Izziņošanas datums

22.10.2020.

Pasūtītājs

SIA „ALAAS”

Iepirkuma līguma priekšmets

Par sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona „Križevņiki” reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtu

membrānu moduļu piegādi un uzstādīšanu, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA ALAAS 2020/7

Pieteikumi jāiesniedz līdz

02.11.2020. plkst.10.00 EIS e-konkursu apakšsistēmā

Pielikumi

Nolikums

Dokumentācija ir pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/46786