Noslēdzies SIA ,,ALAAS’’ konkurss PII ,, Atkritumu Konteinerītis’’.  Konkursa dalībnieku uzdevums bija izveidot praktisku atkritumu konteinerīti , par pamata materiālu izmantojot dažādu izlietotu iepakojumu un tā elementus. Konkursa darbus veidoja pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņi kopā ar saviem pedagogiem vai vecākiem.

Konkursam iesniegtos darbus vērtēja SIA ,,ALAAS’’ žūrija – valdes loceklis Aigars Metlāns, izpilddirektors Jurijs Petkevičs un sabiedrisko attiecību speciāliste vides komunikācijas jomā Edīte Čepule. Vērtēšanas kritēriji, ko žūrija ņēma vērā, bija konkursa darba atbilstība  konkursa noteikumiem,  darba izpildījuma kvalitāte, praktiskais pielietojums un konkursa darba oriģinalitāte.

Konkursam tika iesniegti 19 darbi. Izvērtējot visus darbus, pirmā vieta tika piešķirta  konteinerītim ,,ROBO’’ (Rēzeknes pilsētas PII ,,Rotaļa’’, darba veidotāji grupas ,,Mazā karaļvalsts’’ audzēkņi ar skolotāju Viju Viļumu).

Otro vietu ieguva ,,GRĀPĪTIS TONTONS’’( Maltas PII ,,Dzīpariņš’’, grupa ,,Kāpēcīši’’, skolotāja Ērika Žagare). Trešā vietā ir piešķirta diviem darbiem –

” KROKUS KROKIM VĒDERS LIELS, APĒST NĒTĪRUMU TĪRAIS NIEKS!” ( Rēzeknes pilsētas PII ,,Bitīte’’, grupas ,,Margrietiņa’’ bērni ar skolotāju Allu Platonovu) un ,, GOTIŅA RAIBULĪTE’’(Rēzeknes pilsētas PII ,,Auseklītis’’, grupa ,,Zīļuks’’,skolotāja Santa Jermakova).

 

1 – 3.vietas ieguvēji balvā saņems  SIA ,,ALAAS’’ jauno vides galda spēli ,,Vides cirks’’, kuru izspēlējot varēs uzzināt daudz ko jaunu.

Šogad kopīgo apbalvošanas pasākumu neorganizēsim ,bet dāvanas uzvarētājiem pasniegsim individuāli.

Paldies visiem par dalību konkursā! Lai vides iepazīšana un  saudzēšana, atkritumu šķirošana ir mūsu visu ikdienas paradums.