Rēzeknē, Rēzeknes, Viļānu, Kārsavas, Ciblas novados noslēdzies SIA “Eco Baltia vide” sadarbībā ar partneriem rīkotais Vislatvijas “Stikla šķiratlons”, kura laikā no iedzīvotājiem viņu dzīvesvietās pieņēma izlietoto un nevajadzīgo stikla iepakojumu.

Rēzeknē Vislatvijas “Stikla šķiratlonam” pieteicās 51 mājsaimniecība, kuras sašķirojušas un pārstrādei nodevušas 3,79 tonnas stikla atkritumu.

Rēzeknes novadā Vislatvijas “Stikla šķiratlonam” pieteicās 68 mājsaimniecības, kuras sašķirojušas un pārstrādei nodevušas 17,42 tonnas stikla atkritumu.

Kārsavas novadā Vislatvijas “Stikla šķiratlonam” pieteicās 11 mājsaimniecības, kuras sašķirojušas un pārstrādei nodevušas 2,87 tonnas stikla atkritumu.

Ciblas novadā Vislatvijas “Stikla šķiratlonam” pieteicās 17 mājsaimniecības, kuras sašķirojušas un pārstrādei nodevušas 4,28 tonnas stikla atkritumu.

Viļānu novadā Vislatvijas “Stikla šķiratlonam” pieteicās 11 mājsaimniecības, kuras sašķirojušas un pārstrādei nodevušas 2,07 tonnas stikla atkritumu.

Katrā pašvaldībā, kas piedalījās “Stikla šķiratlonā”, starp akcijai pieteiktajām adresēm tika izlozētas veikalu “top!” dāvanu kartes 20 eiro vērtībā. Savukārt dāvanu karti 30 eiro vērtībā, saņem tas dalībnieks, kurš konkrētajā pašvaldībā ir sašķirojis un nodevis visvairāk stikla pudeļu un burku.

Rēzeknē vislielāko daudzumu, proti, aptuveni 270 kg tukšās taras, sašķiroja un akcijas ietvaros nodeva Alfrīds. Viļānu novadā,  aptuveni 518 kg tukšās taras, sašķiroja un akcijas ietvaros nodeva Ilga no Viļānu pagasta. Rēzeknes novadā, aptuveni 547 kg tukšās taras, sašķiroja un akcijas ietvaros nodeva Jeļena no Kaunatas pagasta. Kārsavas novadā, 356 kg tukšās taras, sašķiroja un akcijas ietvaros nodeva Antonija no Salnavas pagasta. Ciblas novadā vislielāko daudzumu, proti, aptuveni 1,12 tonnas tukšās taras, sašķiroja un akcijas ietvaros nodeva Imants no Zvirgzdenes pagasta.

Savukārt veikalu “top!” dāvanu kartes 20 eiro vērtībā izlozes rezultātā no Rēzeknes saņems Ilze un Olga, no Rēzeknes novada Dzintra no Silmalas pagasta, Lidija no Griškānu pagasta un Vika no Stoļerovas pagasta. Ciblas novadā “top!” dāvanu kartes 20 eiro vērtībā saņems Aija no Zvirgzdenes pagasta un Vera no Blontu pagasta. Kārsavas novadā dāvanu kartes 20 eiro vērtībā  saņems Renāte no Malnavas pagasta un Aija no Salnavas pagasta ,bet Viļānu novadā dāvanu kartes 20 eiro vērtībā  saņems Mihails no Viļāniem un Linda no Viļānu pagasta.

Ar visiem dāvanu karšu saņēmējiem sazināsimies individuāli!

SIA “Eco Baltia vide”, AS “Latvijas Zaļais punkts”, SIA “ALAAS” un veikali “top!” pateicas pašvaldībām un iedzīvotājiem par aktīvo dalību projektā un kopīgi paveiktajiem zaļajiem darbiem tīrākai Latvijai.