Vides aizsardzības likumā vides izglītība definēta kā izglītība, kuras ietvaros tiek iegūtas zināšanas un izpratne par vidi un vides aizsardzības problēmām, izkoptas vides aizsardzības problēmu risināšanai nepieciešamās prasmes un iemaņas, attīstīta atbildīga un pareiza attieksme.

Lai veicinātu vides kvalitātes uzlabošanu, izpratni par pareizu atkritumu apsaimniekošanu, dabas un cilvēka mijiedarbību, SIA ,,ALAAS’’ vides izglītību veic kompleksi, iesaistot savās aktivitātēs visas sabiedrības grupas. Plašākas un pilnīgākas zināšanas par vidi paver iespēju saskatīt kopsakarības un izprast, ka cilvēks, būdams dabas daļa, ar savu rīcību spēj gan sagraut, gan saglabāt un attīstīt.

  1. gadā ir noorganizētas 22 aktivitātes, tajās kopā iesaistījušies 986 cilvēki.

Šajā gadā par pareizu atkritumu šķirošanu ir organizētas apmācības skolotājiem un skolēniem, noorganizētas vairākas akcijas šķirošanas laukumos, kuru laikā iedzīvotāji aicināti pareizi apsaimniekot veco elektrotehniku. Piekto reizi noorganizēts vides erudīts Rēzeknes pilsētas 4.klašu skolēniem vides izglītībā ,,Pareiza atkritumu šķirošana’’.  Noorganizēts konkurss otrreizējo materiālu vākšanā ,,Sāc ar sevi!’’, kura mērķis – iesaistīt izglītības iestāžu skolēnus aktīvā atkritumu šķirošanā un dabas resursu saudzēšanā. Pirmo reizi kopā ar Rēzeknes novadu tika noorganizēts plogings – videi draudzīgs skriešanas veids, kura laikā tiek vākti  atkritumi.

Izveidota jauna vides spēle ,,Vides cirks’’. Lai spēle būtu ne tikai izklaidējoša, bet arī izglītojoša, spēlē parādītas ar atkritumiem un vides saudzēšanu saistītas pareizas un nepareizas rīcības. Šo vides spēli var spēlēt gan bērni, gan jaunieši un pieaugušie. Spēlējot spēli var pārbaudīt savas zināšanas par atkritumu šķirošanu, vides saudzēšanu, ,,zaļiem’’ paradumiem. Ar šo vides spēli ALAAS darbinieki piedalījās nometnēs, dažādos vides pasākumos.

Vasaras posmā organizētas ekskursijas poligonā ,,Križevņiki’’, dažādas aktivitātes bērniem vasaras nometnēs.

Kā katru gadu tika organizēti arī dažādi radoši konkursi – konkurss PII ,, Atkritumu Konteinerītis’’, foto konkurss ,,Mans zaļais solis Latvijai’’, konkurss ALAAS darbības reģiona ģimenēm – ,,Rotājumi Ziemassvētkiem no izlietota iepakojuma’’.

Regulāri tiek veidota informācija par pareizu atkritumu šķirošanu, šķirošanas iespējām, atkritumu pareizu apsaimniekošanu,  tā tiek publicēta masu saziņas līdzekļos un sociālajās vietnēs.

Šis gads jau iezīmēja jaunus izaicinājumus mums visiem, nezinām, kāds būs nākošais, bet ceram, ka izglītošanas jomā spēsim turpināt iesākto un attīstīt jaunas idejas.