26.septembrī SIA ,,ALAAS’’ vides klasē ciemojās Rēzeknes pilsētas skolu direktoru vietnieki audzināšanas darbā.

SIA ,,ALAAS’’ darbiniece E. Čepule pastāstīja par plānotajām vides aktivitātēm, kas tiek piedāvātas skolēniem un skolotājiem šajā mācību gadā. Vides izglītošanas jomā  īpaša uzmanība tiek pievērsta bērnu un jauniešu auditorijai. Sabiedrības izglītošanas ietvaros uzņēmums piedāvā bezmaksas ekskursijas  poligona „Križevniki” teritorijā, apmeklē izglītības iestādes, lai informētu par atkritumu šķirošanu, organizē apmācības vides klasē, organizē izglītojošus konkursus, pasākumus un akcijas darbības reģiona izglītības iestādēs.

Direktoru vietnieki tika iepazīstināti ar SIA ,,ALAAS’’ vides spēli ,,100 jautājumi par atkritumiem’’. Vides spēles galvenais uzdevums – padziļināt izpratni par pareizu atkritumu šķirošanu un rosināt uz aktīvu līdzdalību vides saglabāšanas procesos. Šī spēle tika uzdāvināta  katrai izglītības iestādei, lai pedagogi varētu to izmantot savā darbā, apskatot tieši vides jautājumus.

Šī mācību gada laikā ir plānots šo vides spēli uzdāvināt visām izglītības iestādēm, kas ir SIA ,,ALAAS’’ darbības reģionā.