Izziņošanas datums

02.06.2021.

Pasūtītājs

SIA „ALAAS”

Iepirkuma līguma priekšmets

Par kravas atkritumvedēju iegādi, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA ALAAS 2021/4

Pieteikumi jāiesniedz līdz

07.07.2021. plkst.10.00 EIS e-konkursu apakšsistēmā

Dokumentācija ir pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/57909