Ir sācies jaunais gads, bet pagaidām  mēs nevaram pulcēties kopā, nevaram organizēt izglītošanos par vides un resursu saudzēšanu. Tomēr to var darīt vienas mājsaimniecības ietvaros. Tāpēc SIA ,,ALAAS’’ organizē jaunu radošu konkursu ģimenēm ,, OTRREIZ – VĒL LABĀK’’! Konkursa mērķis ir ar radošu pieeju veicināt izpratni par nevajadzīga iepakojuma utilizācijas iespējām, saskatot katrā iepakojumā tā alternatīvas izmantošanas iespējas, tādā veidā piešķirot tam otru dzīvi.

Mēs aicinām konkursa dalībniekus ( ģimeni) pārrunāt, kas ir iepakojums, ar kāda veida  iepakojumu ģimene saskaras visbiežāk, atrast interesantus faktus par iepakojumu, pārrunāt, kā ir iespējams samazināt iepakojumu savā mājsaimniecībā. Tad seko radošais konkursa uzdevums – jāizvēlas iepakojums, kurš savu pamata uzdevumu jau ir veicis, un jāatrod tam kādu citu praktisku  pielietojumu. Izvēlēto iepakojumu drīkst uzlabot, pārveidot vai papildināt ar nepieciešamajiem elementiem tā, lai tas spētu pilnvērtīgi veikt kādas citas, pavisam jaunas, praktiskas funkcijas. Izveidotajam priekšmetam vai lietai ir jābūt reālai, praktiskai, ikdienā pielietojamai.

Konkursa dalībnieki (ģimene) izveidoto konkursa darbu/us,  nofotografē to/ tos, iesūta uz e – pastu editecep@inbox.lv  un norāda informāciju – ģimeni, kas veidoja konkursa darbu, dzīvesvietu un tālruni.

Klāt pie foto pievieno īsu aprakstu par izveidoto konkursa darbu –  kas tas ir, no kā tas izveidots, kā to var pielietot.

Žūrija 3 oriģinālāko un mākslinieciski interesantāko, praktiskāko darbu autoriem piešķirs  ALAAS balvu – vides galda spēli ,,Vides cirks’’.

Konkursa rezultāti tiks paziņoti 17. februārī un atspoguļoti uzņēmuma mājas lapā www.alaas.lv.

KONKURSA NOLIKUMS – KONKURSS- OTRREIZ VEEL LABĀK!