SIA “ALAAS” informē, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 2018.gada 28.jūnijā apstiprināja SIA “ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu 2020.gadā57,73 EUR/t (bez PVN) (tai skaitā dabas resursa nodoklis – 50,00 EUR/t), kas stājas spēkā no 2020.gada 1.janvāra un attiecas uz Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas reģionu, kurā ietilpst Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes, Viļānu, Kārsavas, Ciblas, Zilupes, Ludzas novada pašvaldības.