SIA  ’’ALAAS’’ katru gadu realizē vides izglītības aktivitātes, lai dažādām interešu grupām dotu iespēju caur radošām un izzinošām darbībām izprast cilvēka un vides mijiedarbību.

  1. gadā ir noorganizētas 15 aktivitātes, tajās kopā iesaistījušies 915 cilvēki.

Liels akcents šajā gadā tika veltīts tieši dažādu aktivitāšu piedāvāšanai ģimenēm – tika noorganizēti radoši konkursi ,,Otrreiz vēl labāk!’’, ,,Mūsu ģimenes zaļais stāsts!’’, ,,Zaļais padoms!’’, kur ģimenes tika aicinātas padomāt par vidi un saviem zaļajiem paradumiem, padalīties ar kādu no tiem, ieteikt, motivēt arī citas ģimenes aizdomāties par iespējām, kā dzīvot videi saudzīgāk.

Noorganizēts konkurss otrreizējo materiālu vākšanā ,,Sāc ar sevi!’’, kura mērķis – iesaistīt izglītības iestāžu skolēnus aktīvā atkritumu šķirošanā un dabas resursu saudzēšanā.

Jau otro reizi kopā ar Rēzeknes novadu tika noorganizēta akcija ,,Skrien zaļi Rēzeknes novadā’’ – akcijas dalībnieki izmēģināja plogingu – videi draudzīgu skriešanas veidu ar atkritumu savākšanu skriešanas laikā. Kopīgiem spēkiem sanāca savākt 80 atkritumu maisu, noskriet vai noejot vairāk kā 70 km, un attīrīt Rēzeknes novada meža takas, parkus, ezeru un upju krastus, kā arī autoceļu apmales no dažāda veida atkritumiem, sākot no polietilēna maisiņiem un dzērienu iepakojumiem, beidzot ar auto riepām.

Noorganizēta viktorīnas ,,Cik zaļš tu esi?’’. Viktorīnā piedalījās 28 dalībnieki, kuri sagatavoja atbildes uz 10 jautājumiem. Pilnīgi pareizi atbildēja 7 dalībnieki, viņi visi balvā saņēma SIA ,,ALAAS’’ vides galda spēli ,,100 jautājumi par atkritumiem’’.

 

Ar vides spēli ,,Vides cirks’’ apmeklētas vairākas izglītības iestādes, lai novadītu vides nodarbības, kuru laikā skolēni varēja pārbaudīt savas zināšanas par atkritumu šķirošanu, vides saudzēšanu, ,,zaļiem’’ paradumiem.

Noorganizēts konkurss PII ,, Pasaku varonis no izlietota iepakojuma’’. Konkursa mērķis bija veicināt bērnu izpratni par iepakojumu, tā veidiem un otrreizēju izmantošanu, pārveidojot iepakojumu radošā lietā – pasaku varonī. Konkursam tika iesniegti 14 radoši darbi, kurus veidoja pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi kopā ar saviem pedagogiem vai vecākiem.

Regulāri tika veidota informācija par pareizu atkritumu šķirošanu, šķirošanas iespējām, atkritumu pareizu apsaimniekošanu,  tā tika publicēta masu saziņas līdzekļos un sociālajās vietnēs. Latgales TV veidotajā raidījumu cikla ,,Saudzēt, saglabāt, samīļot. Daba” 2.raidījums veidots tieši  par atkritumu šķirošanas iespējām SIA ”ALAAS” darbības reģionā un vides izglītošanas aktualitātēm.

Visiem jāsaprot, ka atbildība par apkārtējo vidi gulstas uz ikkatra pleciem, un ikvienam ir iespēja ieguldīt savu laiku tās uzlabošanā – pareizi apsaimniekojot savus atkritumus, šķirojot atkritumus, uz veikalu ņemot līdzi auduma maisiņu, saudzējot dabas resursus, mācot to darīt citiem. Kad mēs palīdzam dabai, saudzējam vidi, resursus, mēs palīdzam paši sev!