No 2022.gada 11.aprīļa līdz 30.aprīlim Rēzeknes novada jaunieši kopā ar saviem draugiem, klases  biedriem,  ģimenēm bija aicināti piedalīties vides akcijā ,, Skrien zaļi Rēzeknes novadā’’. Akcijas dalībnieki trešo gadu pēc kārtas izmēģināja plogingu – videi draudzīgu skriešanas veidu ar atkritumu savākšanu skriešanas laikā.  Tā ir  pozitīva un cilvēkus vienojoša aktivitāte, kuras laikā tiek sakopta vide  kopā ar līdzīgi domājošajiem.

Akcija kopumā pulcēja 60 dalībniekus – bērnus, jauniešus, pieaugušos no sešiem pagastiem (Kaunatas pagasta, Dricānu pagasta,  Čornajas pagasta,  Mākoņkalna pagasta, Maltas pagasta un Viļānu pagasta).  Kopīgiem spēkiem sanāca savākt 56 atkritumu maisus, noskriet/noiet vairāk kā 68 km un attīrīt Rēzeknes novada mežus, pļavas, takas, parkus, ezeru un upju krastus, kā arī autoceļu apmales no dažāda veida atkritumiem – stikla, plastmasas pudelēm, sadzīves priekšmetiem, polietilēna maisiņiem, vecām rotaļlietām un dažādiem iepakojumiem.

Prieks, ka cilvēki nav vienaldzīgi pret vides piesārņojuma problēmu, ka  viņiem rūp kārtība dzimtajos pagastos. Bet reizē skumdina tas, ka tik daudzi cilvēki ar vieglu roku izmet dabā to, ko pašiem nevajag un mierīgu sirdsapziņu dzīvo tālāk. Jo kopj vidi jau tie, kuri paši neko neizmet, bet labi saprot, ka daba jau ne pie kā nav vainīga.  Mums katram ir jāuzņemas atbildība par personīgu ietekmi uz vidi, jāmāca to darīt līdzcilvēkus.

Visi akcijas dalībnieki piedalījās pārsteiguma balvu izlozē. Rēzeknes novada pašvaldības izglītības un sporta  pārvaldes balvas saņems Maltas vidusskolas 10.2 klases skolēni un audzinātāja Inese Bundere, JC ,,Horizonts’’ no Čornajas pagasta un Dricānu pagasta JC ,,Kukuži’’ jaunieši.  ,,Zaļās dāvanas’’ no SIA „ALAAS” saņems Solvita un Madara Meļņičenko (Kaunatas pagasts), Brolišu ģimene (Čornaja pagasts) un Jekaterina un Mihails Itkači (Mākoņkalna pagasts).

Balvu par radošo fotogrāfiju, kas atspoguļo saukli ,, Zaļam zaļa pasaule!’’ saņem Tamāra Kablanova un Alise Brokāne.

Liels paldies visiem dalībniekiem par atsaucību! Rūpēsimies par vidi ik dienas, dzīvosim zaļi un videi draudzīgi, aicināsim tā darīt arī savus līdzcilvēkus!