Izziņošanas datums

17.11.2022.

Pasūtītājs

SIA „ALAAS”

Iepirkuma līguma priekšmets

Sadzīves atkritumu sagatavošana reģenerācijai un reģenerācija, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA ALAAS 2022/7

Pieteikumi jāiesniedz līdz

22.12.2022. plkst.10.00 EIS e-konkursu apakšsistēmā

Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/91686