7 m³ konteiners
lgiz2
lgiz1
Maksa par izvešanu
Atkritumu apglabāšana Poligona tarifs EUR/t Dabas resursu nodoklis EUR/t PVN 21% EUR Kopā ar PVN
Būvniecības atkritumi tikai betons, ķiegeļi 7.04 € 25.00 € 6.73 € 38.77 €
Citi būvniecības atkritumi 28.48 € 25.00 € 11.23 € 64.71 €
Azbesta atkritumi (šīferis) 28.48 € 45.00 € 15.43 € 88.91 €
Citi atkritumu veidi, saskaņā ar A kategorijas atļauju, tai skaitā ražošanas atkritumi 28.48 € 25.00 € 11.23 € 64.71 €

Konteinera nomas maksa diennaktī

EUR 0.88, t.sk. 21% PVN

Konteinera transportēšanas izmaksas

EUR / km 1.14, t.sk. 21% PVN