No 1.marta līdz 30. aprīlim SIA ,,ALAAS’’ aicināja iedzīvotājus iesaistīties  akcijā ,, Nolietotās elektropreces uz šķirošanas laukumu!’’.

Akcijas mērķis – informēt iedzīvotājus par iespēju bez maksas atbrīvoties no nolietotās elektrotehnikas, nododot to otrreizējai pārstrādei, lai veicinātu resursu un vides saudzēšanu.

Visas Latvijā nopērkamās elektropreces tiek marķētas ar īpašu simbolu – pārsvītrotu konteineru. Simbols norāda, ka šo preci nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem, jo tās satur  kaitīgas vielas, kas apdraud apkārtējo vidi un cilvēku veselību.

Ir gandarījums, ka akcijā piedalījās 64 cilvēki. 3.maijā tika izlozēti 3 akcijas dalībnieki, kas dāvanā iegūs SIA ,,ALAAS’’ galda vides spēli ,,100 jautājumi par atkritumiem!’’.

Ar izlozētajiem 3 akcijas dalībniekiem – Juri, Madaru un Armandu sazināsimies personīgi, lai apsveiktu un kopīgi uzspēlētu spēli 7. maijā!

Apmeklējiet atkritumu šķirošanas laukumu arī turpmāk. Lai atkritumu šķirošana, vides saudzēšana kļūst par  ikviena ikdienas paradumu!