SIA,,ALAAS’’ sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālo administrāciju organizē konkursu PII ,, Konteinerītis baterijām  – pa rokai!’’.  Konkursa mērķis ir veicināt izpratni par baterijām – vienu no bīstamajiem atkritumiem, to  ietekmi dabā,  bateriju savākšanu un  otrreizējo izmantošanu un izpratni par iepakojumu un tā otrreizēju izmantošanu, pārveidojot to noderīgā lietā.

Bērniem svarīgi iemācīt, ka baterijas ir videi kaitīgi atkritumi, tās nedrīkst mest kopā ar sadzīves atkritumiem. Izmetot vienu pirkstiņ bateriju mežā vai savā dārzā, pēc kāda laika metāla korpuss sarūsē, izplūst ķīmiskās vielas un viena šāda niecīga baterija izraisa augsnes piesārņojumu viena kvadrātmetra platībā, pie tam piesārņojums saglabājas gandrīz 100 gadi. Baterijas ir jāvāc atsevišķi no visiem atkritumiem, tad jānodod pārstrādei. Tāpēc konkursa dalībnieku uzdevums – izveidot savu  konteinerīti izlietotajām baterijām, par pamata materiālu izmantojot dažādu izlietotu iepakojumu un tā detaļas (kartona, metāla vai plastmasas) .Konkursam iesniegtie darbi tiks izvērtēti un  atdoti atpakaļ, lai tiktu praktiski pielietoti bateriju vākšanai.

Konkursa norises laiks 2019. gada 16. septembris – 22. oktobris.

Konkursa rezultāti tiks paziņoti 30. oktobrī un publicēti SIA “ALAAS” mājas lapā www.alaas.lv.

KONKURSA NOLIKUMS – PII KONKURSS NOLIKUMS