2.aprīlī SIA ,,ALAAS’’, sadarbībā ar AS ,,AJ Power Recycling’’

organizēja vides erudītu Rēzeknes sākumskolas 6.klašu skolēniem ,,Zaļā puzle!’’. Erudīta laikā deviņas skolēnu komandas atbildēja uz dažādiem jautājumiem par pareizu atkritumu šķirošanu, iepakojumu, vidi.

Erudīta sākumā katra komanda prezentēja mājas darbu par tēmu

,, Iepakojuma stāsts!’’, kur parādīja, ko domā un saprot ar pareizu iepakojuma un atkritumu šķirošanu. Skolēnu prezentācijas bija radošas, izzinošas, atraktīvas un pamācošas.

4.vietu ieguva komanda ,,Šķirojam kopā!’’, 3. vietu erudītā ieguva komanda ,,Zaļās lapas!’’, 2. vietu komanda ,,Zaļā tauta!’’, bet 1. vietu izcīnīja komanda ,,Dabas bērni!’’.

,,Liekot puzli’’, skolēni pārbaudīja savas zināšanas un uzzināja jaunu informāciju!

Pastāv daudz dažādi veidi, kā mēs katrs varam padarīt pasauli par daudz tīrāku, sakoptāku un veselīgāku vietu. Darīsim to paši, mācīsim to darīt mūsu bērnus. Liksim katrs savu ,,zaļo puzli’’ ik dienu !