7.jūnijā atkritumu poligonā ,,Križevņiki’’ ciemojās ,,Veselību veicinošās nometnes’’ bērni. Izzinošas ekskursijas laikā viņi uzzināja kā darbojas poligons, kā tiek veikta mūsdienīga atkritumu apsaimniekošana.

Vēlāk bērni sadalījās komandās, lika ALAAS puzli, stāstīja, ko nedrīkst darīt ar atkritumiem dabā. Pēc tam bērniem tika piedāvāta aktivitāte ,,Mērķē un met!’’, kur tiek izmantotas tukšas PET pudeles. Šo aktivitāti izspēlēja visi nometnes bērni, pēc  tam arī pedagogi! Bija jautri!