Izziņošanas datums

20.05.2023.

Pasūtītājs

SIA „ALAAS”

Iepirkuma līguma priekšmets

Kravas transportlīdzekļu servisa pakalpojumu un rezerves daļu iegāde SIA “ALAAS” vajadzībām, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA ALAAS 2023/5

Pieteikumi jāiesniedz līdz

31.05.2023. plkst.10.00 EIS e-konkursu apakšsistēmā

Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/101702