SIA ,,ALAAS’’ aicina iedzīvotājus rīkoties pareizi –  ikdienā šķirot atkritumus! Sašķirotos atkritumus var izmest atkritumu šķirošanas konteineros vai nodot divos šķiroto atkritumu savākšanas laukumos Rēzeknē – Zilupes ielā 50 un Rīgas ielā 21B. Šajos laukumos bez maksas var nodot papīru un kartonu, plastmasu, stiklu, metālu, nolietotas automašīnu riepas, polietilēna plēvi, PET pudeles, liela izmēra koka atkritumus (vecas mēbeles), elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi neizjauktā veidā ( piem. TV, fēni, datori u.t.t.). Šķirotos atkritumus šajos laukumos pieņem no Rēzeknes pilsētas iedzīvotājiem. No 2017.gada ir mainījies laukumu darba laiks, precizētais darba laiks skatāms tabulā.

ŠĶIROTO ATKRITUMU SAVĀKŠANAS LAUKUMU DARBA LAIKS

 

RĒZEKNE

RĪGAS IELA 21B

RĒZEKNE

ZILUPES IELA 50

Pirmdiena Brīvdiena Brīvdiena
Otrdiena 10.00-19.00
Trešdiena 09.00-13.00

14.00-19.00

Ceturtdiena 08.00-12.00

12.30-16.30

Piektdiena 08.00-12.00

12.30-16.30

Sestdiena 12.00-15.00 08.00-11.00
Svētdiena Brīvdiena Brīvdiena
Pirmssvētku dienās darba laiks tiek saīsināts par divām stundām.

Kopš 2008. gada Rēzeknes novadā ir izveidots laukums šķirotu atkritumu pieņemšanai, kas atrodas sadzīves atkritumu poligona ,,Križevniki’’teritorijā pēc adreses : ,,Križevņiki 2’’, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.Šajā laukumā pieņem sašķirotos atkritumus – papīru un kartonu, plastmasu, stiklu, metālu, vieglo automašīnu riepas, liela izmēra koka atkritumus un elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi neizjauktā veidā ( piem. TV, fēni, datori u.t.t.). Šie atkritumi tiek pieņemti bezmaksas. Šķirotos atkritumus šajā laukumā pieņem no visiem Austrumlatgales reģiona iedzīvotājiem.

Laukuma darba laiks poligonā: darba dienās no plkst.10.00 līdz plkst. 19.00, brīvdienās no plkst.10.00 līdz plkst.16.00.

Pareizi sašķiroti atkritumi ir labs otrreizējs materiāls, ko var izmantot jaunu lietu radīšanai. Nozīmīgs ir arī fakts, ka šķirojot tiek taupīti dabas resursi, netiek piesārņota apkārtējā vide, līdz ar to netiek radīti draudi cilvēku veselībai.

Ir jāsaprot, ka tikai mēs paši varam samazināt radīto atkritumu apjomu. Atbalstīsim videi un mums pašiem draudzīgu rīcību! Lai atkritumu šķirošana kļūst par ikviena ikdienas paradumu!