Informējam, ka SIA ,,ALAAS’’ ir iegādājusies 2 jaunas divbunkuru dalītās atkritumu savākšanas un transportēšanas automašīnas. Jaunās mašīnas var pārvadāt divu veidu sašķirotos materiālus, piemēram, stiklu un vieglo iepakojumu. Tas, ka tagad vienā mašīnā varēs savākt un pārvadāt  divu veidu sašķiroto materiālu, ļaus ieekonomēt laiku, cilvēkresursus, kā arī dabas resursu – degvielu. Ar jaunajām automašīnām klienti tiks apkalpoti visā SIA ,,ALAAS’’ darbības zonā.

SIA ,,ALAAS’’ investīcijas divu jauno mašīnu iegādei ir  401962 tūkstoši eiro. Transporta līdzekļu piegādei tika veikts iepirkums, kurā uzvarēja SIA “Scania Latvia”, nodrošinot automašīnu ražošanu un piegādi. Pagaidām tāda veida automašīnas ir vienīgās Latvijā.

SIA ,,ALAAS’’ aicina iedzīvotājus atkritumus šķirot pareizi un kvalitatīvi. Atkritumu šķirošana ir solis pretī mūsdienīgam un videi draudzīgam dzīves stilam. Tā ir iespēja gan saudzēt dabas sniegtos resursus, veicināt vides saudzēšanu,  gan samazināt savus ikdienas izdevumus par atkritumu izvešanu.

Lai sāktu šķirot, nav nepieciešama nedz liela virtuve vai cita telpa, nedz vairāki konteineri – pilnīgi pietiek ar vienu maisu, kasti vai spaini, kurā krājams viss šķirojamais materiāls. Tā kā šķirojamajam iepakojumam ir jābūt saplacinātam un tīram no pārtikas atliekām, tas neaizņems daudz vietas, kā arī neradīs smakas. Kad maiss vai spainis pilns, uzkrātais materiāls jāsašķiro pa šķirošanas konteineriem,  vai jānogādā līdz šķiroto atkritumu savākšanas laukumam vai punktam.

Šobrīd SIA ALAAS piedāvā šķirot atkritumus 2 veidu konteineros.

Kad iedzīvotāju sašķirotie atkritumi tiek aizvesti uz poligonu, tie nonāk uz šķirošanas līnijas, kur tālāk tiek sašķiroti pa noteiktām frakcijām un sagatavoti nodošanai otrreizējai pārstrādei (cienīsim šo cilvēku darbu, kas pieņem un veic turpmākās darbības ar dalītajiem atkritumiem).  Piemēram, Latvijā sašķirotās PET pudeles pārstrādā Jelgavā rūpnīcā ,,PET Baltija’’, bet LDPE plēves un HDPE cietās plastmasas izstrādājumus Olainē – rūpnīcā ,,Nordic Plast’’.  Citi materiāli, ko nav iespējams pārstrādāt Latvijā, nonāk pārstrādes rūpnīcās visā pasaulē.

Atgādinām, ka:

  1. šķirošanas konteineros nedrīkst mest sadzīves atkritumus, tāpat arī baterijas, medikamentus un elektropreces;
  2. sašķirotajam materiālam nav jābūt ideāli tīram, bet tam jābūt tīram no iepriekšējā pildījuma atliekām. Lai to nodrošinātu, iepakojums pāris reizes jāizskalo ar nelielu ūdens daudzumu, etiķetes nav jānokasa;
  3. iespēju robežās jāveic saplacināšana. Saplacinot atkritumus, tiek ieekonomēta vieta konteineros, līdz ar to konteineros var ielikt vairāk sašķirotā materiāla;
  4. stikla konteinerā nedrīkst mest stikla traukus, spoguļus, logu stiklu;
  5. uz šķirošanas konteineriem ir informatīvas uzlīmes, lūdzu, ievērojiet norādes uz tām.

Lai veicinātu pāreju uz aprites ekonomiku, iedzīvotājiem aktīvi jāiesaistās atkritumu šķirošanā,  lai pārstrādājamie materiāli varētu atgriezties ražošanas ciklā un netiktu ,,izmesti’’ no aprites ekonomikas jeb apglabāti poligonā.

Šķirot nav grūti un tas ir videi draudzīgi. Šķiro!