SIA “ALAAS”
Reģ.Nr.42403013918
Juridiskā adrese: “Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633
Biroja adrese: Zilupes iela 50, Rēzekne, LV-4601

A/S Swedbank, Rēzeknes filiāle LV55HABA0551034559157

A/S SEB banka, Rāznas filiāle LV56UNLA0050019849244

A/S Citadele banka, LV50PARX0013758980001

Darbinieki

Vārds, uzvārds Amats Telefons e-pasta adrese
Aigars Metlāns valdes loceklis 28359080 austrumlatgale2@inbox.lv
Jurijs Petkevičs izpilddirektors 29132365 sia.alaas@inbox.lv
Sandra Kaša lietvede 64667440 sia.alaas@inbox.lv
Ināra Ostaša galvenā grāmatvede 64605452 sia.alaas@inbox.lv
Rasma Viļuma grāmatvede 64605452 sia.alaas@inbox.lv
Ilona Cibuļska juriskonsulte 64605452 sia.alaas@inbox.lv
Jelena Bokta klientu apkalpošanas operatore 64607673 / 20211337 sia.alaas@inbox.lv
Olga Tutina klientu apkalpošanas operatore 64607673 / 20211337 sia.alaas@inbox.lv
Evita Zizlāne klientu apkalpošanas operatore 64607673 / 20211337 sia.alaas@inbox.lv
Edīte Čepule sabiedrisko attiecību speciālists vides komunikācijas jomā 29168011 sia.alaas@inbox.lv

Rēzeknes birojs

bir1
Zilupes iela 50, Rēzekne, LV-4601
Tālr. 6 46 07673, 20211337

e-pasts: sia.alaas@inbox.lv

Darba laiks:
pirmdiena 8:00 – 16:30
otrdiena 8:00 – 18:30
trešdiena 8:00 – 16:30
ceturtdiena 8:00 – 16:30
piektdiena 8:00 – 14:30
Brīvdienas – sestdiena, svētdiena

Sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”

bir2
„Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633, (N 56.40126º ; E 027.29388º)
Tālr. 6 46 67440, 26536127
e-pasts: austrumlatgale2@inbox.lv
Darba laiks: 
pirmdiena 9:00 – 19:00
otrdiena 9:00 – 19:00
trešdiena 9:00 – 19:00
ceturtdiena 9:00 – 19:00
piektdiena 9:00 – 19:00
sestdiena 9:00 – 16:00
svētdiena 9:00-16:00
Atkritumu pieņemšanas laiki sadaļā – Poligons „KRIŽEVŅIKI”