Informējam, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome 2020.gada 17.decembrī  apstiprināja jaunus sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifus SIA “ALAAS” apsaimniekotajā poligonā “Križevņiki”. Jaunais tarifs pie dabas resursu nodokļa (DRN) likmes 65 EUR/t stāsies spēkā  no 2021. gada 1.janvāra un attieksies uz Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas reģionu, kas apvieno Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes, Viļānu, Kārsavas, Ciblas, Zilupes, Ludzas novada pašvaldības. Tarifi apstiprināti ar dabas resursu nodokli bez Pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

DRN likme saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu, EUR/t Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu tarifs, EUR/t Laika posms, kurā tarifs ir spēkā
65,00 65,20 01.01.2021.-31.12.2021.
80,00 72,66 01.01.2022.-31.12.2022.
95,00 80,13 01.01.2023. līdz jauna tarifa spēkā stāšanās brīdim

Grozījumi sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifā ir saistīti ar dabas resursu nodokļa likmes izmaiņām.

       Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes, Ciblas, Kārsavas un Viļānu novadu pašvaldību administratīvajās teritorijās, kurus apkalpo SIA “ALAAS” nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa  paliks nemainīga, t.i., 13,00 EUR/m³ bez PVN, kopā ar pievienotās vērtības nodokli 21% – 15,73 EUR/m³.