Izziņošanas datums

02.10.2020.

Pasūtītājs

SIA „ALAAS”

Iepirkuma līguma priekšmets

Degvielas piegāde uz SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu „Križevņiki”, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA ALAAS 2020/6

Pieteikumi jāiesniedz līdz

23.10.2020. plkst.10.00 EIS e-konkursu apakšsistēmā

Pielikumi

Nolikums

Dokumentācija ir pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/45644