Izziņošanas datums

24.03.2020.

Pasūtītājs

SIA „ALAAS”

Iepirkuma līguma priekšmets

Atkritumu savākšanas konteineru iegāde, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA ALAAS 2020/3

Pieteikumi jāiesniedz līdz

06.04.2020. plkst.10.00 EIS e-konkursu apakšsistēmā

Pielikumi

Nolikums  Lēmums   Līgums