Izziņošanas datums

05.12.2022.

Pasūtītājs

SIA „ALAAS”

Iepirkuma līguma priekšmets

Kravas transportlīdzekļu riepu iegāde, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA ALAAS 2022/8

Pieteikumi jāiesniedz līdz

15.12.2022. plkst.10.00 EIS e-konkursu apakšsistēmā

Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā: pārtraukts