Izziņošanas datums

30.01.2023.

Pasūtītājs

SIA „ALAAS”

Iepirkuma līguma priekšmets

Sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona “Križevņiki” infiltrāta nogādāšana uz attīrīšanas iekārtām un tā attīrīšana, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA ALAAS 2023/1

Pieteikumi jāiesniedz līdz

21.02.2023. plkst.10.00 EIS e-konkursu apakšsistēmā

Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/95182