9.martā sesto reizi SIA ,,ALAAS’’ organizēja  erudītu Rēzeknes pilsētas 4.klašu skolēniem vides izglītībā ,,Pareiza atkritumu šķirošana. Vides un resursu saudzēšana’’. Konkurss šogad notika Rēzeknes sākumskolā. Konkursa laikā sacentās 6 komandas, kuru uzdevums bija pareizi atbildēt uz visiem uzdotajiem jautājumiem. Katrā komandā  darbojās seši dalībnieki no dažādām izglītības iestādēm.

Konkursa laikā komandas pildīja uzdevumus par pareizu atkritumu šķirošanu,  par to, cik ilgi dabā sadalās dažādi atkritumi, par vides saudzēšanu un  pārstrādei derīgiem atkritumiem.

1.vietu ieguva komanda ,,DABAS DRAUGI’’, kuri erudītā ieguva 44 punktus no 49 iespējamajiem. Arī pārējās komandas uzrādīja labus rezultātus. Visi konkursa dalībnieki ieguva ,, zaļas’’ piemiņas balvas no SIA ,,ALAAS’’.

Ir svarīgi, lai skolēni saprastu, ka vides saudzēšana sākas ar katru no mums. Pat nedaudz uzlabojot savus ikdienas paradumus – šķirojot atkritumus, samazinot atkritumu daudzumu savā dzīvē, izglītojot draugus, līdzcilvēkus , mēs kopā varam vides labā izdarīt daudz.

Paldies pedagogiem par ieguldīto darbu bērnu sagatavošanā erudītam, bērniem par parādītajām zināšanām un vēlmi ikdienā rīkoties pareizi un atbildīgi!