Svētki drīz būs aizvadīti. Ko darīt ar to simbolu – eglīti?

Sadzīves atkritumu konteineros eglītes izmest nevajadzētu, jo tur tām nav īstā vieta.

SIA ,,ALAAS’’ informē, ka līdz 31. janvārim eglītes bez maksas var nodot šķiroto atkritumu savākšanas laukumos – Rēzeknē Rīgas ielā 21B un sadzīves atkritumu poligonā „Križevņiki”.

Pēc tam eglītes tiks kompostētas.