Ceturto gadu pēc kārtas SIA ,,ALAAS’’, sadarbībā ar AS ,,Latvijas Zaļais punkts’’, organizē konkursu otrreizējo materiālu vākšanā ,,Sāc ar sevi!’’. Šī konkursa mērķis ir  iesaistīt izglītības iestāžu skolēnus aktīvā atkritumu šķirošanā. Konkursanti līdz 8.aprīlim vāca tukšas, saplacinātas PET pudeles un HDPE iepakojumu.

Kad iepakojums ir sasniedzis dzīves cikla beigas, tas paliek ekonomikā, kur to izmanto atkal un atkal, lai radītu jaunas lietas.

Šogad konkursa noslēguma pasākums sirsnīgā un jautrā  noskaņā tika organizēts Rēzeknes novada Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā, jo šī izglītības iestāde konkursā divus gadus pēc kārtas ieguva godalgoto 2.vietu. Kopā konkursā piedalījās 12 konkursanti:

 • Rēzeknes sākumskola;
 • Rēzeknes novada Rēznas pamatskola;
 • Rēzeknes novada Liepu pamatskola;
 • Rēzeknes novada Tiskādu vidusskola;
 • Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija;
 • Rēzeknes internātpamatskola – attīstības centrs;
 • Rēzeknes novada Audriņu pamatskola;
 • Rēzeknes novada Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola;
 • Rēzeknes novada Griškānu PII;
 • Kaunatas PII ,,Zvaniņš’’;
 • Rēzeknes novada Nautrēnu vidusskola;
 • Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola.

 

Paldies visiem par labo darbu, ko kopā esam paveikuši. Kopā šogad ir savākti  5054 kg otrreizējā materiāla, bet pa visiem četriem gadiem kopā ir savākti – 12 560 kg otrreizējā materiāla.

 

Ir liels prieks, ka šis konkurss ir pieprasīts, un , ka tik daudzi skolēni un PII  audzēkņi ļoti centīgi, gandrīz visu mācību gadu, vāc PET pudeles, HDPE iepakojumu, lai pēc tam dāvātu tām otro dzīvi!

Pasākuma laikā SIA ,,ALAAS’’ izpilddirektors Jurijs Petkevičs pastāstīja, kā šis konkurss pa gadiem ir audzis un attīstījies. Visiem tika ieteikta arī jautra aktivitāte vasarai, ko var izspēlēt ar draugiem, par inventāru izmantojot izlietotas PET pudeles un HDPE iepakojumu.

Pasākumu papildināja un izdaiļoja Rēzeknes novada Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas skolēni ar dziesmām un dejām!

Noslēgumā tika sveikti visi konkursa dalībnieki.

3 .vietas ieguvēji –  Rēzeknes novada Rēznas pamatskola kā balvu  saņēma  diplomu, dāvanu karti veikalā ,,DEPO” 35 EUR vērtībā un ALAAS vides spēli,,100 jautājumi par atkritumiem!’’.

 1. vietas ieguvēji – Rēzeknes novada Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola kā balvu saņēma diplomu, dāvanu karti veikalā ,,DEPO” 50 EUR vērtībā un ALAAS vides spēli ,,100 jautājumi par atkritumiem!’’.

1.vietas ieguvēji – Rēzeknes sākumskola kā balvu saņēma diplomu, dāvanu karti veikalā ,,DEPO” 70 EUR vērtībā, ALAAS vides spēli,,100 jautājumi par atkritumiem!’’ un AS ,,Latvijas Zaļais punkts’’ specbalvu – dāvanu karti 250 eiro vērtībā  uz ,,Rāznas Priedes’’ un ,,RIMI’’ dāvanu karti 50 eiro vērtībā.

Paldies visiem , kas piedalās vides aktivitātēs, saudzē dabu, šķiro atkritumus un taupa dabas resursus!