16.jūlijā sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu „Križevņiki” apmeklēja nometnes ,,Lai skan!’’ bērni.

Poligons „Križevņiki” ir iežogota un apsargāta teritorija, kurā notiek atkritumu apstrāde un kontrolēta apglabāšana atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas likumdošanas prasībām.

Bērniem bija iespēja iepazīt poligona darbību, saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem, apskatīt atkritumu apglabāšanas šūnu, dalītās atkritumu savākšanas laukumu, svaru tiltu atkritumu svēršanai un reģistrācijai. Viņi redzēja kā poligonā darbojas atkritumu šķirošanas līnija, kā izskatās sašķirotie atkritumi.

Tāpat nometnes bērniem tika piedāvāta sportiska aktivitāte ar PET pudelēm. Uzvarētāji saņēma SIA ,,ALAAS’’ balvas.