem, vecākiem un skolotājiem tika izveidots Zīļuks, ziloņi, Zelta zivtiņas un pat Zelta zirgs, Šreki, Jēriņš Šons, pūķis, bitīte un daudzi citi pasaku varoņi!

Pirmo trīs vietu ieguvēji tika apbalvoti ar ALAAS diplomiem un piemiņas balvām.

Pēc tam pie bērniem ieradās ALAAS lācis - Šķirotājs, kurš izstāstīja pasaku par divām plastmasas pudelēm, lai bērni labāk saprastu, ka laimīga un priecīga ir tā plastmasas pudele, kurai cilvēki palīdz atkal pārtapt noderīgā lietā. Tas ir iespējams tad, kad cilvēki atkritumus šķiro. Lācis Šķirotājs stāstīja un rādīja bērniem, kā pareizi saplacināt PET pudeli, pirms to izmest konteinerā plastmasai. Visi bērni mācījās placināt pudeles, lai pēc tam iemācītu to darīt saviem vecākiem un vecvecākiem.

Pasākuma noslēgumā visi devās apskatīties izveidoto darbu izstādi. Tur visus gaidīja bibliotēkas lācītis Rūcītis, kurš palīdzēja bērniem atrast savu darbiņu un labprāt nofotografējās ar mazajiem konkursantiem. Fotogrāfijas skatīt šeit

Līdz 8.aprīlim konkursa darbu izstāde ir apskatāma Rēzeknes bērnu bibliotēkā, nāciet un apskatiet!

Noslēdzies konkurss ,,Pasaka, ko stāsta PET pudele!’’

3.martā noslēdzās SIA ,,ALAAS’’ konkurss pirmsskolas izglītības iestādēm,,Pasaka, ko stāsta PET pudele!’’.

Konkursa dalībnieku uzdevums bija izveidot pasakas varoni vai varoņus , par pamata materiālu izmantojot izlietotas PET pudeles.

Konkursam tika iesniegti 45 radoši, ļoti skaisti darbi. Paldies visiem konkursantiem! Jūs izveidojāt īstus mākslas darbus! Rezultātus skatīt šeit

Konkursa pirmo trīs vietu ieguvēji tiks apbalvoti 17. martā plkst. 10.30, svinīga pasākuma laikā - ,,Pasaka, ko stāsta PET pudele!’’. Pasākums notiks Rēzeknes bērnu bibliotēkā, kur varēs apskatīties arī visu konkursa darbu izstādi. Šo izstādi jebkurš interesents var apskatīties līdz 8. aprīlim. Fotogrāfiju skatīt šeit

Liels paldies par ieguldīto darbu visiem skolotājiem un vecākiem, kuri palīdzēja darbu tapšanā!

Izstāde ,,Pasaka, ko stāsta PET pudele!’’

Visus interesentus aicinām apmeklēt izstādi ,,Pasaka, ko stāsta PET pudele!’’. Izstādi veido dalībnieku darbi, kas piedalījās SIA ,,ALAAS’’ konkursā pirmsskolas izglītības iestādēm - ,,Pasaka, ko stāsta PET pudele!’’.

Konkursa dalībnieku uzdevums bija izveidot pasakas varoni vai varoņus , par pamata materiālu izmantojot izlietotas PET pudeles.

Izstādē var redzēt, par ko ir pārtapušas vienkāršas PET pudeles!

Konkursa darbi ir interesanti, radoši, ļoti skaisti!

Nāciet un apskatiet!

Afišu skatīt šeit

ALAAS – Dricānu vidusskolā!

3.martā SIA ,,ALAAS’’ darbinieki ciemojās Dricānu vidusskolā, lai izglītotu skolēnus par atkritumu šķirošanu.

Sākumskolas skolēni, skatoties multiplikācijas filmu ,,Draudzēsimies’’, saprata, ka atkritumus drīkst izmest tikai tiem paredzētajos konteineros, nevis dabā. Skolēni mācījās kā pareizi atkritumus šķirot, kā pareizi placināt plastmasas pudeles, uzzināja, kas notiek ar sašķirotajiem atkritumiem. Iegūtās zināšanas skolēni pārbaudīja izspēlējot dažādas spēles.

Vecāko klašu skolēni apguva teorētiskās zināšanas, pēc tam pārbaudīja tās, izspēlējot spēli ,,Sašķiro dotos atkritumus!’’. Skolēni darbojās komandās, pirmo vietu ieguva meiteņu komanda ,,Domā zaļi, dzīvo zaļi!’’. Fotogrāfijas skatīt šeit

Atcerēsimies, ka pats vienkāršākais, taču arī pats svarīgākais darbiņš, ko ikdienā ikviens no mums var paveikt, ir atkritumu šķirošana!

Par atkritumu šķirošanu izglīto Ozolaines pagasta iedzīvotājus

1.martā Ozolaines Tautas namā notika iedzīvotāju sapulce -apmācības par atkritumu šķirošanu.

SIA ,,ALAAS’’ darbinieki – J.Petkevičs un E.Čepule pastāstīja , kāpēc atkritumi ir jāšķiro, kāds kaitējums rodas cilvēkiem un videi, ja atkritumus izmet dabā, kas notiek ar pārstrādei izmantojamajiem atkritumiem, ja tos iemet šķiroto atkritumu konteineros, kā pareizi atkritumi ir jāšķiro.

Iedzīvotājiem bija iespēja uzdot SIA ,,ALAAS’’ darbiniekiem visus neskaidros jautājumus. Fotogrāfijas skatīt šeit

Sapulces - apmācības laikā tika pieņemts lēmums par šķirošanas punkta Bekšos darba laikiem. Šķirošanas punkts sāks darboties no 7.marta un būs atvērts divas reizes nedēļā - pirmdienās no 16.00 līdz 19.00, bet ceturtdienās no 8.00 līdz 10.00.

Norisinās PET pudeļu vākšana jeb konkurss ,,Sāc ar sevi!’’

 

 

Janvāra sākumā SIA ,,ALAAS’’ izsludināja konkursu otrreizējo materiālu vākšanā ,,Sāc ar sevi!’’. Konkursā piedalās:

 • Rēzeknes sākumskola;
 • Rēzeknes novada Rēznas pamatskola;
 • Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija;
 • Rēzeknes novada Tiskādu vidusskola;
 • Rēzeknes novada Čornajas PII "Brīnumzeme";
 • Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra ,,Zeimuļs’’ vides izglītības programma ,,4H’’.

Konkursa dalībnieki līdz 12.aprīlim vāc tukšas, saplacinātas PET pudeles , konkursanti, kas savāks visvairāk PET pudeļu daudzumu kilogramos, iegūs godalgotās vietas.

Piedaloties konkursā, šo izglītības iestāžu skolēni un audzēkņi, iesaistās aktīvā atkritumu šķirošanā. No pārstrādātajām PET pudelēm varēs saražot jaunas lietas - saimniecības preces, sporta inventāru un pat apģērbu, kā arī jaunas PET pudeles!

SIA ,,ALAAS’’ aicina ikvienu šķirot atkritumus, taupīt dabas resursus, nepiesārņot un saudzēt vidi!

Mazais erudīts ,,Pareiza atkritumu šķirošana’’

18.februārī SIA ,,ALAAS’’, sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldi un Rēzeknes sākumskolas MA , organizēja erudītu Rēzeknes pilsētas 4.klašu skolēniem vides izglītībā ,,Pareiza atkritumu šķirošana’’.

Konkursa galvenais uzdevums bija pilnveidot sākumskolas skolēnu zināšanas par pareizu atkritumu šķirošanu.

Konkursa laikā sacentās 5 komandas, kuru uzdevums bija pareizi atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Katrā komandā darbojās 4 dalībnieki no dažādām izglītības iestādēm. Konkursa jautājumi bija par atkritumiem, atkritumu vēsturi, pārstrādei izmantojamajiem atkritumiem, atkritumu šķirošanu.

Skolēni darbojās ļoti aktīvi, atbildot uz dažāda veida jautājumiem. Pēdējais uzdevums bija radošs – katrai komandai vajadzēja izdomāt saukli, lai aktivizētu pieaugušos iedzīvotājus šķirot atkritumus. Komandu izdomātie saukļi:

 • Saglabā mežus šķirojot!
 • Ja šķirosim atkritumus, palīdzēsim dabai!
 • Šķirosi – labi dzīvosi!
 • Dzīvo zaļi, nepiesārņo dabu!
 • Lūdzam saudzēt Latvijas dabu! Šķirojot atkritumus Jūs varat izglābt mežus no izciršanas!

 Priecē, ka skolēni ne tikai zina, kā atkritumi ir jāšķiro, bet arī saprot, ka tas ir svarīgi un pareizi.

 Kamēr žūrija skaitīja punktus, skolēni noskatījās filmu ,,Papīra ceļš’’ un saprata, kā makulatūra pārtop jaunā papīrā.

 1.vietu konkursā ieguva komanda ar nosaukumu ,,Dabas draudzenes’’( komandā darbojās Paula Kozlovska, Diāna Bernāne, Veronika Kovaļova un Klaudija Dembovska).

Visi erudīta dalībnieki saņēma diplomus un SIA ,,ALAAS’’ sagatavotās piemiņas dāvanas. Paši erudīta dalībnieki izvērtējumā teica, ka prieks bija darboties komandā, pareizi atbildēt uz jautājumiem, uzzināt kaut ko jaunu un iegūt jaunus draugus. Fotogrāfijas skatīt šeit

Atkritumus šķirot mācās Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas 4.klašu skolēni

10.februārī atkritumus šķirot mācījās Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas 4.klašu skolēni.

Apmācība notika interaktīvā veidā. Skolēni klausījās prezentāciju par to, kāpēc atkritumi ir jāšķiro, kā notiek pareiza atkritumu šķirošana, skatījās īsfilmas par atkritumu pārstrādi.

Izspēlējot kustību spēli ,,Uzmani atkritumus!’’, skolēni pārbaudīja iegūtās zināšanas.

Apmācību nobeigumā tika noorganizēts konkurss ,,Vai vari atbildēt?’’. Skolēniem bija jāatbild uz jautājumiem par atkritumu šķirošanu. Pareizo atbilžu autori saņēma pildspalvas ar ALAAS uzdruku! Fotogrāfijas skatīt šeit

Atkritumu šķirošana sākas ar katru no mums!

ALAAS konkurss pirmskolas izglītības iestādēm!

SIA ,,ALAAS’’ izsludina konkursu pirmsskolas izglītības iestādēm ,,Pasaka, ko stāsta PET pudele!’’.

Konkursa mērķis - veicināt bērnu izpratni par PET pudeļu daudzveidīgo izmantošanu, tai skaitā pārveidojot tās mākslas darbā.

Konkursa dalībnieki - SIA ,,ALAAS’’ darbības reģiona pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņi.

Konkursa dalībnieku uzdevums – izveidot pasakas varoni/ varoņus , par pamata materiālu izmantojot izlietotas PET pudeles.

Konkursa norises laiks 2016.gada 4.februāris – 3.marts.

Konkursa nolikumu skatīt šeit  

Paraugu darbam skatīt šeit

ALAAS biroju apmeklē 2.vidusskolas skolēni

2.februārī 2.vidusskolas 6.klases skolēni ciemojās SIA ,,ALAAS’’ birojā Zilupes ielā 50. Skolēni interaktīvā veidā iepazinās ar tēmu - ,,Atkritumu šķirošana!’’. Skolēni uzzināja, kāpēc atkritumi ir jāšķiro, kādā veidā cilvēki var taupīt dabas resursus, kas notiek tālāk ar atkritumiem, ja tie tiek sašķiroti. Skatoties īsfilmas, skolēni saprata, ka atkritumu šķirošana var būt ne tikai lietderīga, bet arī interesanta un jautra.

Visi skolēni izspēlēja izzinošo spēli ,,Sašķiro atkritumus!’’, lai pārbaudītu savas jaunās zināšanas. Pēc tam skolēni apskatīja šķiroto atkritumu savākšanas laukumu Zilupes ielā 50. Fotogrāfijas skatīt šeit

Mācies šķirot atkritumus arī tu!

Apskatiet izstādi ,,ALAAS simbols’’!

Pagājušā gada 1.decembrī noslēdzās SIA ,,ALAAS’’ izsludinātais konkurss ,,ALAAS simbols’’. Konkursa galvenais uzdevums bija padziļināt konkursa dalībnieku izpratni par pareizu atkritumu šķirošanu.

Konkursa dalībniekiem bija jāizveido radošs darbs - ,,ALAAS simbols’’ no izlietoto iepakojumu materiāliem, ko var šķirot, lai otrreiz pārstrādātu.Darba izpildīšanas tehnika un izmēri nebija ierobežoti.

        Konkursam tika iesniegti 45 radoši darbi. Visus šos darbus var apskatīt Rēzeknes pilsētas Nacionālo biedrību kultūras nama 1.stāva foajē. Izstāde apskatāma līdz 29. februārim!  Ieskatam fotogrāfijas skatīt šeit

Nāciet, apskatiet un pārliecinieties, ka ne visi atkritumi ir tikai atkritumi!

Izskanējis pasākums ,,ALAAS simbols!’’

29. janvārī Rēzeknes pilsētas Nacionālo biedrību kultūras namā SIA ,,ALAAS’’ organizēja svinīgu pasākumu, kura laikā apsveica konkursa ,,ALAAS simbols’’ uzvarētājus. Fotogrāfijas skatīt šeit

Radošos darbus vērtēja SIA ,,ALAAS’’ izveidota un apstiprināta žūrijas komisija, kas vērtēja konkursa darbu atbilstību tēmai, darba izpildījuma kvalitāti, darba oriģinalitāte. Konkursā ir divas pirmās vietas, seši darbi ieguvuši otro vietu, trešā vieta piešķirta četriem konkursa darbiem.14 darbiem piešķirtas atzinības par radošu un kvalitatīvu dalību konkursā.

Pateicību par ieguldīto darbu SIA ,,ALAAS’’ izteica skolotājiem, kuri atbalstīja, pamācīja, iedrošināja savus skolēnus!

Visiem konkursa uzvarētājiem tika dāvāta iespēja noskatīties teātra – studijas ,,Joriks’’ jauniešu studijas pirmizrādi – mūziklu visai ģimenei ,,Zaļais sivēntiņš”.

Izstādi - ,,ALAAS simbols’’ būs iespējams apskatīt līdz 29.februārim!

ALAAS konkursā ,,Sāc ar sevi!’’ piedalīsies sešas izglītības iestādes!

 

 

Janvāra sākumā SIA ,,ALAAS’’ izsludināja konkursu otrreizējo materiālu vākšanā ,,Sāc ar sevi!’’. Konkurss paredz, ka izglītības iestādes, kas pieteicās dalībai konkursā, līdz 2016. gada 12. aprīlim vāc tukšas, saplacinātas PET pudeles. Izglītības iestādes, kas savāks visvairāk PET pudeļu daudzumu kilogramos, iegūs godalgotās vietas.

Konkursā piedalīsies:

 • Rēzeknes sākumskola;
 • Rēzeknes novada Rēznas pamatskola;
 • Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija;
 • Rēzeknes novada Tiskādu vidusskola;
 • Rēzeknes novada Čornajas PII "Brīnumzeme";
 • Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs "Zeimuļs".

Piedaloties konkursā, šo izglītības iestāžu skolēni un audzēkņi, iesaistīsies aktīvā atkritumu šķirošanā. Tiks savāktas un nodotas pārstrādei PET pudeles, no kuriem var saražot jaunas lietas. Tādā veidā tiks taupīti dabas resursi!

Paldies par atsaucību un sadarbību! Atkritumu šķirošana sākas ar katru no mums!

Konkursa ,,ALAAS simbols’’ godalgoto vietu ieguvēji tiks apbalvoti 29. janvārī

Visi godalgoto vietu ( 1.,2.,3.vietas un atzinības) ieguvēji aicināti apmeklēt Rēzeknes pilsētas Nacionālo biedrību kultūras namu, kur 29. janvārī plkst.17.00 notiks svinīgs apbalvošanas pasākums un izstādes ,,ALAAS simbols’’ atklāšana (ierašanās un reģistrēšanās no 16.45).
Plkst. 18.00 konkursa uzvarētājiem tiek dāvāta iespēja noskatīties teātra – studijas ,,Joriks’’ jauniešu studijas pirmizrādi – mūziklu visai ģimenei ,,Zaļais sivēntiņš” ( mūzikla ilgums 2 stundas, valoda – krievu, pārtraukumā iespēja apmeklēt bufeti).
Lūgums līdz 25.janvārim informēt par dalību pasākumā ( uz e- pastu editecep@inbox.lv nosūtīt info par cilvēku skaitu, kas apmeklēs pasākuma svinīgo daļu un mūziklu).

ALAAS - Bērzgales pamatskolā!

2016.gada 12.janvārī SIA ,,ALAAS’’ darbinieki ciemojās Bērzgales pamatskolā, lai mācītu skolēnus šķirot atkritumus.

Divu interaktīvu nodarbību laikā skolēniem tika sniegtas teorētiskas zināšanas par to, kāpēc atkritumi ir jāšķiro, kāds kaitējums rodas mums un videi, ja atkritumus izmetam dabā, kas notiek ar pārstrādei izmantojamajiem atkritumiem, ja tos iemetam šķiroto atkritumu konteineros.

Pēc teorētiskās nodarbības 5. – 9.klašu skolēni izspēlēja izzinošo spēli ,,Sašķiro atkritumus!’’. Skolēni darbojās 6 komandās. Visas komandas ļoti pareizi sašķiroja piedāvātos atkritumus, pieļaujot tikai nelielas neprecizitātes. Prieks, ka komanda ar nosaukumu ,,Zaļie’’ izspēlēja spēli pilnīgi pareizi un ieguva visaugstāko punktu skaitu. Tas apliecina, ka Bērzgales skolēni tagad prot šķirot atkritumus un varēs to praktiski darīt, jo Bērzgales pagastā ir uzstādīti šķiroto atkritumu konteineri.

Fotogrāfijas skatīt šeit

ALAAS izsludina jaunus konkursus!

Lai veicinātu izglītības iestāžu skolēnu izpratni par videi draudzīgu dzīvesveidu, tai skaitā, atkritumu apsaimniekošanas tēmu, SIA ,,ALAAS’’ izsludina divus jaunus konkursus:

 • video konkursu jauniešiem ,,Kāpēc jāšķiro atkritumi?’’,
 • konkursu otrreizējo materiālu vākšanā ,,Sāc ar sevi!’’.

Konkursos aicināti piedalīties skolēni no visa SIA ,,ALAAS’’ darbības reģiona.

Konkursa nolikumi ir pieejami šeit⇒ nolikums video konkursamnolikums otrreizējo materiālu vākšanas konkursam

Esiet aktīvi, piedalieties, atbalstiet zaļu dzīvesveidu, rīkojieties videi draudzīgi !

ALAAS arī jaunajā gadā turpina izglītot par atkritumu šķirošanu!

2016.gada 12.janvārī SIA ,,ALAAS’’ darbinieki ciemosies Bērzgales pamatskolā, lai mācītu skolēnus šķirot atkritumus. Interaktīvu nodarbību laikā skolēniem tiks sniegtas teorētiskas zināšanas par to, kāpēc atkritumi ir jāšķiro, kāds kaitējums rodas mums un videi, ja atkritumus izmetam dabā, vai dedzinām, kas notiek ar pārstrādei izmantojamajiem atkritumiem, ja tos iemetam šķiroto atkritumu konteineros. Pēc tam skolēni praktiski šķiros atkritumus, jo Bērzgales pagastā ir uzstādīti šķiroto atkritumu konteineri. Ir prieks, ka iegūtās zināšanas skolēni varēs pielietot praktiski!

Noslēdzies konkurss ,,ALAAS simbols’’!

1.decembrī noslēdzās SIA ,,Alaas’’ izsludinātais konkurss ,,Alaas simbols’’. Konkursa galvenais uzdevums bija padziļināt konkursa dalībnieku izpratni par pareizu atkritumu šķirošanu.

Konkursa dalībniekiem bija jāizveido radošs darbs - ,,ALAAS simbols’’ noizlietoto iepakojumu materiāliem, ko var šķirot, lai otrreiz pārstrādātu. Darba izpildīšanas tehnika un izmēri nebija ierobežoti.

Konkursam tika iesniegti 45 radoši darbi. Konkursā piedalījās skolēni no Maltas vidusskolas, Salnavas pamatskolas, Nautrēnu vidusskolas, Maltas struktūrvienības Liepu pamatskolas, Audriņu pamatskolas, Feimaņu pamatskolas, Ludzas pilsētas ģimnāzijas, Ludzas 2.vidusskolas, Ezersalas internātpamatskolas, Rēzeknes 6.vidusskolas, Maltas bērnu un jauniešu centra, ARPC vides programmas ,,4H’’, Rēzeknes novada Čornajas PII ,,Brīnumzeme’’.

Radošos darbus vērtēja SIA ,,Alaas’’ izveidota un apstiprināta žūrijas komisija, kas vērtēja konkursa darbu atbilstību tēmai, darba izpildījuma kvalitāti, darba oriģinalitāte. Tika noteikti pirmo trīs vietu ieguvēji un darbi, kas iegūst ATZINĪBU par radošu un kvalitatīvu dalību konkursā. (konkursa rezultātus skatīt šeit)

Esam pārliecināti, ka veidojot šos darbus, skolēni iemācījās daudz ko jaunu par tēmu – atkritumu šķirošana.

Godalgoto vietu ieguvēji tiks apbalvoti janvāra beigās (datums tiks precizēts), kad tiks atklāta konkursa darbu izstāde Rēzeknes pilsētas Nacionālo biedrību kultūras namā. Darbu fotogrāfijas skatīt šeit

Liels paldies par ieguldīto darbu visiem skolotājiem un vecākiem, kuri palīdzēja darbu tapšanā!

Piedalieties arī visos pārējos SIA ,,Alaas’’ konkursos, šķirojiet atkritumus, rūpējieties par mūsu vidi!

Izglītojošs pasākums vides izglītībā ,,Vai visi atkritumi ir tikai atkritumi?’’

4.decembrī SIA ,,ALAAS’’ sadarbībā ar ARPC ,,ZEIMUĻS’’ vides programmu ,,4H” un Stoļerovas pagasta pārvaldi organizēja izglītojošu pasākumu vides izglītībā ,,Vai visi atkritumi ir tikai atkritumi?’’.

Pasākumā piedalījās Mazpulcēni no Kārsavas, Ludzas, Pildas, Mežvidiem, Rēzeknes un Stoļerovas.

 Pasākums sastāvēja no 4 daļām.

1.daļā mazpulcēni interaktīvā veidā prezentēja sagatavoto mājas darbu ,, Vai visi atkritumi ir tikai atkritumi?’’. SIA ,,ALAAS’’ pārstāvji par radošāko atzina un veicināšanas balvas pasniedza Kārsavas mazpulka mazpulcēniem. Tad tika izspēlēta erudīcijas spēle ,,Atkritumu šķirošana!’’, kuras laikā mazpulcēnu komandas varēja pārbaudīt savas zināšanas atkritumu šķirošanas jomā. 1.vietu ieguva Rēzeknes mazpulka mazpulcēni, 2. vietu ieguva Mežvidu mazpulka mazpulcēni, 3. vietu ieguva divas komandas – Kārsavas un Stoļerovas mazpulcēni. Pēc spēles mazpulcēni atzina, ka ir uzzinājuši daudz jauna.

Pasākuma trešā daļa - radošā darbnīca ,,Sirds siltumam!’’. Pirms radošās darbnīcas, zaļās grupas ,,Dūma’’ līdere Ilze Čudare uzstājās ar prezentāciju ,,Lietu otrā dzīve!’’. Pēc tam visi pasākuma dalībnieki gatavoja svečturīti no stikla burkas. Arī šādā veidā mēs varam nevajadzīgai lietai piešķirt citu izskatu un otru dzīvi.

Neizpalika arī praktiska atkritumu šķirošana, pirms kuras visi mācījās placināt PET pudeles jautrā veidā! Fotogrāfijas skatīt šeit

Tikai visi kopā mēs varam panākt to, ka mūsu rīcība un dzīvesveids kļūst videi aizvien draudzīgāks. Sāksim katrs ar sevi!

SIA ,,ALAAS’’ par atkritumu šķirošanu izglīto Feimaņos!

26.novembrī SIA ,,ALAAS” darbinieki apmeklēja Feimaņu pagastu. Šis pagasts ir viens no 12 Rēzeknes novada pagastiem, kur šogad tiks uzsākta aktīva atkritumu šķirošana, pagasta centrā ir uzstādīti šķiroto atkritumu konteineri.

Dienas pirmajā pusē par pareizu atkritumu šķirošanu tika izglītoti Feimaņu pamatskolas 1. – 5.klases skolēni. Apmācība notika interaktīvā veidā. Skolēni klausījās prezentāciju par to, kāpēc atkritumi ir jāšķiro, skatījās īsfilmas par atkritumu pārstrādi, mācījās interesantā veidā saplacināt plastmasas pudeles. Jaunāko klašu skolēni pārbaudīja savas zināšanas atbildot uz Ezīša ( tēls no ,,Zaļās jostas’’ grāmatas ,,Draudzēsimies!’’) jautājumiem. 4. – 5. klases skolēni nostiprināja iegūtās zināšanas uzspēlējot ALAAS izveidoto spēli ,,Sašķiro atkritumus!’’.

Pēcpusdienā par atkritumu šķirošanas jautājumiem tika informēti pagasta iedzīvotāji. Viņi uzzināja, ka izmantojot šķirošanas iespējas, var uz pusi samazināt sadzīves atkritumu konteineru piepildīšanos, tādā veidā ietaupot savu naudu, jo šķirotos atkritumus savāc bez maksas. Tāpat ir jāapzinās, ka šķirojot atkritumus iespējams taupīt dabas resursus, atkritumus pārvērst par vērtīgām otrreizējām izejvielām, kas ir izmantojamas atkārtoti. Fotogrāfijas skatīt šeit

Jo ātrāk katrs no mums sāks šķirot atkritumus, jo ātrāk veidosies stabila atkritumu šķirošanas sistēma. Mēs visi gribam dzīvot tīrā un sakoptā vidē. Un tas ir viens solis tuvāk šim mērķim.

Paziņojums par tarifa projektu

SIA „ALAAS”, reģ.nr.42403013918, juridiskā adrese: „Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts Rēzeknes novads LV-4633,16.11.2015. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodiku. Sīkāk skatīt šeit

Izglītojošs pasākums vides izglītībā ,,Vai visi atkritumi ir tikai atkritumi?’’

4.decembrī SIA ,,ALAAS’’ sadarbībā ar ARPC ,,ZEIMUĻS’’ vides programmu ,,4H” un Stoļerovas pagasta pārvaldi organizē izglītojošu pasākumu vides izglītībā ,,Vai visi atkritumi ir tikai atkritumi?’’.

Pasākuma dalībnieki - Latgales novada biedrības ,,Latvijas Mazpulki’’ dalībnieki.

Pasākuma mērķis - paplašināt zināšanas par pārstrādei izmantojamajiem atkritumiem.

Pasākums sastāvēs no 4 daļām.

1.daļa - Mazpulcēni interaktīvā veidā ( dziesma, dzejolis, skečs u.t.t) prezentē sagatavoto mājas darbu ,, Vai visi atkritumi ir tikai atkritumi?’’.

2.daļa – erudīcijas spēle ,,Atkritumu šķirošana!’’

3.daļa – radošā darbnīca ,,Sirds siltumam!’’.

4.daļa – praktiska atkritumu šķirošana.

Tikai visi kopā mēs varam panākt to, ka mūsu rīcība un dzīvesveids kļūst videi aizvien draudzīgāks. Sāksim katrs ar sevi!

Nolikumu skatīt šeit

ALAAS turpina izglītot skolēnus Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā!

12.novembrī SIA ,,ALAAS’’ vēlreiz ciemojās Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā, lai turpinātu izglītot skolēnus par atkritumu šķirošanu. Šoreiz šķirot atkritumus mācījās skolas mazākie un vecākie skolēni.

1.un 2. klases skolēni kopā ar Ezīti ( tēls no ,,Zaļās jostas’’ grāmatas ,,Draudzēsimies!’’) mācījās, kas ir dabas resursi, kāpēc cilvēki ir atbildīgi par dabas piesārņošanu ar atkritumiem. Bērni uzzināja jaunu informāciju par sadzīves atkritumu savākšanu, šķirošanas un atkārtotas pārstrādes nozīmi. Praktiski skolēni mācījās sašķirot lietas, kuras kļuvušas nederīgas.

7.,8.,9.klases skolēni tēmu par atkritumu šķirošanu apguva daudz plašāk. Skolēni uzzināja, kāpēc atkritumi ir jāšķiro, kā tieši tas ir jādara, kas notiek ar atkritumiem, kuri ir sašķiroti un kļuvuši par otrreizējo izejvielu. Lai nostiprinātu iegūtās zināšanas, skolēni sadalījās 6 komandās un izspēlēja ALAAS izveidoto spēli ,,Sašķiro atkritumus!’’. 2 komandas ieguva visaugstāko punktu skaitu, kas pierāda, ka skolēni tēmu – atkritumu šķirošana ir apguvuši ļoti labi. Pēc tam sekoja praktiska atkritumu šķirošana. Apsveicami, ka pie skolas ir uzstādīti šķiroto atkritumu konteineri papīram, plastmasai un stiklam, kas ļauj skolēniem apgūtās prasmes pielietot ikdienā un ar savu rīcību pierādīt , ka viņi domā par savas apkārtnes vidi.

Fotogrāfijas skatīt šeit

Vides izglītības pasākums ,,Savā Latvijā mēs varam dzīvot ATBILDĪGI!’’

Šo pašu svētāko
Tu neaizmirsti:
Vai celies debesīs,
Vai jūras dzīlēs nirsti,
Vai draugu pulkāDali savu prieku,
Vai viens pats satiecies
Ar pretinieku -Tu esi –Latvija!

Ar šiem O. Vācieša vārdiem sākās pasākums 4. novembrī, uzrunājot ikvienu, un aicināja apzināties piederību mūsu zemei, uzņemties ATBILDĪBU par sevi, savu dzīvi, savu Latviju.

Interaktīvo pasākumu vides izglītībā organizēja SIA ,,ALAAS’’, sadarbībā ar Latgales Ekoskolām – Rēzeknes valsts poļu ģimnāziju un Rēzeknes novada Dricānu vidusskolu, pasaules ekoskolu rīcības dienu ietvaros.

Lai skolu jauniešiem būtu vieglāk saprast, kā var ikdienā rīkoties atbildīgi, pasākumā piedalījās un ar atbildīgām, ,,zaļām idejām’’ dalījās Rēzeknes novada dome, SIA ,,ALAAS’’, biedrība ,,Latvijas Zaļā Josta’’, Dabas aizsardzības pārvalde, Rēzeknes Augstskola, zaļā grupa ,,Dūma’’, Latgales Ekoskolas. Visiem pasākuma dalībniekiem bija iespēja noklausīties daudzas interesantas tēmas:

 • Rēzeknes valsts Poļu ģimnāzijas EKO padome ,,Dzīvot zaļi – tas nemaz nav grūti!’’
 • SIA ALAAS ,,Pasākumi vides izglītībā!’’
 • Dricānu vidusskola ,,Domā, dari, dzīvo zaļi!’’
 • Biedrība ,, Latvijas Zaļā josta’’ ,,Par tīru Latviju!’’
 • Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas Dabas izglītības centrs ,,Izvēlies dabas aizsardzību!’’
 • Rēzeknes Augstskola ,,Zaļās tehnoloģijas mūsu dzīvē!’’
 • Zaļā grupa Dūma ,,Lietu otrā dzīve!’’

PREZENTĀCIJAS VAR APSKATĪTIES ŠEIT     

Prieks, ka pasākumu apmeklēja skolēni no visas Latvijas un aktīvi piedalījās arī visās radošajās aktivitātēs un izzinošajās spēlēs, kas notika pasākuma otrajā daļā:

 • radošā darbnīcā ,,Vinila plates pārvērtības!’’, Dricānu vidusskola;
 • radošā darbnīcā ,,Putuplasta stāsts!’’, Dricānu vidusskola;
 • izzinoša spēle ,,Sašķiro atkritumus!’’ SIA ,,ALAAS’’;
 • radošā darbnīcā ,,Dizaina priekšmeti no avīzēm’’, Rēzeknes Augstskola;
 • radošā darbnīcā ,,Otrā iespēja’’, zaļā grupa ,,Dūma’’;
 • izglītojoša spēle ,,Vai tu proti?’’, biedrība ,,Latvijas Zaļā Josta’’;
 • izzinoša spēle ,,Upes tīrīšana!’’, Dabas aizsardzības pārvalde;
 • izzinoša spēle ,,Cik dūšīgam jābūt, lai kļūtu dižkoks!’’, Dabas aizsardzības pārvalde;
 • radošā darbnīcā ,,Daba velk un ārstē!’’, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija;
 • radošā darbnīca ,,Lietām piešķirsim otro dzīvi!’’, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija.

Pasākuma noslēgumāRēzeknes valsts poļu ģimnāzijas un Rēzeknes novada Dricānu vidusskolas skolēni prezentēja izveidoto apņemšanos ,,Mēs Tev – Latvija!’’

Mēs katrs – Latvijas daļa. Katrs no mums ir atbildīgs par mūsu kopējo dzimteni– Latviju – ar saviem darbiem, domām, rīcību, centību. Katrs ir atbildīgs par to,

lai mūsu zeme pastāv un attīstās!

Fotogrāfijas skatīt šeit

Vides izglītības pasākums ,,Savā Latvijā mēs varam dzīvot ATBILDĪGI!’’

ALAAS izglītoja skolēnus Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā!

22.oktobrī SIA ,,ALAAS’’ apmeklēja Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolu, lai mācītu skolēnus šķirot atkritumus.

Interaktīva pasākuma laikā skolēniem tika sniegtas teorētiskas zināšanas par to, kāpēc atkritumi ir jāšķiro, kā tieši tas ir jādara, kas notiek ar atkritumiem, kuri ir sašķiroti un kļuvuši par otrreizējo izejvielu. Skolēni skatījās vides izglītības multfilmu ,,Dāvana’’, īsfilmas ,,Šķirosim papīru’’ un ,,Šķirosim plastmasu’’. Lai nostiprinātu savas zināšanas, skolēni izspēlēja SIA ,,ALAAS’’ izveidoto spēli ,,Sašķiro atkritumus!’’. Tie skolēni, kuri bija visprecīzākie un uzmanīgākie, ieguva balvas.

Pēc tam skolēni praktiski šķiroja atkritumus, jo pie skolas ir uzstādīti šķiroto atkritumu konteineri papīram, plastmasai un stiklam. Skolēni praktiski mācījās placināt plastmasas pudeles, kartona kastes, sašķirot atkritumus pa konteineriem. Fotogrāfijas skatīt šeit

Ir prieks, ka tagad atkritumus šķiros arī Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas skolēni un skolotāji!

Vizuālās mākslas darbu izstāde ,,Atkritumu šķirošana – atbildīga un pareiza rīcība!’’ skatāma Rēzeknes novadā!

No 22. oktobra līdz 6. novembrim Rēzeknes novada pašvaldības foajē var apskatīt vizuālās mākslas darbu izstādi ,,Atkritumu šķirošana – atbildīga un pareiza rīcība!’’. Šo izstādi veido bērnu darbi, kas piedalījās SIA ,,ALAAS’’ organizētajā vizuālās mākslas darbu konkursā. Vizuālās mākslas darbos redzams, ko bērni domā par atkritumu šķirošanu, apkārtējo vidi un cilvēku pareizu rīcību tajā. Ieskatam viena darba foto skatīt šeit
Iegriezieties un apskatiet bērnu veidotos darbus!

ALAAS izglītos skolēnus Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā!

22.oktobrī SIA ,,ALAAS’’ darbinieki ciemosies Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā, lai mācītu skolēnus šķirot atkritumus. Interaktīva pasākuma laikā skolēniem tiks sniegtas teorētiskas zināšanas par to, kāpēc atkritumi ir jāšķiro, kāds kaitējums rodas mums un videi, ja atkritumus izmetam dabā, vai dedzinām, kas notiek ar pārstrādei izmantojamajiem atkritumiem, ja tos iemetam šķiroto atkritumu konteinerā. Pēc tam skolēni praktiski šķiros atkritumus, jo pie skolas tiks uzstādīti šķiroto atkritumu konteineri papīram, plastmasai un stiklam. Ir prieks, ka izglītības iestādes nolemj šķirot atkritumus un piedāvā iespēju skolēniem rīkoties pareizi un atbildīgi!

Pasākums ar Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes pārstāvjiem noslēdz ALAAS ,,Zaļo nedēļu’’

9.oktobrī šķiroto atkritumu savākšanas laukumu Zilupes ielā 50 apmeklēja Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes darbinieki, lai sašķirotu līdz atvestos pārstrādei izmantojamos atkritumus. Kopīgā sanāksmē SIA ,,ALAAS’’ darbinieki un Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes pārstāvji vienojās par sadarbību turpmāko pasākumu organizēšanā vides izglītības jomā pilsētas izglītības iestāžu audzēkņiem. Pašlaik ir izsludināts radošais konkurss ,,ALAAS simbols’’, kurā konkursa dalībniekiem jāveido radošs darbs - ,,ALAAS simbols’’ noizlietoto iepakojumu materiāliem, ko var šķirot, lai otrreiz pārstrādātu.Darba izpildīšanas tehnika un izmēri nav ierobežoti.

Janvārī tiks izsludināti jauni konkursi, kuros varēs piedalīties gan jaunieši, gan arī pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi.

Pasākuma noslēgumā Izglītības pārvaldes darbinieki izspēlēja SIA ,,ALAAS’’ izveidoto jauno spēli ,,Sašķiro atkritumus!’’.

Tikai visi kopā mēs varam panākt to, ka mūsu rīcība un dzīvesveids kļūst videi aizvien draudzīgāks!

Fotogrāfijas skatīt šeit

ALAAS ,,Zaļās nedēļas’’ ceturtā aktivitāte!

Kopā ar jauniešiem no Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas 8.oktobrī tika organizētas moment akcijas ,, Kur Rēzeknē ir šķirošanas laukumi?’’. Jaunieši pilsētas iedzīvotājiem 6 vietās dalīja informāciju par šķirošanas laukumiem Rēzeknē, kur bezmaksas var nodot papīru, kartonu, plastmasu, stiklu, metālu, vieglo automašīnu riepas, liela izmēra atkritumus. Paldies jauniešiem un viņu skolotājai Anitai Vaivodei par sadarbību un ,,zaļo domāšanu’’!

Fotogrāfijas skatīt šeit

ALAAS ,,Zaļās nedēļas’’ trešā aktivitāte!

7.oktobrī, sadarbībā ar Rēzeknes Bērnu bibliotēku, tika organizēts izglītojošs pasākums bērniem ,,Lieto vēlreiz!’’. Pasākuma laikā tika stāstīts par to, kā papīram var dot otru dzīvi. Pasākuma dalībnieki noskatījās filmu ,,Papīra ceļš’’ un tad mainījās ar līdzi paņemtajām grāmatām, kuras paši ir izlasījuši, bet vēlas ieteikt izlasīt citiem. Mēs visi varam: rīkoties videi draudzīgi, taupīt dabas resursus, nepiesārņot vidi, vākt un nodot makulatūru, šķirot atkritumus!

Fotogrāfijas skatīt šeit

ALAAS oktobrī organizēs ,,Zaļo darbu nedēļu’’

No 5. - 9.oktobrim SIA ,,ALAAS’’ organizēs ,,Zaļo darbu nedēļu’’. Šajā nedēļā tiks rīkoti dažādi pasākumi, kuru laikā tiks darīti ,,zaļie’’ darbi, pilsētas skolēni un iedzīvotāji apgūs prasmes atkritumu šķirošanā, iegūs informāciju par iespējām šķirot atkritumus Rēzeknes pilsētā.

Zaļo nedēļu ieskandinās pasākums kopā ar ARPC ,,Zeimuļs’’ Mazpulcēniem ,,Protu šķirot atkritumus!’’. Bērni pēdējā septembra nedēļā vāks atkritumus, kurus var otrreiz pārstrādāt, bet 5.oktobrī nogādās tos uz šķiroto atkritumu savākšanas laukumu Zilupes ielā 50 un pareizi sašķiros. Mazpulcēniem būs iespēja pirmajiem izspēlēt SIA ,,ALAAS’’ izveidoto jauno spēli ,,Sašķiro atkritumus!’’ un atbildēt uz jautājumiem par pārstrādei izmantojamajiem atkritumiem.

6.oktobrī SIA ,,ALAAS’’ darbinieki stādīs bērzus un augļu kokus sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona „Križevņiki” teritorijā. Katrs iestādīs koku zaļākai Latvijai!

7.oktobrī sadarbībā ar Rēzeknes Bērnu bibliotēku, tiks organizēts izglītojošs pasākums bērniem ,,Lieto vēlreiz!’’. Pasākuma laikā tiks stāstīts par to, kā papīram var dot otru dzīvi. Pasākuma dalībnieki noskatīsies filmu ,,Papīra ceļš’’ un tad mainīsies ar līdzi paņemtajām grāmatām, kuras paši ir izlasījuši, bet vēlas ieteikt izlasīt citiem. Tieši ikdienas paradumi ir veids, kā var uzlabot vidi! Vajag tikai sākt!

Kopā ar jauniešiem no Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas 8.oktobrī tiks organizētas moment akcijas ,, Kur Rēzeknē ir šķirošanas laukumi?’’.

9.oktobrī šķiroto atkritumu savākšanas laukumu Zilupes ielā 50 apmeklēs Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes darbinieki, lai sašķirotu līdz atvestos pārstrādei izmantojamos atkritumus. Kopīgā sanāksmē SIA ,,ALAAS’’ darbinieki un Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes pārstāvji vienosies par sadarbību turpmāko pasākumu organizēšanā vides izglītības jomā pilsētas izglītības iestāžu audzēkņiem.

Tikai visi kopā mēs varam panākt to, ka mūsu rīcība un dzīvesveids kļūst videi aizvien draudzīgāks. Sāksim katrs ar sevi!

Ir noslēdzies projekts „Austrumlatgales reģionālā atkritumu apglabāšanas poligona „Križevņiki” infrastruktūras attīstība II kārta”

SIA “ ALAAS” projekts „Austrumlatgales reģionālā atkritumu apglabāšanas poligona „Križevņiki” infrastruktūras attīstība II kārta” (turpmāk tekstā- projekts) ir noslēdzies. Būvdarbi pabeigti, iekārtu piegādes veiktas, tikai atlikusi dokumentācijas sakārtošana.

Lasīt vairāk šeit

Ievēlēta LASUA jaunā valde!

17. septembrī, Rēzeknē, Latgales vēstniecībā GORS notika Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācijas (LASUA) biedru sapulce, kuras ietvaros, notika asociācijas valdes vēlēšanas. Valdes sastāvā tika ievēlēts arī SIA ALAAS valdes loceklis Aigars Metlāns.

Foto skatīt šeit

Poligonu ,,Križevņiki’’ apmeklē skolotāji

16.septembrī Rēzeknes pilsētas sākumskolas un dabas zinību skolotāji apmeklēja sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu „Križevņiki”, kur ekskursijas laikā iepazinās ar poligona darbību, noklausījās izzinošu lekciju par atkritumu šķirošanu, skatījās īsfilmas par šķiroto atkritumu pārstrādi, izspēlēja SIA ,,ALAAS’’ izveidoto spēli ,,Šķiro atkritumus!’’. Daudzi skolotāji atzina, ka ir ieguvuši jaunu informāciju par tēmu – atkritumu šķirošana, ko tālāk varēs nodot saviem skolēniem. Fotogrāfijas skatīt šeit

ALAAS izsludina jaunu konkursu!

SIA ,,ALAAS’’ izsludina jaunu konkursu skolēniem ,,ALAAS simbols’’.Konkursa uzdevumi ir popularizēt vides izglītību skolēnu vidū, aktivizēt un paplašināt vides izglītības darbu, padziļināt izpratni par pareizu atkritumu šķirošanu. Konkursa nolikumu skatīt šeit

 Konkursa dalībnieki - SIA ,,ALAAS’’ darbības reģiona izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu audzēkņi.

Konkursa dalībniekiem jāveido radošs darbs - ,,ALAAS simbols’’ no izlietoto iepakojumu materiāliem, ko var šķirot, lai otrreiz pārstrādātu. Darba izpildīšanas tehnika un izmēri nav ierobežoti.

Gaidām darbus līdz 1.decembrim!

Papildus aktivitātes projekta realizēšanai

Saskaņā ar, starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA “ALAAS”, noslēgtiem Civiltiesiskā līguma grozījumiem Nr.1 projekta „Austrumlatgales reģionālā atkritumu apglabāšanas poligona „Križevņiki” infrastruktūras attīstība II kārta” ietvaros tiks īstenotas sekojošas papildus darbības:

 •  kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtas piegāde;
 • apcirkņu izbūve;
 • ģeosintētiskā materiāla pārseguma izveidošana atkritumu krātuvē.

Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtas piegādi tika noslēgts līgums ar SIA “ECOTECHNO” par līgumcenu EUR 36 900. Kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārta paredzēta kvalitatīvākai bioloģiski noārdāmo, būvniecības (ķieģeļu, betona) atkritumu apstrādes procesa (smalcināšana un aerācija) nodrošināšanai.

Par apcirkņu izveidošanu tika noslēgts līgums ar SIA “Ģūģeri” par līgumcenu EUR 19 500. Apcirkņi nepieciešami atkritumu uzglabāšanai pa atsevišķām frakcijām, t.sk. arī komposta uzglabāšanai. Apcirkņos īslaicīgi tiks novietoti un uzglabāti stiklu, plastmasu (atsevišķi - cieto, PET), metālu, u.c., atkritumi. Apcirkņi paredzēti no dzelzsbetona, t.i. izturīgi pret mehānisku iedarbību atkritumu iekraušanas/ izkraušanas procesā.

Par ģeosintētiskā materiāla pārseguma izveidošanu atkritumu krātuvē tika noslēgts līgums ar SIA “ARMAT” par līgumcenu EUR 103 850. Ģeosintētiskā materiāla pārseguma izveidošana atkritumu krātuvē ~2,2ha platībā nepieciešama, lai ierobežotu SEG emisijas atmosfērā. Pārsegums būs hermētisks, tādējādi tā izveide sekmēs ilgtspējīgu poligona gāzes savākšanu.

Visas papildus darbības nodrošinās Projekta ietvaros sasniegto mērķu ilgtspēju, kā arī nodalīto atkritumu plūsmu apsaimniekošanas efektivitāti atbilstoši EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVAS 2008/98/EK (2008. gada 19. novembris) par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu prasībām.

ALAAS pie ,,Zaļā sienāža’’

19.augustā SIA ,,ALAAS’’ ciemojās Maltas bērnu un jauniešu centrā, kur notika neformālo apmācību cikls ,,Zaļais sienāzis’’. Kopā ar jauniešiem tika pārrunāta tēma - ,,Kāpēc jāšķiro atkritumi?’’. Pēc tam jauniešiem tika piedāvāts pārbaudīt savas zināšanas, uzspēlējot erudīcijas spēli ,,100 jautājumi par atkritumiem!’’. Apmācību dalībnieki atzina, ka ir uzzinājuši daudz jaunu faktu, par kuriem stāstīs saviem vecākiem un vienaudžiem.

Fotogrāfijas skatīt šeit

Bērnu nometnes ,,Zeimuļa zemē’’ dalībnieki apmeklē poligonu ,,Križevņiki’’

12.augustā sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu „Križevņiki” apmeklēja 30 bērnu nometnes ,,Zeimuļa zemē’’ dalībnieki. Bērni pārbaudīja savas zināšanas par atkritumu šķirošanu - izspēlēja SIA ,,ALAAS’’ izveidoto galda spēli ,,Šķiro atkritumus!’’, ekskursijas laikā iepazinās ar poligona darbību, ieteica ,,zaļos padomus’’, kas visiem Latvijas iedzīvotājiem būtu jādara katru gada mēnesi, lai Latvija savā simtgadē būtu tīrākā un zaļākā valsts visā pasaulē! Bērnu idejas tiks apkopotas un publicētas SIA ,,ALAAS’’ mājas lapā www.alaas.lv

Fotogrāfijas skatīt šeit

SIA ,,ALAAS’’ ciemojas bērnu nometnē ,,Zeimuļa zemē!’’

5.augustā SIA ,,ALAAS’’ ciemojās bērnu nometnē ,,Zeimuļa zemē!’’. Nometnes dalībnieki tika informēti par atkritumu šķirošanu, par to, kā notiek sašķiroto atkritumu pārstrāde. Bērni noskatījās 3 īsfilmas, izspēlēja erudīcijas spēli ,,100 jautājumi par atkritumiem’’ , veidoja un prezentēja plakātus ,,Vide, kādā es gribu dzīvot!’’. Nākošā tikšanās ar nometnes dalībniekiem būs 12.augustā, kad bērni iepazīs sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona „Križevņiki” darbību. Šādās tikšanās reizēs priecē tas, ka bērni ir ieinteresēti rīkoties videi draudzīgi.

Fotogrāfijas skatīt šeit

SIA ,,ALAAS’’ apmeklē Vislatvijas Mazpulku nometnes ,,Visu daru es ar prieku!’’ dalībnieki

2015.gada 21.jūlijā SIA ,,ALAAS’’ apmeklēja Vislatvijas Mazpulku nometnes ,,Visu daru es ar prieku!’’ 85 dalībnieki. Mazpulcēni ciemojās sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Križevņiki”, kur ekskursijas laikā iepazinās ar poligona darbību, noklausījās izzinošu lekciju par atkritumu šķirošanu, skatījās īsfilmas - ,,Izvēlies atbildīgu dzīvesveidu!’’, ,, Šķirosim plastmasas pudeles!’’, ,,Papīra ceļš’’, plēstās aplikācijas tehnikā veidoja radošo darbu ,,Ceļā uz Latvijas 100 gadi!’’. Mazpulcēni solīja šķirot atkritumus un saudzēt Latvijas vidi! Foto mirkļus skatīt šeit

SIA ,,ALAAS’’ ciemojas bērnu nometnē ,,Ozol(aines) zeme’’

27. un 28. jūnijā SIA ,,ALAAS’’ darbiniece ciemojās bērnu nometnē ,,Ozol (aines) zeme’’, kas notika Ozolaines pagastā. Šīs nometnes laikā 20 bērni mācījās iepazīt vidi un saudzēt dabu.

27.jūnijā nometnes dalībnieki iepazinās ar mūsdienās tik aktuālo tēmu – atkritumi, to šķirošana. Bērni noklausījās prezentāciju par atkritumu šķirošanu, skatījās īsfilmas par to , kas notiek ar sašķirotajiem atkritumiem , izspēlēja spēli ,,Uzmani atkritumus !’’. Pirms tam nometnes dalībnieki ciemojās sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Križevņiki” un iepazinās ar tā darbību. Nometnes dalībnieki saņēma arī informatīvus materiālus, lai iepazītos ar šo tēmu vēl pamatīgāk.

28.jūnijā tika izspēlēta erudīcijas spēle - ,,100 jautājumi par atkritumiem!’’. Izspēlētā spēlē ļauj padziļināt izpratni par pareizu atkritumu šķirošanu, rosina uz aktīvu līdzdalību vides saglabāšanas procesos, veido prasmi diskutēt, pamatot un aizstāvēt savu viedokli, darboties grupā, pieņemt kopīgus lēmumus, motivē mainīt attieksmi un ikdienas paradumus attiecībā pret apkārtējo vidi. Foto skatīt šeit

Domāsim par mūsu vidi ik dienu!

27.maijā Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā notika stikla šķirošanas treniņš!

  Ir noslēdzies radošo darbu konkurss „Es gribu - es šķiroju! Stiklu!”, ko organizēja AS „Latvijas Zaļais punkts”. Šajā konkursā veiksmīgi piedalījās un stikla šķirošanas treniņu TV personību Annas Rozītes un Kaspara Zlidņa vadībā izcīnīja Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas skolēni.

  Konkursa laikā skolēniem bija jāizveido un jāiesūta interesants video vai foto stāsts, kas atbild uz jautājumu „Kā es šķiroju stikla pudeles un burkas?”. Foto skatīt šeit

  Šajā pasākumā piedalījās arī SIA ,,ALAAS’’, pateicās skolēniem par atsaucību, radošumu konkursā un praktisku vides uzlabošanu!

SIA ,,ALAAS’’ stāsta par atkritumu šķirošanu Rēzeknes 4.vidusskolas sākumskolas bērniem

   12.maijā SIA ,,ALAAS’’ darbiniece apmeklēja Rēzeknes 4.vidusskolu un piedalījās izglītojošā pasākumā ,,Sekojot dabai’’. Pasākuma laikā sākumskolas skolēniem tika stāstīts par atkritumu šķirošanu, par iespējām to darīt pašiem, par to, kā atkritumi tiek pārstrādāti un kļūst par vērtīgām otrreizējām izejvielām, kas ir izmantojamas atkārtoti.

   Skolēni noskatījās multfilmu ,,Dāvana’’, īsfilmu ,,Šķirosim papīru!’’, tad paši veidoja plakātus par pareizu atkritumu šķirošanu. Foto skatīt šeit

   Vajag tikai sākt, tad viss izdosies! Atbalstīsim videi un mums pašiem draudzīgu rīcību! Šķirosim atkritumus!

Maijā ARPC ,,Zeimuļs’’ skatāma vizuālās mākslas darbu izstāde ,,Atkritumu šķirošana – atbildīga un pareiza rīcība!’’

   Sākot ar 7.maiju ARPC ,,Zeimuļs’’ varēs apskatīt vizuālās mākslas darbu izstādi ,,Atkritumu šķirošana – atbildīga un pareiza rīcība!’’. Šo izstādi veido bērnu darbi, kas piedalījās SIA ,,ALAAS’’ organizētajā vizuālās mākslas darbu konkursā un ieguva godalgotās vietas. Konkursam tika iesniegti 83 darbi no 12 izglītības iestādēm. Vizuālās mākslas darbos redzams, ko bērni domā par atkritumu šķirošanu, apkārtējo vidi un cilvēku pareizu rīcību tajā.

   Esam pārliecināti, ka veidojot šos darbus, skolēni daudz ko iemācījās par tēmu – atkritumu šķirošana un spēs iegūtās zināšanas pielietot ikdienā.

SIA ,,ALAAS’’ ciemojas Salnavas pamatskolā!

   5.maijā SIA ,,ALAAS’’ darbinieki devās uz Salnavas pamatskolu, lai sveiktu vizuālās mākslas konkursa ,,Atkritumu šķirošana – atbildīga un pareiza rīcība’’ uzvarētājus. Salnavas pamatskolas skolēni bija ļoti pacentušies, jo visi viņu iesniegtie darbi bija ļoti radoši un izzinoši. Visi ieguva diplomus par radošu pieeju atkritumu šķirošanas vizualizācijā un SIA ,,ALAAS’’ mugursomas. Foto skatīt šeit

   Ceram, ka tikpat aktīvi skolēni iesaistīsies arī citos SIA ,,ALAAS’’ organizētajos konkursos!

SIA ,,ALAAS’’ sveic vizuālās mākslas konkursa uzvarētājus no ARPC ,,Zeimuļs’’ un Rēznas pamatskolas

          28.aprīlī SIA ,,ALAAS’’ darbinieki ciemojās ARPC ,,Zeimuļs’’, lai apsveiktu vizuālās mākslas konkursa ,,Atkritumu šķirošana – atbildīga un pareiza rīcība!’’ uzvarētājus no Rēznas pamatskolas un centra ,,Zeimuļs’’. Foto skatīt šeit

          Šie konkursanti bija tie, kas paši pirmie iesniedza darbus konkursam un nopelnīja visvairāk godalgoto vietu. Paldies bērniem par tik lielu atsaucību, skolotājiem paldies par ieguldīto darbu!

          Konkursa darbu izstāde maijā būs skatāma centrā ,,Zeimuļs’’.

SIA ,,ALAAS’’ piedalās ģimeņu sportiski – izzinošajā pasākumā ,,Dzīvo un domā zaļi!’’

25.aprīlī Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija organizēja sportiski – izzinošu pasākumu savas izglītības iestādes ģimenēm ,,Dzīvo un domā zaļi!’’. Pasākuma laikā bija jāapmeklē kontrolpunkti un jāpilda dažādi ,,zaļi’’ uzdevumi. Foto skatīt šeit

Šajā pasākumā piedalījās arī SIA ,,ALAAS’’, sagaidot ģimenes kontrolpunktā ,,Zaļie padomi katram gada mēnesim’’. Ģimenes tika aicinātas pierakstiet to, kādi ,,zaļie padomi’’ ir ģimenei, ar kuriem viņi vēlētos padalīties, lai arī pārējie atbalstītu zaļu dzīvesveidu, dzīvotu sadraudzībā ar sevi un dabu!

Ģimeņu ieteikumi katram gada mēnesim!

SIA ,,ALAAS” izglīto skolēnus par atkritumu šķirošanu EKO salidojumā Dricānu vidusskolā

24.aprīlī Rēzeknes novada Dricānu vidusskolā notika EKO salidojums, kur bija sapulcējušies skolēni no vairākām Latgales skolām.

SIA ,,ALAAS’’ piedalījās šajā salidojumā un izglītoja skolēnus par tēmu - ,,Atkritumu šķirošana’’. Skolēniem tika piedāvāta prezentācija, īsfilmas, pamācoši video par šo tēmu. Noslēgumā tika noorganizēts konkurss ,,Vai tu zini?’’ un kustību spēle ,,Uzmani atkritumus!’’, lai nostiprinātu iegūtās zināšanas. Foto mirkļus skatīt šeit

Ir jāsaprot, ka tikai mēs varam samazināt pašu radīto atkritumu apjomu. Atbalstīsim videi un mums pašiem draudzīgu rīcību! Šķirosim atkritumus!

Par LIELO TALKU 2015.GADĀ

SIA „ALAAS” informē, ka Lielās talkas laikā savāktie atkritumi tiks pieņemti atkritumu apglabāšanas poligonā “ Križevņiki” no 25.aprīļa līdz 30.aprīlim. Talkas laikā savāktajiem atkritumiem obligāti jābūt ievietotiem zilajos vai baltajos talkas maisos.

1. Ja talkas atkritumus pašvaldība transportē ar savu transportu, tad maksa par atkritumu apglabāšanu poligonā sastādīs dabas resursu nodoklis- 12 EUR/tonna + PVN 21%. (šoferim līdzi pašvaldība iedod izziņu, apliecinājumu vai vēstuli par automašīnu, ka tā vedīs talkas atkritumus no pašvaldības, lai pieņemšanas operators var reģistrēt no kuras pašvaldības ir atvesti talkas atkritumi)

2. Ja gribat, lai izvestu talkas atkritumus SIA “ ALAAS”, tad maksa par atkritumu apglabāšanu poligonā sastādīs:

2.1. dabas resursu nodoklis- 12 EUR/tonna + PVN 21%;

2.2. atkritumvedēja automašīnas nomas cena 1,41 EUR/km ( km tiks skaitīti līdz talkas vietai no poligona, no talkas vietas līdz poligonam)

          Ja pašvaldībai ir nepieciešams SIA “ALAAS” transports, tad šajā gadījumā lūdzam atsūtīt pieteikumus uz e-pastu: sia.alaas@inbox.lv vai austrumlatgale2@inbox.lv līdz 24.aprīlim plkst.12.00, kurā norādīts, kur talkas atkritumi atrodas- precīza adrese vai vietas apraksts, talkas koordinatora tālrunis, kurš nepieciešamības gadījumā paskaidro, kur atrodas talkošanas vieta un aptuveno laiku, kad var ierasties pēc talkas atkritumiem.

          Sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona “ Križevņiki”

          atkritumu pieņemšanas darba laiks:

          Pirmdiena 10:00-19:00

          Otrdiena 10:00-19:00

          Trešdiena 10:00-19:00

          Ceturtdiena 10:00-19:00

          Piektdiena 10:00-19:00

          Sestdiena 10:00-16:00 (tikai talkas sestdienā līdz 19.00)

          Svētdiena 10:00-16:00

Noslēdzies vizuālās mākslas konkurss ,,Atkritumu šķirošana – atbildīga un pareiza rīcība!’’

Februārī SIA ,,ALAAS’’ izsludināja vizuālās mākslas konkursu, kurā aicināja piedalīties sava darbības reģiona izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu audzēkņus.

Konkursa uzdevumi bija:

1. veicināt bērnu un jauniešu radošo spēju attīstību, iniciatīvu izteikt   savas domas, izjūtas ar vizuālās mākslas izteiksmes līdzekļiem;

2. padziļināt izpratni par pareizu atkritumu šķirošanu;

3. motivēt skolēnus rūpēties par apkārtējo vidi.

   Konkursam tika iesniegti 83 darbi no 12 izglītības iestādēm (Rēzeknes novada Maltas vidusskolas, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas, Rēzeknes 4.vidusskolas, ARPC ,,Zeimuļs’’, Rēzeknes novada Rēznas pamatskolas, Rēzeknes novada Dricānu vidusskolas, Maltas bērnu un jauniešu centra, Rēzeknes novada Tiskādu vidusskolas, Rēzeknes novada Kalnezeru Katoļu pamatskolas, Rēzeknes novada Gaigalavas pamatskolas, Rēzeknes 6.vidusskolas, Kārsavas novada Salnavas pamatskolas).     

   Paldies visiem par lielo atsaucību. Prieks par skolēnu izdomu, zināšanām, radošumu, pacietību vizuālās mākslas darbu veidošanā. Īpaši gribam atzīmēt Salnavas pamatskolas skolēnu veikumu. Visi viņu iesniegtie darbi ir atzīmēti kā ,,radošākie atkritumu šķirošanas vizualizācijā’’! Konkursa rezultātus skatīt šeit

   Esam pārliecināti, ka veidojot šos darbus, skolēni daudz ko iemācījās par tēmu – atkritumu šķirošana un spēs iegūtās zināšanas pielietot ikdienā.

Aprīlī labākie konkursa darbi būs skatāmi SIA ,,ALAAS’’ birojā Rēzeknē, Zilupes ielā 50. Maijā – ARPC ,,Zeimuļs’’, bet vasaras periodā Rēzeknes novada foajē. Dažu darbu foto skatīt šeit

Liels paldies par ieguldīto darbu visiem skolotājiem un vecākiem, kuri palīdzēja darbu tapšanā!

SIA ,,ALAAS’’ ieskandina Lielās Talkas tuvošanos Rēzeknē ar izglītojošu skrējienu jauniešiem ,,Atkritumiem pa pēdām!’’

          Lielā Talka par savu šī gada saukli ir izvēlējusies Raiņa atziņu – „Pastāvēs, kas pārvērtīsies”. Šogad Lielās Talkas mērķis ir „veikt talku” cilvēku domāšanā, ikdienas paradumos, cilvēku atbildības, apziņas, attieksmes mainīšanā pret vidi. Tikai mums pašiem mainoties un pārvēršoties ir iespējams pastāvēt un būt!     

          Atkritumi mūsdienās ir daļa no mūsu sadzīves. Tie rodas ik uz soļa. Daudzi nemaz neaizdomājas, kur pēc izdzertās kolas paliek pudele un, kas varētu ar to notikt, ja tā tiktu izmesta pareizajā konteinerā.

          Tāpēc SIA ,,ALAAS’’, sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas Domi, 9.aprīlī organizēja izglītojošu skrējienu jauniešiem – ,,Atkritumiem pa pēdām!’’. Šī pasākuma laikā jaunieši ieguva informāciju par atkritumu šķirošanu, vāca atkritumus pilsētas ielās, iegriezās kontrolpunktos, lai atbildētu uz jautājumiem par atkritumu šķirošanu un mācījās pareizi praktiski sašķirot savāktos atkritumus. Pasākums tika organizēts Lielās Talkas konkursa pašvaldībām „Pastāvēs, kas pārvērtīsies” ietvaros. Foto skatīt šeit

Pasākuma uzdevumi bija:

1. Padziļināt jauniešu izpratni un sniegt ikdienā pielietojamas prasmes atkritumu šķirošanā;

2. Rosināt jauniešus uz aktīvu līdzdalību vides saglabāšanas procesos un Rēzeknes tīrības veicināšanā;

3. Motivēt jauniešus mainīt attieksmi un ikdienas paradumus attiecībā pret apkārtējo vidi.

          Skrējienā piedalījās 10 jauniešu komandas:

 1. ARPC Jaunatnes iniciatīvu centra ,,Draugu centrs’’ komanda;
 2. Rēzeknes vakara vidusskolas komanda;
 3. Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas komanda Nr.1;
 4. Biedrības ,,Latvijas Mazpulki’’ Rēzeknes vienības ,, 4H’’ komanda;
 5. Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas komanda Nr.2;
 6. ARPC jauniešu atvērtā centra ,,JACis’’ komanda;
 7. Rēzeknes 1.vidusskolas komanda;
 8. Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra ,,Zeimuļs’’ jauniešu domes komanda;
 9. Rēzeknes 4.vidusskolas komanda;
 10. Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas komanda.

 Komandas piedalījās izglītojošā skrējienā, un sacentās arī par nomināciju iegūšanu.

Pēc skrējiena tika piešķirtas 3 nominācijas :

 1. ,,Rēzeknes čaklākie kopēji’’ - komanda, kura skrējiena laikā savāca visvairāk atkritumu. Šo nomināciju ieguva Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas komanda Nr.2, jo savāca 28,8 kilogramus atkritumu.
 2. ,,Rēzeknes zinošākie atkritumu šķirošanas jomā’’ - komanda, kura vispareizāk atbildēja uz jautājumiem kontrolpunktos. Šo nomināciju ieguva Rēzeknes 1.vidusskolas komanda.
 3. ,,Ekoloģiskāko tērpu īpašnieki’’ - komanda, kurai bija sagatavots     oriģinālākais un ekoloģiskākais komandu apvienojošs ietērps. Šī nominācija tika piešķirta biedrības ,,Latvijas Mazpulki’’ Rēzeknes vienības ,, 4H’’ komandai.

Visi pasākuma dalībnieki no SIA ,,ALAAS’’ saņēma Pateicības un mugursomas no otrreiz izmantota materiāla ar apdruku, nomināciju ieguvēji arī saldās balvas.

          Lielā Talka šogad norisināsies 25.aprīlī. Ikviens ir aicināts "pielikt roku", lai tiktu sasniegts Lielās Talkas galvenais mērķis un Latvija savā simtgadē būtu tīrākā un sakoptākā valsts pasaulē! Domāsim par Latvijas tīrību ne tikai Lielās talkas laikā, bet gan katru dienu. Rīkosimies atbildīgi, domājot par mūsu visu rītdienu!

Izspēlēts vides erudīcijas konkurss pamatskolas skolēniem ,,100 jautājumi par atkritumiem’’ uzvarētājs

Š.g.31. martā Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā notika SIA ,,ALAAS’’ organizētais vides erudīcijas konkurss pamatskolas skolēniem ,,100 jautājumi par atkritumiem’’. Šis pasākums tika organizēts Lielās Talkas konkursa pašvaldībām „Pastāvēs, kas pārvērtīsies” ietvaros.

Konkursā piedalījās 12 Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas skolēnu komandas.

Konkursa uzdevumi bija:

 

1. Padziļināt skolēnu izpratni par pareizu atkritumu šķirošanu;

2.Rosināt skolēnus uz aktīvu līdzdalību vides saglabāšanas procesos;

3.Veidot skolēniem prasmi diskutēt, pamatot un aizstāvēt savu viedokli, darboties grupā, pieņemt kopīgus lēmumus.

4. Motivēt skolēnus mainīt attieksmi un ikdienas paradumus attiecībā pret apkārtējo vidi.

 

Konkursa laikā komandas atbildēja uz jautājumiem, parādīja savas esošās zināšanas un ieguva jaunas zināšanas.

1.vietu ieguva komanda ar nosaukumu ,,Šķirotāji’’. Noteikti, ka konkursā iegūtās zināšanas skolēni varēs izmantot ikdienā, aktīvi piedaloties atkritumu šķirošanā un mācot to darīt citiem. Domāsim par mūsu vidi vienmēr! Foto skatīt šeit

Izdzīvots un izspēlēts vides izglītības pasākums ,,Burto dabā, vidē, visumā!’’

  Rūpes par zemi ir ikviena cilvēka pienākums. Taupīsim dabas resursus un nepiesārņosim vidi, atbalstīsim videi draudzīgu dzīvesveidu un mudināsim līdzcilvēkus dzīvot sadraudzībā ar sevi un dabu.

  Ar šādu moto sākās vides pasākums, kuru 12.martā organizēja Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde, sadarbībā ar SIA ,,ALAAS’’ un Rēzeknes valsts poļu ģimnāziju.

  Pasākuma sākumā Rēzeknes pilsētas, Ludzas pilsētas un novada skolēniem bija iespēja noklausīties izglītojošu lekciju ,,Atkritumu šķirošana’’, ko stāstīja biedrības ,,Latvijas zaļā josta’’ valdes priekšsēdētāja Velga Vilciņa. SIA ,,ALAAS’’ pārstāve Edīte Čepule pastāstīja par atkritumu šķirošanas iespējām Rēzeknē un pārējā apsaimniekošanas teritorijā, uzsverot, ka šķirot atkritumus var katrs, jābūt tikai gribai to darīt.

  Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas direktore V.Šidlovska pastāstīja, ka skolā atkritumi tiek šķiroti jau 5 gadus, tagad tā ir skolas dzīves neatņemama sastāvdaļa. Liels paldies par to ir jāsaka skolotājai Anitai Vaivodei, jo viņa spēj skolēnos ieaudzināt vēlēšanos ,,dzīvot zaļi un atbildīgi’’.

  Pasākuma otrajā daļā tika izspēlētas 12 vides izziņas spēles par tēmu ,,Vide un ceļošana’’( IZM VISC konkursa 1.kārta).Visas spēles bija interesantas, izzinošas, bet galvenais pašu skolēnu veidotas.

  Žūrija izvērtēja visas spēles un 1.pakāpe tika piešķirta divām spēlēm – Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas 9.klases skolēnu spēlei ,,Georisks’’ un Ludzas novada Pildas pamatskolas 9.klases skolēnu spēlei ,,Pasaules plašumos’’.

  SIA ,,ALAAS’’ veicināšanas balva tika piešķirta Rēzeknes 3.vidusskolas skolēnu radītajai spēlei ,,Ceļojums pa Latviju’’, jo spēles laikā Princese EKO māca bērniem saudzēt mežu – savākt atkritumus un pareizi tos sašķirot. Fotomirkļus skatīs šeit

Paldies visiem par sadarbību un jaukajiem, izzinošajiem ,,zaļajiem’’ mirkļiem!

Vides izglītības projekts "Es gribu - es šķiroju! Stiklu!"

SIA ,,ALAAS' aicina piedalīties vides izglītības projektā "Es gribu - es šķiroju! Stiklu!", kuru organizē Latvijas Zaļais punkts, sadarbībā ar Valsts Izglītības satura centru.
Projekta mērķis ir sekmēt skolēnu izpratni par nepieciešamību šķirot atkritumus, kā arī veicināt videi draudzīgas rīcības apguvi un praktizēšanu ikdienā, uzsākot un turpinot šķirot stikla iepakojumu. Projekta nolikumu skatīt šeit

SIA ,,ALAAS’’ AICINA ŠĶIROT ATKRITUMUS!

Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība ,,ALAAS’’ 2015.gadu ir uzsākusi ar jaunu dalīto atkritumu savākšanas punktu izveidi visā darbības reģionā.

Atkritumi  ir jebkurš priekšmets vai viela, no kuras tās īpašnieks atbrīvojas, ir nolēmis vai spiests atbrīvoties. Parasti atkritumus veido nevajadzīgi priekšmeti vai to daļas, pārtikas produktu iepakojumi, ēdienu atliekas utt.

Lai samazinātu atkritumu daudzumu, radušos atkritumus cenšas racionāli izmantot kā izejvielas ražošanā, kā nosacījums tam ir nepieciešama atkritumu šķirošana pēc to kategorijām. Tas nav vienīgais iemesls, kāpēc atkritumi ir jāšķiro. Nozīmīgs ir arī fakts, ka šķirojot tiek taupīti dabas resursi, netiek piesārņota apkārtējā vide, līdz ar to netiek radīti draudi cilvēku veselībai.

SIA „ALAAS” ,sadarbībā ar Rēzeknes novada pašvaldību, strādā pie atkritumu šķirošanas sistēmas izveides Rēzeknes novada teritorijā. Šajā gadā 12 Rēzeknes novada pagastos (Ozolaines, Audriņu, Feimaņu, Bērzgales, Kaunatas, Ilzeskalna, Lūznavas, Nautrēnu, Pušas, Griškānu, Gaigalavas, Stružānu ) tiks izveidoti sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punkti (slēgta tipa šķirošanas konteineru novietne papīram, plastmasai un stiklam). Pārējos pagastos tie tiks izveidoti 2016. gadā.

Kamēr Rēzeknes novada teritorijā sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punkti (slēgta tipa šķirošanas konteineru novietne papīram, plastmasai un stiklam) nav vēl izveidoti, sākot ar šī gada aprīli visos novada pagastos SIA „ALAAS” nodrošinās sadzīves šķiroto atkritumu mobilo savākšanu (izbraukumu laika grafiks pa pagastiem pievienots pielikumā, kā arī informācija ir pieejama katrā pagasta pārvaldē). Sadzīves šķiroto atkritumu mobilā savākšana nozīmē to, ka pa pagastiem noteiktā laikā (katrā pagastā vienu reizi mēnesī) brauks speciāli aprīkota SIA „ALAAS” mašīna un savāks iedzīvotāju atnestos sašķirotos sadzīves atkritumus — stiklu, papīru un plastmasu. Visus sašķirotos sadzīves atkritumus SIA „ALAAS” pieņems bez maksas. Tālāk tekstu skatīt šeit

Vides erudīcijas konkurss pamatskolas skolēniem ,,100 jautājumi par atkritumiem!'

2015.gada 31.martā Rēzeknes poļu ģimnāzijā SIA ,,ALAAS' organizē Lielās talkas konkursa ,,Pastāvēs, kas pārvērtīsies'
ietvaros  vides erudīcijas konkursu pamatskolas skolēniem ,,100 jautājumi par atkritumiem!' Sīkāk skatīt šeit

Izglītojošs skrējiens jauniešiem „Atkritumiem pa pēdām”

Tiek organizēts pasākums Lielās Talkas konkursa pašvaldībām „Pastāvēs, kas pārvērtīsies” ietvaros. Pulcēšanās 2015.gada 9.aprīlī, komandu reģistrācija plkst.13.00 Rēzeknes pilsētas Domē. Sīkāk skatīt šeit

 

SIA ,,ALAAS’’ pārstāvēs Rēzekni Lielās Talkas konkursā pašvaldībām „Pastāvēs, kas pārvērtīsies”!

Lielā Talka par savu šī gada saukli ir izvēlējusies Raiņa atziņu – „Pastāvēs, kas pārvērtīsies”. Šogad Lielās Talkas mērķis ir „veikt talku” cilvēku domāšanā, ikdienas paradumos, cilvēku atbildības, apziņas, attieksmes mainīšanā pret vidi. Tikai mums pašiem mainoties un pārvēršoties ir iespējams pastāvēt un būt!     

Ir izsludināts Lielās Talkas konkurss pašvaldībām ,,Pastāvēs, kas pārvērtīsies!’’, kura mērķis ir likt mainīt cilvēku domāšanu, mainīt viņu attieksmi un ikdienas paradumus attiecībā pret apkārtējo vidi. Rēzekni šajā konkursā pārstāvēs SIA ,,ALAAS’’, jo uzņēmuma prioritāte ir izglītot sabiedrību, lai ikviens rīkotos videi draudzīgi, samazinot apkārtējās vides piesārņojumus ar atkritumiem.

Konkursa gaitā ir jāizdomā, jāsagatavo un jānoorganizē 2 izglītojoši informatīvi pasākumi par vides jautājumiem, jāsagatavo iedvesmojošs video tieši par šādu pašu tēmu „Pastāvēs, kas pārmainīsies”, jāiesniedz vismaz 2 idejas, ko valstij un sabiedrībai vajadzētu darīt, lai vides stāvoklis Latvijā uzlabotos un jāiesniedz iedvesmojošs stāsts – kas pašvaldībā ir īpašs, ko jau dara vides stāvokļa uzlabošanai.

Piedaloties konkursā un organizējot pasākumus, SIA ,,ALAAS’’ pievērsīs uzmanību atkritumu šķirošanai. Atkritumi mūsdienās ir daļa no mūsu sadzīves. Tie rodas ik uz soļa. Daudzi nemaz neaizdomājas, kur pēc izdzertās kolas paliek pudele un, kas varētu ar to notikt, ja tā tiktu izmesta pareizajā konteinerā. Lai padziļinātu tieši jaunās paaudzes izpratni un sniegtu ikdienā pielietojamas prasmes atkritumu šķirošanā, tiks organizēti 2 interesanti pasākumi – vides erudīcijas konkurss ,,100 jautājumi par atkritumiem’’ un izglītojošs skrējiens jauniešiem ,,Atkritumiem pa pēdām!’’. Organizējot pārējos konkursa uzdevumus, SIA ,,ALAAS’’ sadarbosies arī ar citām pašvaldības iestādēm. Kopā darbojoties mēs noteikti varam panākt, lai Latvija kļūtu par tīrāko un sakoptāko vietu pasaules kartē.

Vides interešu izglītības pasākums

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde sadarbībā ar SIA " ALAAS" un Rēzeknes valsts poļu ģimnāziju organizē Vides interešu izglītības pasākumu "Burto dabā, vidē, visumā" 2015.gada 12.martā. Pasākuma programmu skatīt šeit

Izglītojošs pasākums ,,Rēzna šķiro’’!

18. februārī SIA ,,ALAAS’’ darbinieki devās uz Rēznas pamatskolu, lai interaktīvā veidā informētu par atkritumu šķirošanu, šķirošanas nozīmi un ieguvumiem.

Visi noklausījās prezentāciju, kuras laikā uzzināja, kas ir atkritumi, kāpēc un kā tie jāšķiro. Uzzināja kādi ir ieguvumi, ja cilvēki atkritumus šķiro, nevis visus met pie sadzīves atkritumiem. Skolēniem tika piedāvāts noskatīties 2 vides filmas ,,Papīra ceļš’’ un ,,Šķirosim plastmasas pudeles!’’. Tad sekoja konkurss , kura laikā skolēni varēja pareizi atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem un nopelnīt balvas.

Pasākuma noslēgumā skolēni praktiski mācījās pareizi sašķirot atkritumus. Izrādījās, ka tas nav tik vienkārši, jo bija jāatceras, ko drīkst likt konteinerā, kas domātas papīram, ko drīkst likt konteinerā, kas domāts plastmasai. Kad atkritumi tika sašķiroti lielos maisos, tad visi devās pie uzstādītajiem dalīto atkritumu vākšanas konteineriem un salika sašķirotos atkritumus konteineros.

Ceram, ka iegūtās un nostiprinātās zināšanas noderēs, lai droši varētu teikt ,,Rēznā šķiro!’’

Fotogrāfijas skatīt šeit

Top darbi konkursam!

Jau ziņojām, ka SIA ,,ALAAS’’ ir izsludinājis vizuālās mākslas konkursu ,,Atkritumu šķirošana – atbildīga un pareiza rīcība”. Konkursa norises laiks – 2015. gada februāris – marts. 

Zinām, ka jau top darbi šim konkursam. Par to mūs informēja ARPC vides interešu izglītības programmas ,,4 H’’ skolotāja Dzintra Gribuste.

Viņa pastāstīja, ka kopā ar audzēkņiem studē bukletu ,,Uzzini, izvēlies, piedalies!’’, ko ir izdevusi SIA ,,Zaļā josta’’, lai iegūtu informāciju par atkritumu ietekmi uz apkārtējo vidi, uzzinātu visu par pareizu atkritumu šķirošanu. Pēc tam bērni savas pārdomas un iegūtās zināšanas atspoguļo uz papīra.

Aicinām visus interesentus un potenciālos konkursa dalībniekus iepazīties ar šo svarīgo tēmu – ,,Atkritumu šķirošana’’ SIA ,,Zaļā josta mājas lapā www.zalajosta.lv. Mājaslapā publicētos vides izglītības materiālus ikviens interesents ir tiesīgs bez maksas izmantot un lejupielādēt personīgai lietošanai un vides izglītības pasākumu organizēšanai mācību iestādēs.

Fotogrāfijās varam redzēt, kā top darbi konkursam! Fotogrāfijas skatīt šeit

SIA ,,ALAAS’’ izsludina vizuālās mākslas konkursu skolēniem

     Lai padziļinātu jaunās paaudzes izpratni par vidi, par pareizu atkritumu šķirošanu un dabas resursu saglabāšanu, uzņēmums SIA ,,ALAAS” 2015. gadā nolēmis rīkot dažādas aktivitātes, tostarp konkursus un akcijas skolēniem. Kā pirmais no tiem šobrīd tiek izsludināts vizuālās mākslas konkurss ,,Atkritumu šķirošana – atbildīga un pareiza rīcība”.

    Konkursā var piedalīties SIA ,,ALAAS’’ darbības reģiona — Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes, Ciblas, Kārsavas un Viļānu novada –  izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu audzēkņi. Konkursa norises laiks – 2015. gada februāris – marts. Darbu izpildīšanas tehnika un izmēri netiek ierobežoti.  Ar konkursa nolikumu varat iepazīties pielikumā. skatīt

Esi aktīvs – piedalies!

2015.gada 10.janvāris - darba diena

Racionālākai darba laika organizācijai, kā arī ievērojot Ministru Kabineta rīkojumā Nr.245 ietverto ieteikumu,

SIA " ALAAS" ir pārcēlusi darba dienu no piektdienas 2.janvāra uz sestdienu 10.janvāri

SIA " ALAAS biroja Zilupes ielā 50, Rēzeknē 2014.gada 10.janvārī darba laiks: 8.00- 14.30

 

SIA “ ALAAS” Atkritumu šķirošanas un pirmapstrādes komplekss nodots ekspluatācijā

2014.gada novembrī SIA “ ALAAS” nodeva ekspluatācijā atkritumu šķirošanas un priekšapstrādes kompleksu, kas atrodas atkritumu apglabāšanas poligona „Križevņiki” teritorijā. Būvdarbi tika uzsākti 2013.gada janvārī un pabeigti 2014.gada septembrī. Būvdarbus veica SIA „SCO CENTRS” līguma „Projektēšana, būvdarbi un tehnoloģisko iekārtu piegādes projekta „Austrumlatgales reģionālā atkritumu apglabāšanas poligona „Križevņiki” infrastruktūras attīstība II kārta” ietvaros” ietvaros, par līgumsummu EUR 2 997 166. Šī līguma ietvaros tika veikta visu infrastruktūras elementu projektēšana, izbūve, iekārtu piegāde, t.sk:

 • atkritumu šķirošanas līnijas un priekšapstrādes iekārtu izveide (tehnoloģisko iekārtu iegāde atkritumu sagatavošanas noglabāšanai – atkritumu šķirošanas un pirmapstrādes kompleksa izbūve ar jaudu līdz 20 tūkstošiem tonnu gadā, komplekss nodrošinās tādas funkcijas, kā atkritumu smalcināšana un sijāšana, metāla atdalīšana, manuālā šķirošana. Komplekss ir apgādāts ar konteineru transportēšanas iekārtu un lielizmēra konteineriem. Atšķiroto bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšana tiks veikta, izmantojot esošo infrastruktūru – kompostēšanas laukumā);
 • reversās osmozes infiltrāta savākšanas un attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšana (infiltrāta attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšana – reversās osmozes attīrīšanas iekārtas ar jaudu 5 m3/h uzstādīšana);
 • poligona gāzes savākšanas un utilizācijas sistēmas izveide (poligona gāzes savākšanas un utilizācijas sistēmas izbūve, kas ietver horizontālās gāzes ekstrakcijas sistēmas, nepieciešamo sūkņu, regulēšanas staciju izbūvi un utilizācijas iekārtas – lāpas iegādi).

             Būvdarbu uzraudzību veica SIA „ Geo Consultants” līguma „Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība projekta „Austrumlatgales reģionālā atkritumu apglabāšanas poligona „Križevņiki” infrastruktūras attīstība II kārta” ietvaros” ietvaros, par līgumsummu EUR 83 138.

Atkritumu šķirošanas un priekšapstrādes komplekss tika izbūvēts projekta „Austrumlatgales reģionālā atkritumu apglabāšanas poligona „Križevņiki” infrastruktūras attīstība II kārta” ietvaros, kas ir vērsts uz ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanu, ietver atkritumu apsaimniekošanas radītās ietekmes uz vidi samazināšanu un dabas resursu racionālu izmantošanu.

           Projekta rezultātā paredzēts sasniegt sekojošus vides kvalitātes uzlabojumus: 

 • Projekta rezultātā izveidotais atkritumu šķirošanas un pirmapstrādes komplekss sākot no 2015. gada, ik gadu nodrošinās, ka:

-          no kopējā projekta teritorijā savāktā mājsaimniecības un tiem pielīdzināmo atkritumu apjoma tiek atdalītas un nodotas pārstrādei vidēji 4600 tonnas (~20%), izlietotā iepakojuma un citu pārstrādei derīgu atkritumu;

-          no kopējā projekta teritorijā savāktā mājsaimniecības un tiem pielīdzināmo atkritumu apjoma tiek atdalītas un novirzītas kompostēšanai vidēji 6000 tonnas (~25%) bioloģiski noārdāmo atkritumu (turpmāk BNA);

-          no kopējā projekta teritorijā savākta celtniecības un remonta darbu atkritumu apjoma tiek atdalītas un sagatavotas atkārtotai izmantošanai vidēji 350 tonnas (~80%) celtniecības un remonta darbu atkritumu.

 • Projekta rezultātā veiktā infiltrāta savākšanas un attīrīšanas sistēmas jaudas palielināšana nodrošina infiltrāta attīrīšanu līdz 25 tūkstošiem m3/gadā, jeb 5 m3/h, kas ir atbilstoša 100% visa savāktā infiltrāta attīrīšanai.
 • Projekta rezultātā izbūvētā gāzes savākšanas un utilizācijas sistēma nodrošina poligona gāzu utilizāciju no 895 tūkstošiem m3 2015. gadā, līdz 1780 tūkstošiem m3 2043. gadā.

  ________________________________________________________________________

  projektu „Austrumlatgales reģionālā atkritumu apglabāšanas poligona „Križevņiki” infrastruktūras attīstība II kārta” līdzfinansē Eiropas Savienība.

  Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA „ALAAS”

  Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

   Ieguldījums Tavā nākotnē!

                                                                                                    

Maksa par atkritumiem

Kā maksāsim par atkritumiem pēc grozījumiem Dzīvojamo māju pārvaldīšanās likumā

2014.gada 15.janvārī stājās spēkā grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā.

Likuma grozījumu galvenais mērķis ir piedāvāt iespēju dzīvokļu īpašniekiem izvēlēties pakalpojumu apmaksāšanas veidus, un tie ir: pa tiešo pakalpojumu sniedzējiem vai ar mājas pārvaldnieka starpniecību.

Saskaņā ar likumu dzīvokļu īpašnieki pieņemot lēmumu, lai veikt tiešos maksājumus ar pakalpojuma sniedzēju, nosaka kritērijus un metodiku, ievērojot Ministru kabineta noteikumus par kārtību, kādā tiek noteikta, aprēķināta un uzskaitīta katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamā daļa par attiecīgu dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu.

Bet diemžēl likumā minētie Ministru kabineta noteikumi vēl nav pieņemti un līdz ar to nav noteikta metodika, kāda būtu pielietojama.

Dažas mājas dzīvokļu īpašnieki, pārvaldnieka mudināti, jau ir pieņēmuši lēmumu par sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojuma līguma slēgšanu, paredzot, ka apmaksa tiek veikta pa tiešo pakalpojuma sniedzējam, tātad SIA „ALAAS”.

 Bet vēlamies uzsvērt, ka Dzīvojamo māju likums nosaka, ka pārvaldnieka pienākums ir sniegt dzīvojamās mājas īpašniekam aktuālu, nepārprotamu un pilnīgu informāciju par dzīvojamās mājas īpašniekam saistošiem normatīvajiem aktiem un no tiem izrietošajām saistībām.

 Ja kāds māju pārvaldnieks mudina iedzīvotājus pieņemt lēmumu par tiešajiem maksājumiem SIA „ALAAS” (kā sadzīves atkritumu apsaimniekotājam), tad šobrīd tā ir MALDINĀŠANA, jo kamēr nav pieņemti Ministru kabineta noteikumi par metodiku, kāda ir nosakāma, lai veikt tiešos maksājumus par sadzīves atkritumu izvešanu no daudzdzīvokļu mājām, tad līdz šim brīdim pastāv vecā kārtība – norēķini jāveic ar pārvaldnieka starpniecību.

 Apgalvojums, ka SIA „ALAAS” izvairās no tiešo norēķinu veikšanas ar daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem, nav patiess, jo jāapskata visi aspekti, kādi būs, ja dzīvokļu īpašnieki izvēlēsies veikt tiešos norēķinus ar SIA „ALAAS”:

1.)      Lēmumi, kuri ir iesniegti SIA „ALAAS” paredz noteikt katra maksājamo daļu pēc faktiski dzīvojošām personām, bet šāds maksājamās daļas noteikšanas kritērijs MK noteikumos visdrīzāk nebūs, jo spēkā esošie MK noteikumi Nr. 1013 un Nr. 999, kas nosaka kārtību norēķiniem par pakalpojumiem, kā vienīgais maksājamās daļas kritērijs par sadzīves atkritumu izvešanas ir dzīvoklis (atbilstoši atsevišķu īpašumu skaitam). Tas nozīmē, ka dzīvokļu īpašnieki, kas vēlēsies nākotnē veikt tiešos maksājumus, varēs izvēlēties tikai MK noteikumos noteikto kritēriju, pat ja tas liksies ne tik godīgs. Ja iedzīvotāji izvēlēsies veikt maksājumus ar pārvaldnieka starpniecību, tad normatīvie akti ļauj izvēlēties citus kritērijus maksājamās daļas noteikšanai par atkritumu izvešanu. (Piemēram: atbilstoši deklarēto cilvēku skaitam vai faktiski dzīvojošajiem).

2.)      Ja tiek izrakstīts rēķins katram dzīvoklim, tad tas ir papildus izmaksas dzīvokļa īpašniekam par ko pieaug maksa, jo, piemēram, tikai pastmarka maksā 50 centi. Tad jāņem vērā, ka atsevišķa rēķina apmaksa ir papildus bankas (pasta) komisijas maksa par pakalpojumu, un tā arī nav niecīga maksa. Pat maksājot internetbankā neliela komisijas par gadu veido ievērojamu summu, bet lielākie zaudētāji ir gados vecāki cilvēki, jo viņi visbiežāk internetu nelieto.

3.)      Tad, ja sarēķina tiešo maksājumus modeli naudas izteiksmē, tad rezultāts var sanākt, ka kopējais atkritumu izvešanas maksājumus mēnesī dubultojas komisijas maksām vien.

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma nosaka, ka dzīvojamās mājas kopīpašnieki vai dzīvokļu īpašumu mājā — dzīvokļu īpašnieki, pamatojoties uz likumā noteiktajā kārtībā pieņemtu īpašnieku lēmumu, pilnvaro vienu personu, kas var būt arī pārvaldnieks, pakalpojuma līguma noslēgšanai. Pilnvarotā persona slēdz pakalpojuma līgumu visu dzīvojamās mājas īpašnieku vārdā.

Jebkurā gadījumā, vai atkritumu izvešanas pakalpojuma apmaksa tiek veikta ar pārvaldnieka starpniecību vai pa tiešo, likums neparedz slēgt atsevišķus līgumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar katru dzīvokļa īpašnieku atsevišķi, jāņem vērā, ka pakalpojums tiek nodrošināts dzīvojamai mājai kopumā, nevis katram dzīvoklim atsevišķi.

Lai uzsākt tiešos maksājumus Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma pārejas noteikumu 17.punkts nosaka, ka dzīvojamās mājas īpašniekam, kurš 2014.gada 1.maijā par pakalpojumu norēķinās ar pārvaldnieka starpniecību, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā jāizlemj jautājums par veidu, kādā tiks veikti turpmākie maksājumi ar pakalpojuma sniedzēju. Pieņemot lēmumu, dzīvojamās mājas īpašnieki izvērtē attiecīgā pakalpojuma sniedzēja sagatavoto informāciju par rēķinu apkalpošanas izmaksām. Lēmumā norāda datumu, ar kuru tiks mainīta maksājumu kārtība, ņemot vērā šo pārejas noteikumu 20. un 21.punktā noteikto, kā arī kritērijus un metodiku, pēc kādiem tiek aprēķināta un uzskaitīta katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamā daļa par mājas uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu. Par pieņemto lēmumu dzīvojamās mājas īpašnieks rakstveidā paziņo pārvaldniekam un pakalpojuma sniedzējam divu nedēļu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

Pārejas noteikumu 20.punkts nosaka, pēc tam, kad ir salīdzināta informācija un panākta vienošanās par dzīvojamās mājas īpašnieku kopējo parādu, pārvaldnieks un pakalpojuma sniedzējs var vienoties par to, kurš veiks maksājumu kontroli attiecībā uz parādsaistībām, kas dzīvojamās mājas īpašniekiem izveidojušās līdz tiešo maksājumu uzsākšanai. Ja vienošanās netiek panākta, maksājumu kontroli attiecībā uz parādsaistībām, kas dzīvojamās mājas īpašniekiem izveidojušās līdz tiešo maksājumu uzsākšanai, veic pārvaldnieks.

Pārejas noteikumu 21.punkts nosaka, ka58

pakalpojuma sniedzējs no pārvaldnieka saņemto informāciju par dzīvojamās mājas īpašnieku kopējo parādu salīdzina ar tā uzskaitē esošajiem datiem un nosūta pārvaldniekam informāciju par salīdzināšanas rezultātiem.

Likuma pārejas noteikumu 23.punkts nosaka, ka tiešie maksājumi par pakalpojumiem uzsākami ne agrāk kā 2015.gada 1.oktobrī, izņemot gadījumus, kad dzīvojamās mājas īpašnieks un pakalpojuma sniedzējs jau līdz 2015.gada 30.septembrim vienojušies par tiešajiem maksājumiem pakalpojuma līgumā.

Ņemot vērā likumā noteikto, aicinām dzīvokļu īpašniekus pirms pieņemt lēmumus par tiešiem norēķiniem ar SIA „ALAAS” par sadzīves atkritumu izvešanu, sagaidīt MK noteikumus, kuros būs noteikti kritēriji katra dzīvokļa maksājamās daļas noteikšanai, precizēt informāciju par rēķinu apkalpošanas izmaksām.

Uzņēmuma nosaukuma maiņa

 PAZIŅOJUMS PAR UZŅĒMUMA NOSAUKUMA MAIŅU

 Vēlamies Jūs informēt, ka no 2014.gada 8.aprīļa sabiedrība ar ierobežotu atbildību „AUSTRUMLATGALES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS SABIEDRĪBA” ir mainījusi juridisko nosaukumu un tās jaunais nosaukums ir SIA „ALAAS”.

Pārējie uzņēmuma rekvizīti paliek bez izmaiņām. Saistībā ar nosaukuma maiņu mūsu sadarbībā ar esošajiem klientiem pārmaiņas nav gaidāmas – esošie līgumi, kontaktpersonas un pakalpojuma sniegšana paliek nemainīgi.

Projekts

 

 Projekts „Austrumlatgales reģionālā atkritumu apglabāšanas poligona „Križevņiki” infrastruktūras attīstība II kārta”

     27.09.2011 starp SIA „ Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība” (turpmāk tekstā- SIA„ALAAS”) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) tika noslēgts Civiltiesisks līgums par projekta „Austrumlatgales reģionālā atkritumu apglabāšanas poligona „Križevņiki” infrastruktūras attīstība II kārta” īstenošanu Nr. 3DP/3.5.1.2.2/11/IPIA/VARAM/001. Projekta kopējās izmaksas LVL 2 948 057,43 ietverot PVN. Kohēzijas fonda līdzfinansējums 84,84% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 1 950 000 LVL, pārējais ir SIA „ALAAS” līdzfinansējums. Projekts ietver īstenot sekojošas aktivitātes:

-   atkritumu šķirošanas līnijas un priekšapstrādes iekārtu izveide (tehnoloģisko iekārtu iegāde atkritumu sagatavošanas noglabāšanai - atkritumu šķirošanas un pirmapstrādes kompleksa izbūve ar jaudu līdz 25 tūkstošiem tonnu gadā, komplekss nodrošinās tādas funkcijas, kā atkritumu smalcināšana un sijāšana, metāla atdalīšana, manuālā šķirošana. Komplekss tiks apgādāts ar konteineru transportēšanas iekārtu un lielizmēra konteineriem. Atšķiroto bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanu veiksim izmantojot esošo infrastruktūru - kompostēšanas laukumā);

-   reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšana (esošās iekārtas jauda ir līdz 1,5 m3/h ,infiltrāta attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšana – reversās osmozes attīrīšanas iekārtas ar jaudu līdz 5 m3/h uzstādīšana;

-   poligona gāzes savākšanas un utilizācijas sistēmas izveide (poligona gāzes savākšanas un utilizācijas sistēmas izbūve, kas ietver horizontālās gāzes ekstrakcijas sistēmas, nepieciešamo sūkņu, regulēšanas staciju izbūvi un utilizācijas iekārtas – lāpas iegādi).

Augstāk minētā projekta realizēšanai ir noslēgti sekojoši līgumi:

 • līgums „Projektēšana, būvdarbi un tehnoloģisko iekārtu piegādes projekta „Austrumlatgales reģionālā atkritumu apglabāšanas poligona „Križevņiki” infrastruktūras attīstība II kārta” ietvaros” ar SIA „SCO CENTRS” (turpmāk tekstā- Uzņēmējs);
 • līgums „Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība projekta „Austrumlatgales reģionālā atkritumu apglabāšanas poligona „Križevņiki” infrastruktūras attīstība II kārta” ietvaros” ar SIA „ Geo Consultants” (turpmāk tekstā- Būvuzraugs).

Pašlaik notiek līgumu izpilde. Uz doto brīdi Uzņēmējs ir jau izbūvējis atkritumu šķirošanas un pirmapstrādes kompleksu, daļēji ir uzstādījis iekārtas. Būvniecības darbus Uzņēmējs plāno pabeigt 2014.gadā.

            Projekts „Austrumlatgales reģionālā atkritumu apglabāšanas poligona „Križevņiki” infrastruktūras attīstība II kārta” ir vērsts uz ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanu, kas ietver atkritumu apsaimniekošanas radītās ietekmes uz vidi samazināšanu un dabas resursu racionālu izmantošanu.

Projekta rezultātā paredzēts sasniegt sekojošus vides kvalitātes uzlabojumus: 

 • Projekta rezultātā izveidotais atkritumu šķirošanas un pirmapstrādes komplekss sākot no 2015. gada, ik gadu nodrošina, ka:

-          no kopējā projekta teritorijā savāktā mājsaimniecības un tiem pielīdzināmo atkritumu apjoma tiek atdalītas un nodotas pārstrādei vidēji 4600 tonnas (~20%), izlietotā iepakojuma un citu pārstrādei derīgu atkritumu;

-          no kopējā projekta teritorijā savāktā mājsaimniecības un tiem pielīdzināmo atkritumu apjoma tiek atdalītas un novirzītas kompostēšanai vidēji 6000 tonnas (~25%) bioloģiski noārdāmo atkritumu (turpmāk BNA);

-          no kopējā projekta teritorijā savākta celtniecības un remonta darbu atkritumu apjoma tiek atdalītas un sagatavotas atkārtotai izmantošanai vidēji 350 tonnas (~80%) celtniecības un remonta darbu atkritumu.

 • Projekta rezultātā veiktā infiltrāta savākšanas un attīrīšanas sistēmas jaudas palielināšana nodrošina infiltrāta attīrīšanu līdz 25 tūkstošiem m3/gadā, jeb 5 m3/h, kas ir atbilstoša 100% visa savāktā infiltrāta attīrīšanai.
 • Projekta rezultātā izbūvētā gāzes savākšanas un utilizācijas sistēma nodrošina poligona gāzu utilizāciju no 895 tūkstošiem m3 2014. gadā, līdz 1780 tūkstošiem m3 2043. gadā.

           

__________________________________________________________________

projektu Austrumlatgales reģionālā atkritumu apglabāšanas poligona „Križevņiki” infrastruktūras attīstība II kārta” līdzfinansē Eiropas Savienība.

FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība”

PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA lr viDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

 

Ieguldījums Tavā nākotnē!