Izziņošanas datums

05.08.2020.

Pasūtītājs

SIA „ALAAS”

Iepirkuma līguma priekšmets

Par atkritumu savākšanas konteineru iegādi, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA ALAAS 2020/5

Pieteikumi jāiesniedz līdz

18.08.2020. plkst.10.00 EIS e-konkursu apakšsistēmā

Pielikumi

Nolikums

Dokumentācija ir pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/43100