Lai veicinātu  gan bērnu, gan pieaugušo izpratni par videi draudzīgu dzīvesveidu, tai skaitā, atkritumu apsaimniekošanas tēmu,  jau vairākus gadus notiek sabiedrības informēšana un izglītošana, kā arī  sabiedrības iesaistīšana vides kvalitātes uzlabošanā ar dažādu kampaņu, akciju un konkursu palīdzību.

Arī 2019. gads ir bijis bagāts ar dažādām vides aktivitātēm – apmācībām, erudītiem, konkursiem, izglītojošiem pasākumiem. Kopā šajos pasākumos ir  iesaistīti un par atkritumu šķirošanu, vides  saudzēšanu izglītoti vairāk kā 1200 cilvēki.

Šis gads ir īpašs arī ar to, ka visām izglītības iestādēm, kas  atrodas uzņēmuma apsaimniekošanas zonā, tika uzdāvināta SIA ,,ALAAS’’ izveidotā vides spēle ,,100 jautājumi par atkritumiem!’’, kuru izspēlējot var padziļināt izpratni par pareizu atkritumu šķirošanu.

Arī nākošajā gadā SIA ,,ALAAS’’ turpinās darbu sabiedrības izglītošanā, veiks apmācības, organizēs jaunus konkursus, piedāvās izskriet ,,Atkritumiem pa  pēdām’’ un salikt ,,Zaļo puzli!’’.

Paldies visiem , kas piedalās vides aktivitātēs, saudzē dabu, šķiro atkritumus un taupa dabas resursus!

Foto galerijā foto no 2019. gada aktivitātēm.