SIA “ALAAS” informē, ka no 01.01.2023. spēkā stājas jauna sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa. To veido divas daļas – sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu un pašvaldības lēmumā apstiprinātā  maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām.

SPRK 2022.gada 17. februārī apstiprināja SIA “ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona ,,Križevņiki’’ pakalpojuma tarifu 2023.gadam – 90,50 EUR/t (bez PVN). Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas pirmā daļa, par atkritumu apglabāšanu poligonā, veidojas izmantojot sadzīves atkritumu  tilpuma  un masas attiecības mērījumu. SIA ,,ALAAS’’ aprēķinātais koeficients par 2021.gadu ir 8,7 m³/t. Līdz ar to poligona apglabāšanas maksas daļa kopējā maksā sastāda 10,40 EUR/ m³ (bez PVN).

Sakarā ar būtisko energoresursu, degvielas un pakalpojumu cenu pieaugumu, atbilstoši veiktajiem aprēķiniem, maksas otrā daļa par sadzīves atkritumu savākšanas, pārvadāšanas, pārkraušanas, šķirošanas un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām ir apstiprināta 11,81 EUR/ m³ bez PVN. Saliekot abas šīs daļas kopā, veidojas gala maksa  – 22,21 EUR/ m³ bez PVN.

Tāpēc SIA “ALAAS” informē, ka vienotā atkritumu apsaimniekošanas zonā – Rēzeknes valstspilsētas, Rēzeknes novada un Ludzas novada: Kārsavas pilsētas, Mērdzenes, Malnavas, Salnavas, Mežvidu, Goliševas, Ciblas, Blontu, Pušmucovas, Zvirgzdenes, Līdumnieku pagastu administratīvajās teritorijās no 2023.gada 1.janvāra vienotā nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa būs 22,21 EUR/m³ bez PVN, kopā ar pievienotās vērtības nodokli – 26,87 EUR/m³.

Ko tas nozīmē iedzīvotājam? Piemēram, privātmāju īpašniekiem, kas izmanto konteineru ar tilpumu 0,24 m³, maksa par vienu izvešanas reizi palielinās no EUR 4,99  uz EUR 6,45 ar PVN – palielinājums 1,46 EUR.

Lai mazinātu maksas pieauguma ietekmi uz katra iedzīvotāja ikmēneša maksājumiem, uzņēmums jau vairākus gadus aktīvi nodarbojas ar atkritumu šķirošanu: sekmīgi darbojas šķirošanas līnija, iegādāti un uzstādīti šķiroto atkritumu savākšanas konteineri. Darbības apkalpošanas zonā ir izveidoti atkritumu dalītās savākšanas punkti un laukumi, regulāri tiek organizēti vides pasākumi, akcijas, konkursi, izglītojošas lekcijas par pareizu atkritumu šķirošanu. Tikai atkritumu šķirošana ir iespēja gan saudzēt dabas sniegtos resursus, gan tos atkārtoti atgriezt ekonomikas apritē, gan  veicināt vides saudzēšanu,  gan samazināt savus  izdevumus par atkritumu izvešanu.  Tāpat ir svarīgi mainīt savus paradumus – samazināt savu radīto atkritumu apjomu, pārdomāt savus pirkumus,  pirkt ilgi kalpojošas lietas, atdot citiem, to, kas lieks, pārveidot lietas, lai izmest nāktos pēc iespējas mazāk.