20.februārī piekto gadu pēc kārtas tika noorganizēts erudīts Rēzeknes pilsētas 4.klašu skolēniem vides izglītībā ,,Pareiza atkritumu šķirošana.’’. Konkursa galvenais uzdevums ir pilnveidot skolēnu zināšanas par pareizu atkritumu šķirošanu un vides saudzēšanu.

Ir svarīgi, lai jaunā paaudze saprastu, ka vides saudzēšana sākas ar katru no mums. Pat nedaudz uzlabojot savus ikdienas paradumus – šķirojot atkritumus, samazinot atkritumu daudzumu savā dzīvē, izglītojot līdzcilvēkus , mēs kopā varam vides labā izdarīt daudz. Un jau šodien.

Tieši tāpēc SIA ,,ALAAS’’ regulāri organizē vides pasākumus un apmācības.

Erudīta dalībnieki – Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu  4. klašu skolēnu komandas. Konkursa laikā sacentās 6 komandas, kuru uzdevums bija pareizi atbildēt uz visiem uzdotajiem jautājumiem. Katrā komandā  darbojās dalībnieki no dažādām izglītības iestādēm.

Konkursa laikā komandas pildīja dažāda veida uzdevumus – par pareizu atkritumu šķirošanu,  par to, cik ilgi dabā sadalās dažādi atkritumi un iepakojums, par vides saudzēšanu un  pārstrādei derīgiem atkritumiem.

1.vietu ieguva komanda ,,Mazie ekoloģisti’’, 2.vietu komanda

,, Piektie aizsargi!’’, 3.vietu komandas ,,Āboli’’ un ,,Zaļā komanda’’.

Visi konkursa dalībnieki ieguva piemiņas balvas no SIA ,,ALAAS’’, cienājās ar pīrāgiem un tēju.

Paldies pedagogiem par ieguldīto darbu bērnu sagatavošanā erudītam, bērniem par parādītajām zināšanām un vēlmi ikdienā rīkoties pareizi un atbildīgi!