SIA ,,ALAAS’’, sadarbībā ar SIA ,,Eco Point’’, arī šajā mācību gadā organizēja konkursu otrreizējo materiālu vākšanā ,,Sāc ar sevi!’’. Šī ikgadējā konkursa mērķis ir  iesaistīt izglītības iestāžu skolēnus aktīvā atkritumu šķirošanā un dabas resursu saudzēšanā. Kad iepakojums ir sasniedzis dzīves cikla beigas, tas paliek ekonomikā, kur to izmanto atkal un atkal, lai radītu jaunas lietas – materiālu un resursu vērtība tiek saglabāta pēc iespējas ilgāk.

Konkursanti līdz 6.aprīlim vāca tukšas, saplacinātas PET pudeles un HDPE iepakojumu.

Šogad konkursā piedalījās 9 konkursanti:

  • Rēzeknes sākumskola;
  • Rēzeknes novada Rēznas pamatskola;
  • Rēzeknes novada Liepu pamatskola;
  • Rēzeknes novada Tiskādu vidusskola;
  • Rēzeknes internātpamatskola – attīstības centrs;
  • Rēzeknes novada Audriņu pamatskola;
  • Rēzeknes novada Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola;
  • Kaunatas PII ,,Zvaniņš’’;
  • Ciblas novada Ciblas vidusskola.

1.vietu konkursā ieguva Rēzeknes sākumskola, skolēni mācību gada laikā savāca 2080 kilogramus iepakojuma. Viņi bija konkursa uzvarētāji arī pagājušajos gados! Apsveicam!

2.vietaCiblas novada Ciblas vidusskolai – viņi savāca 580 kilogramus otrreizējā materiāla! Tā turpināt!

3.vieta – Rēzeknes novada Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolai – savākti 540 kilogrami PET pudeļu un HDPE iepakojuma!

Kopā visi konkursanti ir savākuši 4420 kilogramus otrreizējā materiāla! Paldies visiem, kas piedalījās konkursā, tikai visi kopā mēs varējām sasniegt tik labus rezultātus.

Konkursa apbalvošanas pasākumu organizēsim rudenī, savlaicīgi koordinatoriem paziņosim gan vietu, gan laiku.