SIA ,,ALAAS’’  organizētajās vides izglītības aktivitātēs tiek iegūtas zināšanas un izpratne par vidi, pareizu atkritumu apsaimniekošanu, atkritumu šķirošanu, kā arī attīstīta atbildīga attieksme pret dabu un resursiem.

  1. GADĀ IR NOORGANIZĒTAS 19 AKTIVITĀTES, TAJĀS KOPĀ IESAISTĪJUŠIES 1260 CILVĒKI.

Gadu sākām ar jaunu konkursu – “EKO IEDVESMOTĀJS’’ , kura mērķis bija iepazīt un popularizēt cilvēkus, kas iedvesmo līdzcilvēkus zaļām rīcībām un dzīvesveidam ALAAS darbības reģionā. Dalībai konkursā tika pieteikti 5 konkursanti – mazpulcēnu vadītāja DZINTRA GRIBUSTE, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas skolotāja ANITA VAIVODE, centra ,,Dadzis’’ (Viļāni) vadītāja IRINA KLIMANOVA, pensionārs JURIJS VJALKINS un ģimenes uzņēmums SIA ,,PUORDARE’’(INGŪNA SEMULE UN JĀNIS JURČENKO).Eksperti nolēma, ka nominācija ir jāpiešķir visiem konkursantiem, jo tik tiešām katrs no viņiem ir ,,EKO IEDVESMOTĀJS’’ savā vietā.

Martā SIA ,,ALAAS’’ darbinieki piedalījās pasākumā “Jauniešu forums” kopā ar Lauri Zalānu. Pasākuma otrajā daļā 9 jauniešu komandas piedalījās SIA ,,ALAAS’’ sagatavotajā erudītā ,,VAI VARI ATBILDĒT?’’. Komandām vajadzēja atbildēt uz 33 jautājumiem par vides saudzēšanu, atkritumu pareizu šķirošanu, atkritumu sadalīšanās laiku, atkritumu vēsturi un resursu saudzēšanu. Uzvarētāji – Rēzeknes 6.pamatskolas komanda pareizi atbildēja uz 25 jautājumiem. Tas liecina, ka jauniešiem vides tēma ir tuva.

Šajā gadā ALAAS aicināja sava darbības reģiona iedzīvotājus piedalīties vienas nedēļas izaicinājumā – pamainīt savus paradumus, lai samazinātu PLASTMASAS atkritumu apjomu savā ikdienā ,,VAIRO SMAIDUS, NEVIS ATKRITUMUS”. Aicinājumam pieteicās un smaidus vairoja PII ,,BITĪTE’’ 175 AUDZĒKŅI KOPĀ AR SAVIEM SKOLOTĀJIEM, RĒZEKNES 2. VIDUSSKOLAS 6 JAUNIEŠI, RĒZEKNES IEDZĪVOTĀJA IVETA UN RĒZEKNES VALSTPILSĒTAS DOMES PILSĒTVIDES UN ATTĪSTĪBAS PĀRVALDES 6 AKTĪVISTI. Viņi izvēlējās vienu nedēļu martā, kuras laikā centās neradīt plastmasas atkritumus. Pēc izaicinājuma nedēļas dalībnieki iesniedza rakstisku pārstāstu par to, kā veicās, kādas atziņas šīs nedēļas laikā ir iegūtas, kā arī praktisku rekomendāciju līdzcilvēkiem plastmasas atkritumu apjoma samazināšanai.

Trešo  reizi kopā ar Rēzeknes novadu tika noorganizēta akcija ,,SKRIEN ZAĻI RĒZEKNES NOVADĀ’’ – akcijas dalībnieki izmēģināja plogingu – videi draudzīgu skriešanas veidu ar atkritumu savākšanu skriešanas laikā. Akcija kopumā pulcēja 60 dalībniekus – bērnus, jauniešus, pieaugušos no sešiem pagastiem (Kaunatas pagasta, Dricānu pagasta, Čornajas pagasta, Mākoņkalna pagasta, Maltas pagasta un Viļānu pagasta). Kopīgiem spēkiem sanāca savākt 56 atkritumu maisus, noskriet/noiet vairāk kā 68 km un attīrīt Rēzeknes novada mežus, pļavas, takas, parkus, ezeru un upju krastus, kā arī autoceļu apmales no dažāda veida atkritumiem – stikla, plastmasas pudelēm, sadzīves priekšmetiem, polietilēna maisiņiem, vecām rotaļlietām un dažādiem iepakojumiem.

8.septembrī SIA ,,ALAAS’’ piedalījās Latvijas Finiera organizētajā vides pasākumā ,,ZAĻĀ KLASE’’, kas ir Latgales reģiona skolām veltīts izglītojošs pasākums brīvā dabā Sarkaņkalnā. Savā vides kontrolpunktā SIA ,,ALAAS’’ darbinieki piedāvāja pārbaudīt un pilnveidot zināšanas pareizā atkritumu šķirošanā un izspēlēt jauno ALAAS vides spēli – ,,ATKRITUMU SADALĪŠANĀS LAIKS’’. Pasākuma laikā kontrolpunktā iegriezās, aktivitātēs piedalījās vairāk kā 400 skolēni.

Lai veicinātu izpratni par nevajadzīga iepakojuma pārveides iespējām, saskatot katrā iepakojumā tā alternatīvas izmantošanas iespējas, noorganizēts radošs konkurss 1. – 4.klasēm ,,IZVEIDO KO JAUNU!’’. Konkursā piedalījās 19 konkursanti ( klases) , kas katrs piedāvāja savu redzējumu, par ko var pārveidot izlietotu iepakojumu.

Ar vides spēlēm ,,VIDES CIRKS’’  un ,,ATKRITUMU SADALĪŠANĀS LAIKS’’ apmeklētas vairākas izglītības iestādes, lai novadītu vides nodarbības, kuru laikā skolēni varēja pārbaudīt savas zināšanas par atkritumu šķirošanu, vides saudzēšanu, dažādu atkritumu sadalīšanās laiku, ,,zaļiem’’ paradumiem.

Lai pilnveidotu un popularizētu dalīto atkritumu šķirošanu, veicinātu iespēju iedzīvotājiem pareizi atbrīvoties no šķirotajiem atkritumiem, noorganizēta akcija  divos atkritumu šķirošanas laukumos ,, DARI PAREIZI UN ZAĻI’’, kurā piedalījās 65 iedzīvotāji.

Regulāri tika veidota informācija par pareizu atkritumu šķirošanu, šķirošanas iespējām, atkritumu pareizu apsaimniekošanu,  tā tika publicēta masu saziņas līdzekļos, uzņēmuma mājas lāpā un sociālajās vietnēs.

Arī nākošajā gadā SIA ,,ALAAS’’ aktīvi turpinās izglītot, informēt par aktualitātēm atkritumu apsaimniekošanas jomā un organizēt vides pasākumus.