SIA ,,ALAAS’’ aicina iedzīvotājus atkritumus šķirot pareizi un ar izpratni, lai sašķirotos materiālus pēc tam varētu pārstrādāt tālāk. Atkritumu šķirošana ir neatņemama mūsdienīgas atkritumu apsaimniekošanas sastāvdaļa ir sadzīves atkritumu atdalīšana no tiem atkritumu veidiem, kurus iespējams nodot otrreizējai pārstrādei. 

Šobrīd SIA ALAAS piedāvā šķirot atkritumus 2 veidu konteineros  – vieglā iepakojuma un stikla konteinerā.

Uzskates materiālā parādīts, ko var šķirot vieglā iepakojuma konteinerā, ko var šķirot stikla iepakojuma konteinerā, bet kādus atkritumus pārstrādāt nevar, tāpēc tie jāizmet sadzīves atkritumu konteinerā.

Sašķirotajam materiālam nav jābūt ideāli tīram, bet tam jābūt tīram no iepriekšējā pildījuma atliekām. Lai to nodrošinātu, iepakojums pēc lietošanas pāris reizes jāizskalo ar nelielu ūdens daudzumu, etiķetes nav jānokasa. PET pudeles vēlams saplacināt. Cietā plastmasa jāsaplacina iespēju robežās.

Lai sāktu šķirot, nav nepieciešama nedz liela virtuve vai cita telpa, nedz vairāki konteineri – pilnīgi pietiek ar vienu maisu, kasti vai spaini, kurā krājams viss šķirojamais materiāls. Tā kā šķirojamajam iepakojumam ir jābūt saplacinātam un tīram no pārtikas atliekām, tas neaizņems daudz vietas, kā arī neradīs smakas. Kad maiss vai spainis pilns, uzkrātais materiāls jānogādā līdz šķiroto atkritumu savākšanas laukumam vai šķirošanas punktam.

Atgādinām, ka:

  1. šķirošanas konteineros nedrīkst mest sadzīves atkritumus, tāpat arī baterijas, medikamentus un elektropreces;
  2. sašķirotajam materiālam nav jābūt ideāli tīram, bet tam jābūt tīram no iepriekšējā pildījuma atliekām. Lai to nodrošinātu, iepakojums pāris reizes jāizskalo ar nelielu ūdens daudzumu, etiķetes nav jānokasa;
  3. iespēju robežās jāveic saplacināšana. Saplacinot atkritumus, tiek ieekonomēta vieta konteineros, līdz ar to konteineros var ielikt vairāk sašķirotā materiāla;
  4. stikla konteinerā nedrīkst mest stikla traukus, spoguļus, logu stiklu;
  5. pirms stikla iepakojuma ievietošanas konteinerā, to nepieciešams izņemt no plastikāta vai papīra maisa;
  6. vieglā iepakojuma konteinerā nedrīkst mest celtniecības un mājokļa iekārtošanas materiālus, dažādus automašīnu piederumus, rotaļlietas, tekstil atkritumus;
  7. uz šķirošanas konteineriem ir informatīvas uzlīmes, lūdzu, ievērojiet norādes uz tām.

Lai visiem iedvesma dzīvot zaļi! Lai mūsu visu ceļazīme ir zaļais dzīvesveids, atbildīga rīcība, rūpes par  vidi un pasauli, kurā mēs dzīvojam.