17.martā Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā SIA ,,ALAAS’’ darbinieki noorganizēja  vides erudītu ,,Vai vari atbildēt?’’. Erudītā piedalījās 7 audzēkņu komandas. Erudīta dalībniekiem  vajadzēja atbildēt uz 30 jautājumiem par vidi, atkritumu šķirošanu, pārtikas atkritumiem, resursu saudzēšanu, atkritumu vēsturi un atkritumu sadalīšanās laiku. Uzvarēja apģērbu dizaina 1. – 2. kursa komanda  ,,Zeķbiksītes’’, pareizi atbildēja uz 24 jautājumiem.

Jaunieši  šādā veidā var pārbaudīt savas zināšanas par vidi,  kā arī iegūt jaunas. Vides izglītības loma ir svarīga mums katram, jo vides problēmas, diemžēl, kļūst aizvien aktuālākas. Ir jāsaprot, ka tikai mēs varam samazināt pašu radīto atkritumu apjomu. Atbalstīsim videi un mums pašiem draudzīgu rīcību!
Būsim atbildīgi un zinoši!