19.jūlijā SIA ,,ALAS’’ darbiniece Edīte ciemojās JC ,,Buras’’, lai uzdāvinātu un izspēlētu ALAAS vides spēles, ko jaunieši bija nopelnījuši, piedaloties akcijā ,,Skrien zaļi Rēzeknes novadā – 2023!’’. Spēles ,,ATKRITUMU SADALĪŠANĀS LAIKS’’ uzdevums ir apskatīt dabā izmestos atkritumus un salikt laikus, cik ilgi šie atkritumu dabā sadalās. Izspēlējot šo vides spēli, rodas daudz pārdomu un secinājumu.

Tāpat vides izglītošanā labi var izmantot vides galda spēli ,,100 JAUTĀJUMI PAR ATKRITUMIEM’’.  Vides spēles galvenais uzdevums – padziļināt izpratni par pareizu atkritumu šķirošanu un rosināt uz aktīvu līdzdalību vides saglabāšanas procesos.

Ir svarīgi iegūt zināšanas vides izglītībā, lai pēc tam tās pielietotu savā ikdienā, mācītu tās pielietot līdzcilvēkiem.