Mūsdienās, kad ar apkārtējo vidi saistītās problēmas kļūst arvien aktuālākas, svarīgi ikdienā rīkoties atbildīgi, saudzēt vidi un dabas resursus. Tāpēc 3. februārī SIA ,,ALAAS’’ darbinieki devās uz Lūznavas muižu, lai tās darbiniekus iemācītu pareizi šķirot atkritumus.

ALAAS darbinieki izglītoja par  atkritumu šķirošanu, šķirošanas nozīmi un ieguvumiem, pārstrādei izmantojamiem atkritumiem, atkritumu otro dzīvi, iepakojumu, baterijām un elektroprecēm. Praktiskās daļas laikā  izspēlēja ALAAS vides spēles.

 Katrs no mums spēj rīkoties videi draudzīgi, jāsāk tieši ar sevi!