10.februārī Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā SIA ,,ALAAS’’ darbinieki noorganizēja  vides erudītu ,,Vai vari atbildēt?’’. Erudītā piedalījās 7. – 9.klašu 6 komandas. Erudīta dalībniekiem  vajadzēja atbildēt uz 33 jautājumiem par vidi, atkritumu šķirošanu, pārtikas atkritumiem, resursu saudzēšanu, atkritumu vēsturi un atkritumu sadalīšanās laiku. Uzvarēja komanda  ,,Susuriņi’’, viņi pareizi atbildēja uz 23 jautājumiem.

Skolēni šādā veidā var pārbaudīt savas zināšanas, kā arī iegūt jaunas. Vides izglītība noteikti ir mūžizglītības  sastāvdaļa, tās loma ir svarīga mums katram, jo vides problēmas, diemžēl, kļūst aizvien aktuālākas. Ir jāsaprot, ka tikai mēs varam samazināt pašu radīto atkritumu apjomu. Atbalstīsim videi un mums pašiem draudzīgu rīcību!
Būsim atbildīgi un zinoši!