Izziņošanas datums

26.09.2023.

Pasūtītājs

SIA „ALAAS”

Iepirkuma līguma priekšmets

Elektroenerģijas piegāde SIA „ALAAS” vajadzībām, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA ALAAS 2023/8

Pieteikumi jāiesniedz līdz

19.10.2023. plkst.10.00 EIS e-konkursu apakšsistēmā

Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā:https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/109129