Ir sācies jauns gads, SIA ,,ALAAS’’ turpina izglītot par pareizu atkritumu šķirošanu un vides saudzēšanu.

  1. janvārī vides klasē notika apmācības Rēzeknes pilsētas 4. klašu skolotājiem. ALAAS darbinieki izglītoja par atkritumu šķirošanu, šķirošanas nozīmi un ieguvumiem, pārstrādei izmantojamiem atkritumiem, atkritumu otro dzīvi, iepakojumu, baterijām un elektroprecēm. Praktiskās daļas laikā skolotāji izspēlēja izzinošas spēles bērnu izglītošanai vides izglītībā.

Apmācības skolotāji novērtēja kā labas un interesantas, uzsverot, ka ieguva jaunas zināšanas un idejas, ko varēs īstenot savās izglītības iestādēs. Skolotāji izmantos iegūtās zināšanas, gatavojot skolēnus vides  erudītam ,,Pareiza atkritumu šķirošana’’, kas notiks februārī.