2023.gadā stājas spēkā jauna Dabas resursu nodokļa (turpmāk tekstā– DRN) likme par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonos, DNR likme par nešķiroto sadzīves atkritumu apglabāšanu pieaugs no 80 EUR/t uz 95 EUR/t.  SIA „ALAAS” 2022.gada 14.oktobrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (turpmāk tekstā– SPRK) iesniedza izskatīšanai sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu, jo poligona “Križevņiki” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumā iekļauto izmaksu pieaugums pārsniedz 5%.

Tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā “Križevņiki” atbilstoši plānotajām izmaiņām ir sekojošs:

Sabiedriskā pakalpojuma veids DRN likme saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu, EUR/t Laika periods Spēkā esošais tarifs ar DRN

(bez PVN)

Piedāvātais tarifs ar DRN

(bez PVN)

Tarifa palielinājums/ samazinājums  (%)
Sadzīves atkritumu apglabāšana 80 2022.gads 83,46 107,18 28
95 2023.gads 90,50 116,73 29

 

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt pa pastu „Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts Rēzeknes novads LV-4633, e-pastu: sia.alaas@inbox.lv , kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv.

Līdz jauna tarifa apstiprināšanai SPRK, sakarā ar DRN palielinājumu no 2023.gada 1.janvāra sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs būs 90,50 EUR/t (bez PVN), savukārt pēc SPRK lēmuma jauns sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs būs 116,73 EUR/t (bez PVN) (plānotais spēkā stāšanās laiks 2023.gada 1.ceturksnis).