SIA ,,ALAAS’’ arī šajā mācību gadā organizēja konkursu otrreizējo materiālu vākšanā ,,Sāc ar sevi!’’. Šī ikgadējā konkursa mērķis ir  iesaistīt izglītības iestāžu skolēnus aktīvā atkritumu šķirošanā un dabas resursu saudzēšanā. Videi draudzīgs dzīvesveids vairs nav modes lieta, bet gan loģisks solis, kas jāsper visai sabiedrībai.

Konkursanti līdz 30.novembrim vāca tukšas, saplacinātas PET pudeles un HDPE iepakojumu.

Šogad konkursā piedalījās 8 konkursanti:

  • Rēzeknes sākumskola;
  • Rēzeknes novada Tiskādu vidusskola;
  • Rēzeknes internātpamatskola – attīstības centrs;
  • Rēzeknes novada Feimaņu pamatskola;
  • Rēzeknes novada Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola;
  • Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija;
  • Kaunatas PII ,,Zvaniņš’’;
  • Ludzas novada Ciblas vidusskola.

1.vietu konkursā ieguva Rēzeknes novada Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola, skolēni savāca 900 kilogramus iepakojuma.

2.vietaRēzeknes sākumskolai, nodoti 780 kilogrami otrreizējā materiāla!

3.vieta – Ludzas novada Ciblas vidusskolai, savākti 520 kilogrami PET pudeļu un HDPE iepakojuma!

Kopā visi konkursanti ir savākuši 2660 kilogramus otrreizējā materiāla! Paldies visiem, kas piedalījās konkursā!