7.februārī SIA ,,ALAAS’’ darbinieki ar izglītojošu lekciju un vides spēli ,,Atkritumu sadalīšanās laiks’’ apmeklēja Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolu, kur tikās ar 11. klašu skolēniem. Skolēni piedalās Erasmus+ projektā “SCALE: Scaling Up Applied Creativity Labs for Europe”, kura ietvaros tiks meklēti risinājumi vides problēmu mazināšanai. Lekcijas laikā skolēniem bija iespēja uzzināt informāciju par pareizu atkritumu apsaimniekošanu, atkritumu šķirošanu, vides saudzēšanas  nepieciešamību un  nozares izaicinājumiem.

Izspēlējot ALAAS vides spēli ,,Atkritumu sadalīšanās laiks’’, var saprast , kas notiek ar dažādu vielu atkritumiem, kad tie  nonāk vidē. Ikdienā mēs uz ceļiem, ietvēm, pagalmos, mežos, pļavās un parkos redzam izmestus plastmasas maisiņus, pārtikas pārpalikumus, papīru, alumīnija bundžiņas, stikla pudeles un bieži vien arī cita veida atkritumus. Mums šķiet, ka drīz šīs lietas pazudīs, izšķīdīs, sadalīsies! Bet, vai tas tā ir? Patiesība ir pavisam citāda, par to mums katram ir jāaizdomājas.

Līdz aprīlim skolēni izstrādās savus projektus par to, kā var mazināt konkrētas vides problēmas, pēc tam tos prezentēs. SIA ,,ALAAS’’ darbinieki gaida nākošo tikšanos, lai iepazītos ar jauniešu redzējumu vides saudzēšanas jomā.

Ir svarīgi iegūt zināšanas vides izglītība, lai pēc tam tās pielietotu savā ikdienā, un aicinātu to darīt arī līdzcilvēkus.  Katrs no mums spēj rīkoties videi draudzīgi, jāsāk ar sevi!