Izziņošanas datums

12.10.2021.

Pasūtītājs

SIA „ALAAS”

Iepirkuma līguma priekšmets

Elektroenerģijas piegāde SIA “ALAAS” vajadzībām, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA ALAAS 2021/8

Pieteikumi jāiesniedz līdz

29.10.2021. plkst.10.00 EIS e-konkursu apakšsistēmā

Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/64429