Izziņošanas datums

07.09.2021.

Pasūtītājs

SIA „ALAAS”

Iepirkuma līguma priekšmets

Elektroenerģijas piegāde SIA “ALAAS” vajadzībām, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA ALAAS 2021/6

Pieteikumi jāiesniedz līdz

17.09.2021. plkst.10.00 EIS e-konkursu apakšsistēmā

Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/62868