SIA „ALAAS” dibināta 2002.gada 8. maijāSIA „ALAAS” darbības virziens ir atkritumu savākšana, šķirošana, uzglabāšana, apstrāde, pārkraušana, pārvadāšana, apglabāšana.

Juridiskā adrese: „Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633

Biroja adrese: Zilupes iela 50, Rēzekne, LV-4601

Valdes loceklis Aigars Metlāns

SIA „ALAAS” 100% kapitāla daļas pieder pašvaldībām.

Uzņēmuma dalībnieki:

  • Rēzeknes pilsētas (49,30%)
  • Rēzeknes novada (17,51%)
  • Viļānu novada (6,31%)
  • Kārsavas novada (5,09%)
  • Ciblas novada (1,83%)
  • Zilupes novada (3,26%)
  • Ludzas novada pašvaldības (16,70%)

No 2013.gada SIA „ALAAS” sniedz sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes, Ciblas, Kārsavas un Viļānu novadu pašvaldību administratīvajās teritorijās.

SIA “ALAAS” kontakti

remade

Sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”

“Križevniki 2”, c.Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633

Tālr. 6 46 67440, 26536127
Fakss 6 46 67440
e-pasts: austrumlatgale2@inbox.lv

Responsive image
Responsive image

Poligons „Križevņiki” ir Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas reģiona sadzīves atkritumu noglabāšanas vieta.

Poligons „Križevņiki” ir iežogota un apsargāta teritorija, kurā notiek atkritumu apstrāde un kontrolēta apglabāšana atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas likumdošanas prasībām.

Poligons „Križevņiki” ir nodots ekspluatācijā 2007.gada 10. oktobrī. Tā darbība tiek organizēta saskaņā ar Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes izsniegtās atļaujas A kategorijas piesārņojošo darbībai nosacījumiem. Atļauja derīga līdz 2019.gada jūnijam.

Atkritumu pieņemšanas laiks poligonā “Križevnieki”

Diena Laiks
pirmdiena 09:00 – 19:00
otrdiena 09:00 – 19:00
trešdiena 09:00 – 19:00
ceturdiena 09:00 – 19:00
piektdiena 09:00 – 19:00
sestdiena 09:00 – 16:00
svētdiena 09:00 – 16:00

 

Atkritumu pieņemšanas izcenojumi

Atkritumu veids Poligona Tarifs Darba resursu nodoklis €/t Kopā €/t PVN € Kopā ar PVN €
Būvniecības atkritumi 32.84 43.00 75.84 15.93 91.77
Azbesta atkritumi (šīferis) 32.84 55.00 87.84 18.45 106.29
Citi atkritumu veidi, saskaņā ar A kategorijas atļauju, tai skaitā ražošanas atkritumi 32.84 43.00 75.84 15.93 91.77
Sadzīves atkritumi 54.25 54.25 11.39 65.64

Par citu veidu atkritumu pieņemšanas nosacījumiem zvanīt uz tālruni 28359080.

Norēķināties par atkritumu noglabāšanu fiziskas personas var ar norēķinu karti vai skaidrā naudā poligonā uz vietas. Atkritumu ievedējam tiek izsniegta darījumu apliecinoša kvīts.

Juridiskām personām ievest atkritumus poligonā „Križevņiki” atļauts tikai pēc līguma noslēgšanas. Lai juridiskās personas noslēgtu līgumu, lūdzam nosūtīt sava uzņēmuma rekvizītus un plānoto poligonā ievedamo atkritumu veida nosaukumus uz e-pastu austrumlatgale2@inbox.lv vai sia.alaas@inbox.lv . Norēķināties iespējams pēc pakalpojuma saņemšanas, ar pārskaitījumu.
Vēršam uzmanību uz to, ka atkritumu transportēšanai nepieciešama Valsts vides dienesta reģionālā vides pārvaldes izsniegta Atkritumu pārvadāšanas atļauja!

 

Informācija