7 m³ konteiners
lgiz2
lgiz1
Maksa par izvešanu
Atkritumu apglabāšana Poligona tarifs EUR/t Dabas resursu nodoklis EUR/t PVN 21% EUR Kopā ar PVN EUR
Būvniecības atkritumi tikai betons, ķiegeļi 7.04 35.00 8.83 50.87
Citi būvniecības atkritumi 28.48 35.00 13.33 76.81
Azbesta atkritumi (šīferis) 28.48 50.00 16.48 94.96
Citi atkritumu veidi, saskaņā ar A kategorijas atļauju, tai skaitā ražošanas atkritumi 28.48 35.00 13.33 76.81

Konteinera nomas maksa diennaktī

EUR 0.88, t.sk. 21% PVN

Konteinera transportēšanas izmaksas

EUR / km 1.14, t.sk. 21% PVN