No 10. janvāra līdz 10. martam  SIA ,,ALAAS’’ aicināja iedzīvotājus iesaistīties  akcijā ,, Nolietotās elektropreces uz šķirošanas laukumu’’.

Akcijas mērķis – informēt iedzīvotājus par iespēju bez maksas atbrīvoties no nolietotās elektrotehnikas, nododot to otrreizējai pārstrādei, lai veicinātu resursu un vides saudzēšanu.

Visas Latvijā nopērkamās elektropreces tiek marķētas ar īpašu simbolu – pārsvītrotu konteineru. Simbols norāda, ka šo preci nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem, jo tās satur  kaitīgas vielas, kas apdraud apkārtējo vidi un cilvēku veselību.

Akcijas laikā savāktās elektroierīces tiks nodotas otrreizējai pārstrādei. Uzņēmums pateicas visiem 56 iedzīvotājiem, kuri piedalījās akcijā.  11. martā tika izlozēti 3 akcijas dalībnieki, kas dāvanā iegūst SIA ,,ALAAS’’ galda vides spēli ,,100 jautājumi par atkritumiem!’’.

Ar izlozētajiem 3 akcijas dalībniekiem – Mariju , Ivaru un Aleksandru sazināsimies personīgi.

Apmeklējiet atkritumu šķirošanas laukumu arī turpmāk. Lai atkritumu šķirošana, vides saudzēšana kļūst par  ikviena ikdienas paradumu!